Dyrets mærke

Mange tror dyrets mærke er en chip eller noget andet fysisk som prentes ind i vores pande eller i hånden og at det fungerer som en art kontrol over vores gøre og laden. Men det kan umuligt være dette. Det som det gælder er noget som i deres TANKER eller deres handlinger tvinger folk til at vise troskab mod dyret. En chip som er blevet plantet i vores pande eller vores hånd har intet med vores tanker og handlinger at gøre, og det er udelukkende det som Gud dømmer os på – vores tanker og/eller handlinger. Intet andet. Og Gud kender vores dybeste tanker som er skjult for alle mennesker. Selv om vi har en chip i panden så kender Gud vores hjerte. Men hvis dyrets mærke har noget at gøre med beslutninger at gøre som fører til handlinger, så er sagen en helt anden. Hvis mærket tvinger os til at HANDLE på en bestemt måde.