Weston Price og COVID-19

Hvis man kun undersøger og leder efter årsagssammenhænge ud fra bestemte parametre og undlader at tage andre faktorer med i betragtning, som kunne vise sig at have afgørende betydning for menenskets mulighed for at bekæmpe fx coronavirus, så får man kun en bestemt type svar, der stemmer overens med det syn og den tankegang, som man i forvejen havde.

Lad mig illustrere hvad jeg mener ved at opstille et tankeeksperiment, som faktisk bygger på virkeligheden som du skal se lidt senere:

Forestil dig at menneskehedens immunforsvar set er dykket i gennemsnit 30 procent over størstedelen hos jordklodens befolkning i forhold til før industrialiseringen i 1800-tallet. Forestil dig at selv om menneskets naturlige immunforsvar er svækket med de 30%, så dødelige sygdomme samtidig også er styrtdykket fordi, men ikke fordi sundheden er øget, men fordi man teknologisk set, er blevet langt bedre til at redde flere mennesker fx gennem brugen af antibiotika. Så lad os sige at mennesket er blevet langt svagere, dets naturlige forsvar mod sygdomme er svækket, men teknologien og den moderne medicin kan kompensere for dette forhold. Så selv om menneskets eget naturlige forsvar er svækket, så ser billedet ud som om, at ”vi er blevet sundere”. SOm tiden går vænner kulturen sig til den nye norm, som er “svage mennesker, som ikke er alvorligt angrebne af syge fordi samfundet har formået at dæmme op for at svagheden får synlige konsekvenser som fx øget dødelighed, fordi et utroligt velsmurt, teknologisk samfundssystem sørger for fra rent drikkevand, pga langt bedre borings- og distributionsmetoder ud til forbrugerne. Det sørger for højt niveau af hygiejne i fødevareproduktionen, osv.


Når så videnskabsmænd og kvinder skal

Lad os sige at det for store grupper i befolkningen forholder sig sådan at deres naturlige immunforsvar er droppet helt ned til 50-60 % i forhold til end før industrialiseringen men de klarer sig rimeligt fordi de er omgivet af teknologiske hjælpemidler, medicin, økonomisk støtte osv.

Er dette skudt helt ved siden af virkeligheden?

Nej, for i nu skal du høre en historie, som bekræfter det:

I 1930´erne rejste den i dag verdensberømte tandlæge rundt til de mest øde og isolerede folkeslag i verden for at undersøge deres sundhedstilstand. Disse folk levede udelukkende af 100% naturlig føde. Dvs det var ikke lige kommet forbi en fabrik der tilsatte alle mulige kemikalier, konservering osv. De levede af 100% fuldkorn, nul rafineret mel og sukker, ingen alkohol, ingen slik, chips, osv. Disse folk havde ned til 0,1% huller i tænderne. Men Weston Price undersøgte også de gruper som havde bosat sig tæt på den hvide races såkaldte civilisation og her fik de fri adgang til sukker, hvidt mel, dåsemad, marmelade osv. Disse folk var utroligt syge og bukkede under. Det var ikke den hvide mand som bragte sygdomme med sig som de ”svage vilde” ikke kunne tåle. Dette er en myte. Det som den hvide man bragte med sig var en kost som ødelagde sundheden. Weston Price dokumenterede alt dette

Jeg taler ikke om dødelighed, for dødeligheden kan sagtens falde samtidig fordi at parallelt.

Det der er problemet er at man kun undersøger sundhedstilstanden indenfor den kendte ramme. Det vil sige ”sådan som vi er overalt i verden i de store industrialiserede samfund. Videnskabsmænd tænker ikke denne tanke: Gad vide om der findes et folkeslag som SLET ikke har kræft, gigt, tuberkulose, sukkersyge, psykiske lidelser, angst, forstoppelse og som har ufattelig styrke, sundhed og glæde ingen huller i tænderne, ingen hovedpine, selv om de ikke har adgang til medicin eller hospitaler”. Hvis man kunne finde sådan et folk, som slet ikke kendte til alle den vestlige verdens lidelser og snart langt størstedelen af verdens befolkning, fordi den vestlige verdens livsstil har sneget sig ind alle steder, så ville det fuldstændigt undergrave folks tro på den vestlige medicin og anbefalede livsstil. Folk ville stille spørgsmålet: ”Hey, hvad sker der lige her, hvorfor er de så enormt sunde, og uden at eje en tandbørste, har de nul huller og der findes ingen af alle de gegenerative sygdomme, som vi er så plagede af. Hvad gør de anderledes end os?”

Dette tankeeksperiment er virkelighed! Disse folkeskalg findes. Eller rettere, de findes så at sige ikke længere, men i 1930´erne var der stadig mange fordelt rundt omkring på hele jordkloden. De er gået til grunde, og årsagen er den ”hvide mands” imperialistiske invadering af deres leveområder for at besætte land (land grapping) og udvinde råstoffer.

<fortællingen om disse mange naturfolks ufattelige skønhed, sundhed og styrke er blevet dokumenteret i en helt utrolig bog, ”Nutrition and Physical Degeneration”, skrevet af tandlægen Weston Price