Hvorfor opstår krig?

Der hersker en udbredt opfattelse at krig opstår fordi mennesker ikke kan kontrollerer sig selv. Mange ynder at give eksemplet med ægteskabet. Hvis ikke to mennesker som har lovet hinanden troskab og kærlighed kan enes men kommer i strid med hinanden, hvordan kan man så tro at nationer kan gøre det bedre? Men der er forskel!

Uenighed mellem ægtefæller får sindene i kog og man kommer til at lade sig styre af sine følelser. Men når det gælder krig mellem nationer så er det nogle helt andre parametrer der er i spil. Krig er ikke baseret på følelser. Krig er gennemtænkt strategi, og der er ikke følelser. Man kender ikke dem som man går i krig imod.

Krig sættes i gang fordi man har kalkuleret en fordel. Men før en befolkning vil gå i krig, skal den manipuleres til det. Derfor træner man enheder som skaber terror i civilbefolkningen. Dette skaber præcis den ophidselse i samfundet som man ønsker.