Virus findes ikke!

Denne folder afliver myten om virusskabte pandemier og den medie-hypede påstand fra WHO og det lægefaglige etablisement om at farlige virus spreder sig ud over jordkloden og forårsager sygdom og død. Det hele bygger på en teori, der allerede for længe siden blev påvist som videnskabelig uredelighed og endda i udgangspunktet bygger på en løgn, som bevidst blev fabrikeret af Louis Pasteur i 1800-tallet, for at få hele verden til at tro på, at “farlige mikrober angriber menneskeheden”. Hvad fik Pasteur ud af det? På denne løgn blev hele den moderne medicinalindustri grundlagt – en industri, som i dag tjener milliarder af dollars på løgnen og fastholder menneskeheden i lidelse og afhængighed af medicin som aldrig gør dem raske men kun dæmper deres symptomer. Påstanden om at ellers sunde og raske mennesker skal vaccineres for “ellers kan de blive ramt af en faaaaarlig virus” er en gigantisk løgn, og den skjuler den virkelige årsag til sygdom og hvordan sundhed og livsstyrke opnås og fastholdes livet igennem.

Det første virgtigste spørgsmål som straks melder sig, er: Hvis ikke der findes virus overhovedet, hvad er det så, der “smitter” millioner af mennesker, så de bliver syge og dør? Læs denne folder og få svaret.

I denne folder får du viden om følgende:

 • Du forstår hvad der er den virkelige årsag til de store verdensomspændende pandemier og hvad der er årsagen til sygom, og hvordan virkelig helbredelse finder sted.
 • Du opdager hvordan Louis Pasteur, videnskabsmanden i 1800-tallet og manden bag hele mikrobeteorien, snød og bedrog hele verden med videnskabelig uredelige forsøg, men var ærlig nok til at efterlade sine laboratorie-notesbøger, som afslører løgnen.
 • Du vil også også få indsigt i hvorfor vacciner er meget skadelige (både dem man brugte i gamle dage, og dem som som bruges nu).
 • Du vil også få indsigt til at kunne gennemskue den massive propaganda du udsættes for i medierne, som går ud på at få dig til at tage imod det ene stik efter det andet og få dig til at makke ret når det gælder accepten af at regeringen nedlukker samfundet så du mister din muliughed for at leve som et frit menneske, uafhængigt menneske.
 • Du vil også få indsigt i hvorfor de nye såkaldte “mRNA-vacciner” er så farlige og hvorfor de skaber alvorlige auto-immune lidelser, der først viser sig på længere sigt og som er helt ude af lægernes kontrol og forsøges bortforklaret fordi de først viser sig på længere sigt.
 • Du vil få indsigt i hvordan virologerne bedrager dig med de ord, de vælger at bruge, når de vil overbevise dig om at det de gør er ærlig, sandhedssøgende, videnskab (uafhængig af økonomiske interesser).
 • Du vil få indsigt i hvorfor PCR som bruges til at teste for virus, slet ikke er et diagnose-værktøj til sygdom og er fuldstændigt misvisende.

Adskillige forskere har i årtier forsøgt at råbe den lægevidenskabelige elite op, men samarbejder tæt med medicinal- og vaccineindustrien, som er drevet af profithensyn, så lukker den bevidst øjnene for sandheden. De forskere som står frem og afslører løgnen udelukkes, fyres fra deres stillinger på universiteterne og bliver latterliggjort og nedgjort på mest uhyrlige måder i medierne. De censureres på Youtube og Facebook og kaldes “konspirationsteoretikere” som spreder “fake news” og “misinformation”. I denne folder kan du derfor læse om hvad de siger og skriver og derefter kan du gå ind på www.coronascam.dk og finde links til deres egne bøger og foredrag på fx bitchute.com, rumble.com og odysee.com. På den måde kan du få begge sider af sagen, så du bedre kan tage stilling til soørgsmål som gælder dit liv, din sundhed og dine børns sundhed, når vaccinen sandsynligvis snart bliver påtvunget os alle – dem børnene.

