Big Bang, redshift, Hal Arp

Kan videnskabsfolk få lov til at følge et spor i deres research hvis der er risiko for at det de opdager modsiger det gældende paradigme? Astronomen Halton Arp kunne ikke?

Det gældende paradigme siger at universet blev skabt ved Big Bang og at universet derfor stadig udvider sig fordi alt stof skydes med stor fart ud fra explosionens centrum. Men man har aldrig observeret denne eksplosion. Det eneste evidens man har for det er at man kan observere en såkaldt rødfarvning af lyset som kommer fra visse objekter (fx sole, stjernetåger etc). Denne rødfarvning af lyset tolker man, at det er skyldes at objekterne fjerner sig fra os med stor fart. Og jo rødere farven er jo længere væk er de og jo med jo højere hastighed er de på vej væk.

Dette er den gældende teori og den er vigtig af den grund at den bruges til at teorien om Big Bang. Uden redshiftfænomenet har man ingen tunge observationer der kan underbygge teorien om Big Bang. Rødfarveteorien er det vigtigste argument man har for at Big Bang teorien er sand.

Men så kommer astronomen Hal Arp pludselig ind fra højre med nogle observationer der river guldtæppet væk under denne rødfarveteori. Han observerer såkaldte qusars på nattehimlen. Quasars har en meget stærk rødfarvning og antages derfor at være uhyre langt borte fra os og at de bevæger sig med uhyre høje hastigheder bort fra os. Men så observerer Hal Arp, at de må ganske tæt på os (relativt set tæt set med astronomiske afstande). Han observerer nemlig at de interagerer med stjernetåger som man er helt enige om, er ganske tæt på os – blandt andet fordi de kan ses med almindelige teleskoper, som kun kan se relativt nære objekter. Da Arp indsender sine observerationer til det mest anerkendte astronomiske videnskabelige magasin, får han sin rapport tilbage fra chefredaktørem med ordlyden: ”This exeeds my imagination”. Arps egen chef på observatoriet kalder ham til en samtale og fyrer ham på gråt papir, hvis han tænker sig at fortsætte sin forskning i denne retning.

Se denne video hvor Hal Arp interviewes ved tidskode 8:57.

I denne video “Fred Hoyle on big bang theory and abuse of science” forklarer den kendte astronom, Sir Fred Hoyle hvorfor han ikke tror på Big Bang teorien.