A Quick Ride Through Biblical Prophetic History

Dette er en metode til hvordan man kan give en kort introduktion til folk om hvad Bibelen advarer om, som snart skal ske i verden.

INTRODUKTION

“Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne.” (Amos 3,7)

Under anden verdenskrig blev folk advaret af alarmer, som kunne høres over hele byen, når der kom luftangreb, så de kunne nå at søge ned i beskyttelsesrum. Alle fik en chance for at nå at reagere. På samme måde har Guds profeter blæst alarmer igennem hele verdenshistorien for at advare om hvad Gud havde fortalt dem hvad der skulle ske, så folk og nationer kunne nå at søge tilflugt.

Noa fik besked på at advare om at Gud ville oversvømme hele verden og udslette alt liv på jordens overflade. Jonas advarede befolkningen i Sodoma og Gomora om at begge byer ville blive ramt af et jordskælv, der ville udrydde alt. Jeramias advarede det jødiske folk om at deres by ville blive indtaget af Babylonerne, hvis ikke de vendte om fra deres ondskab. De lyttede ikke og det skete.

“The Lord said to me, ‘From the north disaster will be poured out on all who live in the land. I am about to summon all the peoples of the northern kingdoms,’ declares the Lord. ‘Their kings will come and set up their thrones in the entrance of the gates of Jerusalem; they will come against all her surrounding walls and against all the towns of Judah. I will pronounce my judgments on my people because of their wickedness in forsaking me, in burning incense to other gods and in worshiping what their hands have made” (Jeremiah 1:14-16, New International Version).

Hvad med i dag? Er der en advarsel til verden som passer for den tid vi lever i nu? Gud advarede om sine straffedomme før i tiden. Hvad med i dag? Jo, der er en proefti som gælder for vores tid og den skal lyde til hele verden, præcis som luftalarmerne kunne høres af alle mennesker, før Gud griber ind med den sidste store straffedom over hele verden. Den skal vi høre nu.

1)
Gennemgå profetierne i Daniels Bog og Åbenbaringen. Vis at profetierne præcist forudsiger verdenshistorien og ender med at USA (det andet dyr i profetien) får tildelt det “første dyrs magt”. Vis at USA at den katolske kirkes redskab på jorden til at re-etablere “Gods Kingdom on Earth” (et totalitært katolsk verdensherredømme). Vis at Satan står bag, at der er en åndelig krig som er forplantet til jorden og at menneskeheden er kommet i centrum for denne krig mellem Gud og Satan.
Fortæl at alt det som profetien fortæller om USA passer nøjagtigt ved at demonstrere hvordan det passer med USAs historie. Gennemgå det:

2)
Introduktion til Reformationen men især til Modreformationen. Fortæl om hvordan det var kendskabet til profetierne der afslørede den katolske kirke som den forudsagte Antikrist-magt. Fortæl om hvordan jesuiterordenen blev sat på opgaven at lave to nye fortolkninger af profetierne for at fjerne fokus fra den katolske kirke. Fortæl hvordan de blev sendt ud til alle lande for at infiltrere og knuse protestantismen og genoprette pavedømmets magt og at modreformation aldrig er ophørte og at den fortsatte ufortrødent, men skjult efter 1814. Især blev “den nye verden”, USA, et mål for jesuitterneds infiltration (krokodillebilledet + ciater og bøger).

3)
American War of Independence. Jesuiterordenen stod bag. Målet var at ophæve den strenge protestantiske modstand mod katolicismen. Fantastisk artikel forklare det hele her. I artiklen findes et godt citat af den katolske præst Father Charles Plowden, som han udtalte ved jesuitten John Carroll’s indvielse 15, 1790: “Although this great event [USAs uafhængighed af britisk kontrol] may appear to us to have been the work, the sport, of human passion, yet the earliest and most precious fruit of it has been the extension of the kingdom of Christ, the propagation of the Catholic religion, which hitherto fettered by restraining laws, is now enlarged from bondage and is left at liberty to exert the full energy of divine truth.”
Citatet peger frem mod min introduktion til Martin Erdmanns bog “Ecumencal Quest for a World Federation”, hvor han fortæller om hvordan CIA og John Foster Dulles stod bag at infiltrere de protestantiske kirkesamfund i USA for at undergrave det åndelige frelsesbudskab og få fokus over på at “redde verden” (ligesom i dag) og bilde kristen ind at Jesus først kunne komme tilbage når “Gods Kingdom on Earth” var oprettet vha USA.

4)
American Founding Fathers var frimurere, præget af Oplysningstidens tænkning, og de hadede kristendommen. De var deister, men deister i de højester grader af frimurerordenen er klar over at den gud de tilbeder en Lucifer (citat). De ville undergrave troen. Jesuitterne var indblandet i udformningen af USAs forfatning. Passende at introducere viden om spiritisme og satanisme og frimurernes religion.

5)
Weishaupt (jesuit) etablerer i samme år (1776) som Uafhængigheden af Storbritanien etableres Illuminati (frimure) for at “knuse alle uafhængige stater”.

6)
Masser af bøger udgives i denne periode med advarsler om en katolsk/jesuitisk konspiration imod Amerika. Giv citater. Referer desuden tilbage til artiklen nævnt ovenfor, hvor mange gode citater også nævnes

7)
Frankrig (katolsk) skænker USA “frihedsgudinden”. Mærkelig ting at gøre medmindre man forstår at katolikkerne er klar over at “friheden” som er etableret er at protestantismen nu er knækket og at den katolske kirke har vundet frihed i USA.

8)
Indførelsen af jesuitisk undervisningssystem i USA (Preussian school system)). Overtagelsen af the Federal Reserve Bank (Antony Sutton).

9)
På dette tidspunkt i USAs historie kan man egentlig ikke længere tale om en konspiration i gang, for jesuitterne har på dette tidspunkt allerede næsten fuld kontrol over alle vigtige institutioner i USA.

10)
Linket fra sekulære conspiratoriske organisationer til den “kristne” opfyldelse afprofetien om et katolsk verdensherredømme: John Foster Dulle og Allan Dulles.
SEKULÆRE FRONTORGANISATIONER OPRETTES. Fordi undervisningen er under kontrol ændres måden man skriver historie (Norman Dodd + Citat af Rockefeller). Man sekularisere historieskrivningen og fjerner det religiøse element, som ville have afsløret hvem der stoår bag. Snakken om jesuitter dysses ned og medierne (som er under jesuitisk kontrol) gør uden- og indenrigspolitik til et rent politisk-økonomisk anliggende. Religion som den virkeligt drivende kraft underspilles og fjernes i den offentlige debat, som virkelige årsag (etableringen af “the Kingdom of God on esarth”). Spørsmål om valget mellem left-vs-right bliver gkort til hovedemnet (en måde at aflede folks opmærksomhed. Og som Sutton har vist mødes toppen af left-rigt i andre skjulte grupper som fx CFR, Club of Rome, bilderberg etc og planlægger deres taktik med hegelian deilektik som metod.

11)
Verdenskrigene (oprettelsen af FN) og vejen til en ny verdensorden.
Oprettelsen af EU (jesuitterne ved magten)

12)
Den russiske revolution (1917). Antony Sutton

13)
COLD WAR:
CIA etc

14)
Amerikansk Emperialisme (Howard Zinns video om “American Exeptionalism”)
Militærbaser over hele jordkloden
Noam Chomsky – rækken af præsidenter som har været imperialistiske
Bogen “Overthrow” af Stephen KInzer
….alt sammen peger frem mod USA rolle som verdens dominerende magt som dels bedrager verden, dels knuser den ved magt (profetien om det andet dyr går i opfyldelse)

15) NAVNE:
Noam Chomsky
Antony Sutton
Martin Erdman
John Perkins
CIA-agenters vidnesbyrd

16) TIDEN LIGE NU:
* Covid 19
* Klimakrise
* Terror (9/11)
* Konstante kriser som vi skal “reddes fra” ved at demokratier og nationalstater afvikles for “en periode”.

Hvordan føres Satans end-plan – Søndagslov – ud i livet?

17)
TILBAGE TIL PROFETIERNE
Afslutningen på verdenshistorien er nær

18)
Bibelens frelsesbudskab