Folderen bygger på information fra følgende forskere og læger:

 • Christine Stabell Benn
 • Michael Yeadon
 • Stefan Lanka (virolog)
 • Dr. Thomas Cowan
 • Dr. Andrew Kauffmann
 • Dr. Sam Bailey
 • Kary Mullis (opfinderen af PCR, som bruges til at teste for Corona)
 • Francis Christian (fyret og censured)
 • Martin Kulldorf (Harward University, censureret)
 • Sunetra Gupta (Oxford University)
 • Charles Hoffe (fired and censured)
 • Peter Duesberg (bog om HIV=AIDS
 • Claus Hancke, dansk læge
 • Jan Varming, dansk læge

1. DEL: Hvis ikke det skyldes virus hvad er det så?

Det indlysende første spørgsmål som de fleste stiller sig selv, når de hører påstanden om at virus slet ikke eksisterer, er:

“Men hvad er så årsagen til fx SARS, influenza Covid-19, som man jo siger skyldes smitte med virus? Og hvis ikke det er en virus, der smitter folk, hvad er så årsagen til at mange får den samme sygdom på næsten samme tid forskellige steder i verden? Og hvad med AIDS? Er det da ikke bevist at AIDS skylde det virus, som kaldes HIV? Før du får svarene på alle disse relevante spørgsmål skal du have lidt baggrundsviden om hvordan hele teorien om “farlige mikrober” opstod og hvordan denne teori faktisk er en grundliggende del af fundamentet for medicinalindustriens enorme profit.

Hvordan isolerer en virolog et virus, for at finde ud af om det forårsager sygdom?

Lige for tiden hører vi hele tiden i medierne, at forskerne har isoleret et nyt virus, fx en variant, som er ekstra farlig, ekstra smitsom osv. Vi hørte også at forskerne havde isoleret et nyt virus i Wuhan, Kina. Men hvad betyder det egentlig når en virolog bruger ordet “isolere”? Svaret er helt ude i skoven, så velkommen til en vildledende, orwelsk verden hvor ord og begreber får nye betydninger og fører folket bag lyset, til glæde for medicinalindustriens milliardindustri.

Normalt betyder isolere, at man fjerner eller afskærer noget fra kontakt med sine omgivelser – fx. en fange i et fængsel. I en videnskabelige kontekst betyder isolere, at man fjerner det objekt man vil undersøge fra sine omgivelser og placerer det i sterile omgivelser, så der ikke er andre faktorer (stoffer), der kan spille ind og påvirke resultatet af undersøgelsen. Men sådan er det slet ikke når virologen “isolere” et virus.

Sådan “isolerer” virologen et virus

 1. Virologen tager en spytprøve fra en person eller et dyr med symptomer på sygdom af en eller anden art.
 2. Spytprøven, som rummer millionvis af alle mulige biologiske substanser lige fra bakterier, proteiner, enzymer, stumper af DNA og RNA, overføres til en såkaldt celle kultur, en substans i en petriskål, som er en rund skål af enten glas eller plastik, der bruges til at studere mikrobiologiske cellekulturer. Noget af alt det som findes i spytprøven stammer fra vores os selv (cellernes affaldsprodukter) og andet er fra luften vi indånder, mad vi har spist, vand, eller fx fra andre mennesker, fx overført fra et kys. Med Wikipedias ord: “Many viruses can be grown in cell culture in the lab. To do this, the virus sample is mixed with cells…”.
 3. I petriskålen er der i forvejen en substans af levende celler som ofte kommer fra abers nyre eller menneskefostre. Det er cellerne som man “smitter” med spytprøven, hvori man formoder, der er et sygdomsfremkaldende virus, der i første omgang var årsag til personens symptomer. SPØRGSMÅL, inden vi går videre i processen: Hvordan kan virologen vide hvad der er hvad i denne substans som er rørt sammen til en grød nede i petriskålen? Det ved han ikke! Intet er isoleret, alt er en grød af biologisk materiale fra alle mulige steder.
 4. Virologen tilsætter nu denne cellekultur med levende nyreceller forskellige toksiske, kemiske produkter: Små mængder antibiotika, enzymer, og desuden sultes cellerne ifl teorien “minimal nutrient medium” (Enders). Det er såkaldt nefrotoksika (stoffer som er giftige for nyrecellerne, så de begynder at nedbrydes.
 5. Nu begynder cellerne at dø på grund af de stoffer som tilsættes. I denne dødsproces udskiller cellerne affaldsprodukter. Disse affaldsprodukter kaldes Exosomes. Cellevæggene disintegrere, alt “spaltter ud”, sagt på godt gammeldags dansk. Exosomes kan ud over at være affaldsprodukter i et forsøg på at udskille giftstoffer også være cellernes interne advarselssysmtem, så hver eneste celle i kroppen får besked om at forsvare sig imod forgiftningen ved at enten at opbevare dem “sikkert” og senere eller udskille dem.
 6. Det er disse affaldsprodukter fra cellernes dødsprocess, som virologien fejlagtigt tror er virus, som komme fra spytprøven og er trængt ind i de levende celler i pertriskålen.
Læg mærke til at afsnittet kaldes “virus isolation”, men i teksten ser man at man allerede antager at have identificeret virus inden man går i gang med cellekulturen, for der står jo at “To do this, the virus sample is mixed with cells, a process called adsorption, after which the cells become infected and produce more copies of the virus.”

Nu er virologen glad. Han har fundet årsagen til sygdommen. Han meddeler sin “opdagelse” til WHO, som med stor hast sender advarsler ud til hele verdens sundhedsstyrelser. Medicinalindustrien underrettes om dette “farlige fund” så de i hast kan fremstille en vaccine.

Selv om det er lidt tegneserieagrigt beskrevet, så er det i princippet, det der foregår. Der er selvfølgelig et hav af tekniske mellemregninger med tonsvis af uforståelige biokemiske begreber, men hele historien er “pakket ud” for os af virologen Stefan Lanka, som har afsløret bedraget og som du kan finde mere udførligt beskrevet af ham selv hvis du er interesseret i en mere fagtsproglig, videnskabelig forklaring.

Lad os fortsætte hvor vi slap – der hvor medicinalindustrien får besked om at lave en vaccine, der kan slå den virus ned, som i virkeligheden slet ikke er en virus men et affaldsprodukt fra en døende celle i en petriskål og som som ingen virolog nogensinde har isoleret og derfor ikke aner om det er den eller tituinde andre muligheder der forårsager symptomerne på den person man har taget en spytprøve fra

Medicinalindustrien skal bruge noget genetisk materiele (mRNA eller DNA) fra lige præcis dén virus, som virologen siger er årsagen til symptomerne, før en korrekt mRNA-vaccine kan produceres. Men hov, der er et lige et problem! Hvordan skaffer man det RNA, når man ikke engang har isoleret (altså i den sande forståelse af ordet) det virus? Man laver selvfølgelig en computermodel! Ahh, findes der noget bedre end computermodeller? Så slipper man for at få beskidte hænder. Det lyder så sandt, når videnskabsmænd siger at deres forskningsresultater bygger på en “meget avanceret computersimulation”.

Virologen fodrer en computer med en enorm bunka data med alle de millioner af information fra bunker af alt det genetiske materiele, som var nede i petriskålen. Computermodellen er programmeret til en bestemt “tankegang” (viologens hypoteser) og derfor udregner den præcist det som virologen ønsker. Den kommer op med et resultat, eller måske flere resultater som computermodellen (ud fra det den er programmeret til) siger er det virus man leder efter. Nul science, men masser af fiction. Gætværk med dyrt, teknisk legetøj. Virologen vælger en af de svar som modellen kom med og sender resultatet i form af en beskrivelse af DNA og/eller mRNA koder. Så begynder processen med at fremstille en vaccine som bygger på en antagelse om at et eller andet “tilfældigt” protein i en petriskål tilhører en partikel som man formoder eksisterer. Dette tilfældige protein – fx det virologerne kalder et “spikeprotein, som de påstår stammer fra de de tror er et COVID-19 virus – bruger man til at lave en vaccine. MAn pakker en stor bunke af disse proteiner ind i nano-partikler (en lille fedtsæk). Når proteinet er skjult i denne fedtsæk kan det snyde vores immunforsvar til at lade det slippe ind i vores celler. Her pakkes det ud og den genetiske kode giver besked til vores krops egne celler om at producere symptomer, som gør at vores immunforsvar reagerer med alvor på situationen. Den opfatter sagen som en forgiftning, men forvirring opstår, fordi det er kroppens egne celler der skaber “sygdommen” (forgiftningen). Cellerne angribes og tilintetgøres!

