Strukturel racisme, ulighed, systemisk undertrykkelse og ondskab vil aldrig ophøre så længe jordkloden eksisterer.

Forsøget på at forandre menneskeheden og gøre jordkloden til et fredfyldt sted uden krig, sult, ulighed og undertrykkelse vil føre til dannelsen af jordklodens første verdensomspændende totalitære magtstruktur. Ikke sådan at forstå at det opstår som en naturlig konsekvens af menneskers forsøg på at bekæmpe ulighed, udrydde sult og forhindre krig. Nej, det sker fordi onde magter i verden med vilje puster til en ild og nærer den for at skabe konflikt. De ved at den orden de efterstræber kun kan virkeliggøres gennem kaos. De skaber kaos. De destabiliserer verdens økonomier, de antænder krige, revolutioner og borgerkrig. De puster til en ild i mennesket. De puster til racehad, utilfredshed, følelsen af ulighed. De underminerer familien, ægteskabet. De underminerer muligheden for decentraliserede, selvforsynende økonomier og fødevareproduktion. De skaber større og større magtgruppereinger som ejer alt på jorden og som kontrollerer alt.

Deres mål er afviklingen af de eksisterende, domokratiske nationalstater. De vil skabe en global verdensregering og de har ført alle verdens nationer ud på randen af kaos, med det formål at få dem til at bryde sammen så verdens befolkninger vil forlange en bedre løsning – en verdensregering.

Der findes tusinder af mennesker som arbejder for det sande gode i forsøget på at hjælpe mennesker fri af afhængighed af disse onde magter. Fx så jeg en mand forsøger at hjælpe med at skabe landbrug næsten uden brug af vand til fattige lande som rammes af tørke. Hans forsøg er godt og det vil blive fremstillet i medierne som bevis på at der er en positvi forandring på vej. Men samtidig med disse ufatteligt små tiltag, så buldrer Monsanto og andre giga-industrier fremad og knuser millioner af små selvforsynende landbrug over hele jordkloden. De forårsager en total udryddelse af muligheden for at leve et selvforsynende, værdigt liv. Tusinder begår selvmord, fordi deres livsgrundlag fjernes og overtages af disse giga industrier, som går frem efter devisen “farming without farmers”. Alle de små positive tiltag og inovationer som mennesker med hjertet på rette sted, finder på, dem skriver medierne om, og fremstiller dem som beviser på at verden er på vej mod udryddelse af sult og fattigdom. Men de undlader at fortælle at alt dette blot er en mikroskopis er nål i en høstak. De skriver ikke om at selve høstakken er den gigantiske nedtrumling af hele verden. Den fortsætter næsten ubeskrevet i medierne. Folk kan derfor ikke forstå at verden buldrer afsted mod en afgrund. Mens millioner gøres til slaver er der én her og der som får frihed og lykke. Så folk får det falske indtryk at verden forandres og bliver bedre, dag for dag.

som om verden er ved at blive et bedre sted.

metoden som anvendes i forsøget på at udrydde det onde er ved at udskamme og fjerne enhver alt hvad der er ondt. Racisme. Man fjerne ethvert spor af kolonitidens kulturelle efterladenskaber. Man fjerner kunst, musik og litteratur som fremstiller den strukturelle racisme. Enhver ytring som ubevidst udtrykker strukturel racisme kaldes frem i lyset og udskammes. Forsøget på at undertrykke racisme fjerner ikke racismen. Den presser blot den menneskelige natur ind i en gasflaske og sætter låg på. Jo mere der presses ind i flasken jo mere tryk kommer der på. Man glemmer at menneskets natur er racistisk og at selviskhed og egoisme og klikedannelse er et grundliggende fundamental del af menneskenaturen. Det kan ikke udryddes. Det ville svare til at man forsøgte at vaske striberne af alle zebraer i verden.

Selv om jeg ikke tror på Jean Jacques Roussoaus teorier så sagde han noget jeg er enig i:

“I prefer liberty with danger than peace with slavery.”

Det er netop fred med slaveri som verden er ved at skabe.

“Men onde mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde, føre andre vild og selv fare vild” 2. Tim. 3, 13

Der findes grundliggende to visioner om menneskeheden. Den ene bygger på det fundament at menneskets natur grundliggende set er god. Den anden bygger på det fundament at menneskets natur grundliggende er selvisk og derved har en tilbøjelighed til at handle ondt. Hvis man bygger sit verdenssyn og sit håb om menneskeheden på den første fundament, så er man tilbøjelig til at tro på ideen om at vi gennem forandring (politisk, økonomisk, kulturelt) kan skabe en fredfyldt og god verden hvor det er det gode som er i mennesket der får frit spil. Man tror at menneskets godhed bliver forhindret i at komme til udtryk.

Sigmund Freud troede ikke på det gode i mennesket. Han troede at onde, ubevidste kræfter i mennesket var den styrende magt i et menneskes liv.

“Mennesket er født frit, og det er overalt i lænker”. troede på at menneskenaturen var god og at det var de menneskeskabte systemer, civilisationen i sig selv, der undertrykte det gode menneske.

Ligestillingsbevægelsen skaber krig og konflikt. Det de kæmper for rummer både noget der er godt men også noget de ikke bør blande sig i, og deres våben og retorik skaber had og splittelse,