CONTENT / INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD
INTRODUKTION TIL BOGENS EMNER
COLD WAR

FORORD
Hvorfor skal jeg læse den her bog? (Løven i bur som argument. Den tror, den er fri. Den får præcis hvad den ønsker, men er den derfor fri selv om dens valg er frie?

Tak til alle dem som har researchet på forskellige emner og hvis skuldre jeg står på.

INTRODUKTION TIL BOGENS EMNER

To historie-teorier
At historien udvikler sig på baggrund af mere eller mindre tilfældige tildragelser ELLR: Historien udvikler sig fordi det er planlagt. Jeg tror det er en blanding af dem begge. Der gøres opdagelser (fx teknologiske), som fører til den industrielle revolution. Selve opdagelserne var måske nok tilfældige men hvordan de kom i hænderne på en magtfuld elite som udnyttede dem til at fremme egne interesser mener jeg er mere eller mindre styret af en magtelite som er i stand til at manipulere befolkningen og fremme egne interesser.

Hegelsk deilektik
Nyere historie udvikler sig på baggrund af hegelsk deilektik. To modsætninger sættes op imod hinanden. Man skaber et bipolært fjendebillede (tese-antitese). Et skoleeksempel på denne kusntigt skabte bipolære konflikt er kommunismen mod kapitalismen som den kom til udtryk op gennem den kolde krig. DERFOR begynder min bog med en ny vinkel på den kolde krig som vil påvise at det var en skabt konflikt med en magtelite som kontrollerede begge sider for at skabe fremdrift i historien mod et på forhånd bestemt mål.

Mine kilders lødighed
Hvis du tjekker op på mine kilder vil du opdage at ingen af dem er obskure conspirationsteoretikere men derimod prominente, anerkendte professorer, akademikere, proffessorer som har insider viden. Tag fx Antony Sutton og Carroll Quegley.

DEL 1 / PART ONE

COLD WAR (PERIODEN 1945-1990)
The mainstream view of the Cold War
The Bolshevik Revolution in 1917Part Two: