Kristendommen er skyld i alt ondt på jorden

Når folk hører ordet ”kristendom” så får de ofte alle mulige associationer. Især én association går igen hos de fleste menensker. Og det er ideen om at kristendommen gennem hele verdenshistorien har trukket et spor af undertrykkelse, død og og ødelæggelse efter sig. Utallige krige og udslettelse af civilisationer er en af de grundliggende kendetegn som kristendommen associeres med. Og det faktum er en af god grund til at folk har en naturlig skepsis overfor kristne, der forkynder tro på Gud, tilgivelse og kirkegang om søndagen. Selv den mindste tilnærmelse til ideen om en genopvækkelse af den kristne kirkes magt og indflydelse i samfundet er noget af det sidste folk ønsker at opleve. Det ville være enden på frihed, demokrati og begyndelsen på undertrykkelse og tyranni. Og jeg er enig.

Så hvordan forklarer jeg mig, som kristen ud af ovenstående veldokumenterede faktum at i kølvandet på kristendommens udbredelse følger der et spor af undertrykkelse, død og ødelæggelse?

MEN…og det er det jeg vil vise dig her på HISTORIEN OM IGEN: Dette “kristne” tyranni er under opsejling uden at folk er klar over det. Misforstå mig ikke: når der søndag formiddag sidder 8 forkølede pensionister i en dansk folkekirke, så tror ikke de hemmeligt konspirerer med præsterne om at kuldkaste det danske folkestyre til fordel for en genoplivelse af et teokrati ala middelalderens pavedømme hvor de selv sidder i fine embeder som fx inkvisitatorer, bødler og forhørsdommere i en evig klapjagt kættere – dvs helt almindelige borgere..

Vi kender alle talemåden: ”De fleste krige skyldes kristendommen”. Så hvordan skal jeg – som erklæret kristen – bære mig ad med at sælge det kristne budskab, hvis ovenstående er den holdning som de fleste mennesker deler? Og hvordan kan jeg forvente andet end at folk tror jeg må være både blind og døv på samme tid, hvis de tror at jeg tror at kristendommen kan gøre en positiv forskel for at skabe en bedre verden? Det er spørgsmål jeg bliver nødt til at have et virkeligt godt svar på, for det er indlysende at ellers kan man ikke tage noget mig (eller andre kristne) alvorligt.

Så de fleste kristne har faktisk et forklaringsproblem. Eller hvis de mener de har et godt svar på ovenstående spørgsmål så har de et forklaringsansvar. Og det er det som HISTORIEN OM IGEN er. Den er en forklaring på alt dette .

FORTÆLLINGEN OM FRAFALDET

For at forstå hvad der er årsagen til den tilsyneladende modsætning med historien om den ydmyge, selvopofrende, lidende risytus som helbredte og kirkens senere tyranniske herredømme må man forstå hvad Bibelen selv fortæller om det såkaldte frafald der blev forudsagt ville komme indenfor kristendommens egne rækker.

Der er to ting jeg vil gøre for at overbevise dig:

  1. Ved en historisk oplæring vil jeg vise dig at det forkert at kristendommen trækker et blodspor efter sig gennem hele historiens. What!, siger du og peger straks på kirken i middelalderen, som torturerede millioner, brændte kættere på bålet, massemyrdede kvinder og børn hvis de havde en anden mening om tingene. Men man behøver ikke holde sig til middelalderen for at se det. Der er masser, masser af eksempler på at den kristne kirkes indflydelse på mennesker har bragt død og ødelæggelse over millioner af mennesker. Tag bare hele den vestlige – såkaldt civiliserede verdens – imperialistiske korstog mod hele den treide verden. Slaveri opstod i den kristne verden. Columbus opdagede Amerika og slagtede de indfødte. Han blev sendt afsted med kongens og pavens velsignelse….i kristendommens navn, right? (vis korset på sejlene).  Nej, forkert! For det er definitionen af hvad der er kristendom som er blevet fuldstændig forvrænget. De institutioner som er opstået i kølvandet på apostlenes grundlæggelse af kristendommen har perverteret kristendommen i kristendommens navn. Hvis Kristus skulle give dem en karakter var det et 00. Hvis han skulle give dem et navn så var det antikristligt tyranni. Så størstedelen af de institutioner, som går under navnet ”kristne institutioner” har faktisk tilranet sig et navn som de på ingen måde lever op til. Spørgsmålet er derfor naturligt at stille: Hvis det oprindelige kristne budskab virkelig var så godt, hvorfor har det så bibragt verden så uhyrligt meget ondskab, død og undertrykkelse? HVIS ikke dette påståede ”gode guddommelige” budskab ikke har haft mere gennemslagskraft end ENTEN gamle, intetsigende mennesker i en halvtom kirke, ELLER kraftfulde mænd i rustning som ridder på korstog for at slagte hedninge, var det oprindeligt ”gode budskab” overhovedet SMART af ham Jesus at give os? Kunne han ikke have opnået langt fredelige resultater ved at holde sig langt væk fra jordkloden? For helt ærligt: I over 1200 år hærgede den katolske kirke i det vi kaldr pavedømmet næsten hele Europa med vold, død og undertrykkelse. Paven bestemte hvem der skulle være konge og hvis kongen var ulydig lyste han kongen og landet i band. Men ikke nok med det: Pavedømmet formåede ved hjælp af psykologisk manipulation at gennemtrænge et menneskes inderste tanker og samvittighed, så det ved hjælp af frygt for evigt helvede kunne binde det med usynelige lænker til kirken. Hvor perverst, vil mange mene – incl mig selv – at opfinde en metode (skriftestolen) som får mennesker til at betro alle deres inderste – ifølge kirken – urene, syndige tanker til et fremmed, ikke synligt menneske som har lige så mange urene syndige tanker som dig selv, men som nu skal idømme dig en kirkelige straf (i Gud sted), så du bindes på arme og ben og økonomisk bliver en slave af kirken. Jeg forstår så inderligt hvorfor mennesker hader kristendommen, hvis det er kristendom. Jeg forstår også hvorfor de hader hvad den protestantiske kirke har frembragt. For se bare hvordan amerikanske præsidenter lægger deres hånd på Bibelen under deres indsættelse i embedet for derefter at gå direkte ind i det ovale kontor i det hvide Hus og lægge en plan for hvordan et eller andet olierigt land skal knuses til støv, eler hvordan en sydamerikansk bananstat som forsøger at nationalisere sig ud af amerikanske besiddelser for at fremelske en fri og demokratisk nation, bliver kunst under amerikansk intervention – selvfølgelig med massiv propaganda med falske beskyldninger om at verdensfjenden ”kommunismen” vokser i dette eller hint land og vil true ”the american peace – PAX AMERICA.  Så spørgsmålet er yderst relevant: Hvis jesus virkelig var Guds søn og hvis Bibelen er en guddommenligt inspireret bog, hvorfor i hede hule helvede er der så kommet så meget ondt ud af dette budskab? Kunne denne omnipotente skaber ikke have taklet situationen bare en anelse bedre med sin EGEN organisation?

Sam Harris, en af USA fremmeste ateister mener at der ikke findes et eneste spor i Bibelen som peger på at den er af guddommelig oprindelse.

KILDER SOM FORTÆLLER OS AT KRISTENDOMME ER HELT SYG:

Artikel i The Times: How Christians Destroyed the Ancient World