Problem: Hvad nu hvis de celler der tilintetgøres er celler vi har alvorligt brug for? Hvad nu hvis det er celler oppe små fine blodkar i hjernen som disse “spikeproteiner” er trængt ind i? Det er et gigantisk problem, for det skaber tusindvis af små-bitte, næsten usynlig blodpropper og dette er årsagen til at man nu har skabt en auto-immun sygdom.

Sundhedsstyrelserne og medicinalindustrien og dens virologer prøver at dysse den her slags advasler ned og lukke af for dem i medierne. Man kalder det “fake news”, misinformation og konspirationsteori.

Du bør for din egen skyld og muligvis dine børn og din families sætte dig alvorligt ind i hele dette vaccine-helvede og ikke lade dig berolige med mediernes propaganda-udsendelser uden at du først har gravet lidt i hvad det er for argumenter, som forskere overalt i verden har imod hele teorien om virus og vacciner.

PCR kan ikke bruges til at teste for smitte

Når man bruger PCR til at spore en virus så er det i virkeligheden kun DNA eller RNA fragmenter, man finder. Altså ikke et helt virus. Det er kun disse genetiske materialer man kan opformere med PSR, ikke et helt virus. Men hvordan ved man, når man tager spytprøven hvordan lige præcis et givent, mistænkt virus´ DNA ser ud? Svar: Virologerne ved det ikke, fordi de alrdig har isoleret et virus (altså udskilt det) og aldrig fjernet DNA fra et isoleret og kortlagt det. Det er ren gætværk.

Menneskets genom er blevet kortlagt på netop den måde, at man isolerer DNA fra menneskets celler. Men man kan ikke gøre det med virus, fordi der ikke findes virus og fordi det forskerne kalder for “virus” i virkeligheden er cellernes egne nedbrydningsmaterialer og affaldsstoffer.

Hvis ikke det er virus der gør os syge, hvad er det så?

Har du tænkt over hvordan det kan være at man ikke kan løse “kræftens gåde” men man kan på nul-komma-fem finde ud af hvad årsagen

Det burde være det eneste rigtige at gøre, for ellers aner man ikke hvad det er man undersøger, og det er virkeligheden med moderne vorologi. Den substans som det formodede virus er “isoleret” nede i er fyldt med alle mulige kemiske stoffer og andre DNA og RNA stumper fra levende og døde celler. Isolering er her rent bluff! Isorlering er ikke andet end at de TROR de har fundet et virus som sidder på en vatpind, og nu vil de dyrke den i en petriskål. Men der er tusindvis af andre biologiske og kemiske stoffer i skålen. En gigantisk “salat”.

Det som virologerne kalder for “virus” er i virkeligheden bare affaldsprodukter, som celler udskiller når de er midt i en dødsproces. Årsagen kan være biostress, manglende næring, almindelige udrensning, kræft, forgiftning (miljøgifte, næring osv). Forsøg har påvist at hvis man udsætter celler i en petriskål for visse former giftstoffer og sulter dem, så de begynder at dø, så udskilles disse “virus” fra selve cellen. Man kalder disse affaldsprodukter for entozomer og man kan ikke se nogen forskel på dem og det som virologerne tror er virus.

EXOSOMES

Exosomer er som sagt partikler som cellerne udskiller af den ene eller den andne grund. Det kan observrers når man stresser levende celler i en petriskål. Exosomer er umulige, ja, de er identiske i udseende med det som virologerne tror er virus, som kommer udefra og ind i cellen. I stedet for at indrømme at noget tyder på at virus i virkeligheden bare ér exosomer, så kalder man dem “close relatives” og siger at

…we emphasize that in the specific case of virus-infected cells, it is almost impossible to distinguish EVs from (noninfectious) viruses and to separate them.

…virus preparations may never be pure but rather are contaminated with diverse subpopulations of EVs, and some of these EVs may be either indistinguishable from or very similar to so-called defective viruses.

Extracellular vesicles and viruses: Are they close relatives?