DERFOR ER COVID-19 VACCINEN RISIKABEL

Coronavaccinen som hele verdens befolkning opfordres til at tage, er stærkt problematisk. I laboratorier har forskerne udviklet en genteknologi til at fremstille den samme slags koder, som vores celler bruger til at styrer de processer i vores krop, som skal til for at holde os i live. Spørgsmålet, som flere forskere stiller, er om de store medicinalindustrier som fremstiller vaccinerne, har 100% styr på hvad det er for koder de fremstiller, og om det de muligvis kan skabe utilsigtede reaktioner i kroppens fintunede kodesystem. Sagen er nemlig den at medicinalindustriens forskere har fundet på en teknik, der snyder vores biologiske system til selv at producere den sygdom, som vi skal forsvarer os imod. Et kæmpe problem som ikke er blevet undersøgt før man sprøjter det ind i hele verdens befolkning

I medicinalindustriens laboratorier har man fremstillet en syntetisk, biologisk kode kaldet mRNA. Koden sprøjtes med vaccinen ind i din krop. Under normale omstændigheder ville kroppen opfatte den som et fremmedelement, og ville straks give besked til immunforsvaret om at angribe og udrydde den. Men forskerne har fundet på noget smart, synes de selv. For at undgå at immunforsvaret opdager dem, har medicinalindustriens forskere indkapslet koderne i mikroskopiske fedtmolekyler kaldet_____, og på den måde slipper de uset forbi cellens “dørvogtere”, ________som ellers er sat til at sørger for at intet ukendt og fremmed slipper ind. Når først koden er sluppet forbi “dørvogteren” og er kommet ind i cellen, pakkes den ud af sit lille “fedtskjul”. Inde i cellen er der ikke længere nogen skepsis overfor den kunstige kode. Derfor reagerer den som om det er en besked, der er kommet inde fra dens egen cellekerne, hvor alle koder normalt kommer fra. Det er nemlig inde i cellekernen at vores arvemateriale, DNA, er placeret, og det er DNA´molekylet der på samme måde som software i en computer, er kodesystemet der styrer alle processer i vores krop.

Medicinalindustriens lille kode, som nu er inde i din krops celler, er en opskrift på hvordan cellernes “molekylefabrikker”, kaldet______ skal producere et såkaldt “spike protein”. Spike proteinet er det protein der sidder på ydersiden af et coronavirus.

Din egen krop er blevet narret med en falsk besked om at producere en svækket form af sygdommen COVID-19.

Men er det overhovedet et problem? Er det ikke netop smart, det som medicinalindustrien har fundet på? Nej, det er yderst problematisk. For at kunne forstå det er det nødvendigt at du får lidt baggrundsviden.

Ved en traditionel vaccine ville man have sprøjtet selve spike proteinet ind i kroppen og så ville vores immunforsvar have reageret på det og skabt antistoffer. Mange forskere har gennem tiden rettet en voldsom kritik af de traditionelle vaccinetyper fordi de ofte (og i mange tilfælde stadigvæk) indeholder giftige tungmetaller som kviksølv og aluminium.


Men i disse nye mRNA vacciner har forskerne fundet på en teknologi, der narrer kroppen til selv at producerer spike proteinet. Og hvad er så problemet?

Flere anerkendte forskere peger på den mulighed, at når vores immunforsvar opdager, at det er vores egne celler, der producerer et sygdomsfremkaldende protein, så er der sandsyndlighed for at det forårsager en såkaldt autoimmun respons. En immunrespons, er når kroppen registrerer en fare fra en virus eller en infektion, som den så angriber. En autoimmun respons er vores immunforsvar angriber En autoimmun respons er når vores immunforsvar begynder at udrydde kroppens egne sunde væv og celler fordi den af den ene eller anden grund opfatter dem som en fjende. Alle de forskere som på den ene eller anden måde er støttet af medicinalindustrien siger at de ikke kan finde årsagen til hvorfor autoimmune sygdomme opstår. Men mange forskere som arbejder uafhængigt af det politisk og medicinalindustri-styrede system peger på at årsagen til autoimmune sygdomme er eksplosivt stigende i vor tid, skyldes et hav af forstyrrende kemiske stoffer og tungmetaller i vores miljø og fødevare.

Når man har studeret hvad disse forskere siger og skriver om alle disse uhyre giftige stoffer som narrer immunforsvaret på samme måde som mRNA vacciner gør, så er det indlysende at autoimmune sygdomme faktisk er forstået. For eksempel har man i mange år vidst at den autoimmune sygdom Parkinsons i symptomer svarer nøjagtigt til kronisk kviksølvforgiftning. Derfor stod der før i tiden i medicinske lærebøger at før man stillede diagnosen “Parkinsons” skulle man først undersøge patienten for kviksølvforgiftning.

Sagen er den at der er store økonomiske interesser på spil. De store industriers økonomier er i mange tilfælde langt højere end nationers BNP-produkt. De er mere magtfulde end nationer! Så hvis hele verdens enorme sundhedproblemer i virkeligheden “bare” skyldes tusindvis af giftige kemiske stoffer og tungmetaller, som industri, fødevarefabrikker og landbrug forpester alle mennesker, dyr og planter med, så kan ingen tilføjelse af endnu et syntetisk, medicinsk præparat eller en mRNA vaccine, redde os ud af dette sygdomskaos, som ruller hen over jorden. Men dette tales der ikke om! Alle magthave er tavse! WHO siger intet. Industrierne er tavse. Regeringerne er tavse. Lægerne, som indirekte er under medicinalindustriens kontrol, er tavse. Verdens regeringer er tavse.

Kan du se problemet? Verdens befolkningers immunforsvar er svækket fordi hele verden er forgiftet af stoffer som hældes ud som en gift over alt hvad menensker rører ved, indånder og spiser. INTET medicinsk stof eller vaccine kan råde bod på denne globale sundhedskatastrofe, der er tippet ud over en kant. Og frem for at sætte alle sejl ind på at standse denne flodbølge af kemi og tungmetal, så fortsætter magthaverne med at danse efter medicinalindustriernes “redningsplan”. Et teknisk fix kan ikke løse en global katastrofe som har sneget sig gradvist ind i alle verdens lande gennem de sidste 100-200 år og som i dén grad har taget fart de sidste 20-30 år.

Hvis du ikke kan se at verdens ledere og lægerne har lukket øjnene for det mest indlysende sande og at årsagen til mange af de sygdomme som man påstår er ukendte, så er kan ingen åbne dine øjne. Men hvis du kan se det, så læs videre!

Før du kan forstå hvorfor der er en stor sundhedsrisiko forbundet med at tage imod vaccinen, som er en helt ny teknologi der er aldrig er blevet brugt for, så er du nødt til at have lidt baggrundsviden om hvordan vores celler i kroppen er bygget og hvordan de fungerer.

Alt biologisk liv på jorden, uanset om det er planter, dyr eller mennesker,  består af millioner af celler. Cellerne er bygget af proteioner og proteioner er bygget af endnu mindre dele kaldet aminosyrer. Cellerne bygger væv. Dvs organerne i kroppen

indeholder et kodesystem som kaldes DNA. DNA er et stort molekyle, der findes inde

, som bærer på de fleste af de genetiske instruktioner, der bruges ved vækst, udvikling, funktion og reproduktion af alle kendte levende organismer

er baseret på et kodesystem kaldet DNA. DNA kan sammenlignes med det informationssystem som alle computersystmer benytter. DNA-koden består af fire ”cifrer” og computersystmers kode består af to – et 0 og 1. Når en softwareprogrammør designer nye programmer, så er det lange rækker af nuller og et-taller der anvendes. Eksemplet herunder viser hvordan rækker af 0 og 1 i computeren koder for bogstaver som i dette tilfælde er ordet “Wikipedia”:

”Cifrene” i DNA er 4 forskellige protetiner som har fået de forkortede navne A, T, C og G. Det står for Adenin, Thymin, Cytosin og Guanin.

Under ufatteligt komplicerede biokemiske processer dublikeres DNA strengen med livskoden, sådan at når cellen deles, hvilket i øvrigt også kontrolleres af DNA-koden, så kommer det en fuldkommen identisk kopi af DNA koden med over i den nye celle. Hvis der er sket kopieringsfejl undervejs, så findes der en funktion i processen som svarer til de såkaldte ”debugging”-programmer man kan kører i sin computer for at finde og korrigere digitale fejl i softwaren.

, der på samme måde som i computerprogrammørens koder er sat op i lange rækker overfor hinanden i alle mulige kombinationer. Det foregår ikke i et todementionelt, men i et tredimentionelt plan, som du kan se her: