10 minutters oplæg

Rev 13: USA dyret der skal bedrage hele verden.

De fleste adventister tror fejlagtigt at bedraget endnu ikke har fundet sted. De tror det er fremtid. Men er det fremtid eller har USA, det andet dyr i profetien allerede ført hele verden bag lyset? Det skal vi se på.

Når det gælder den ældre generation af adventister, så ser de fleste nok USA som Europas ven og beskytter og de tror USA er årsagen til at Europa ikke kom i kløerne på et kommunistisk, Sovjetisk regime under den kode krig. De tror også at hvis der en dag bliver ballade igen så vil USA ikke svigte Europa men komme og hjælpe os igen. Det er en meget stærk forestilling især blandt ældre som har oplevet 2. Verdenkrig.

Blandt yngre er der ofte kun en tynd skal af mainstream-viden om de sidste 100 års Europæiske og Amerikansk historie tilbage. De kender ”Wiki-udgaven”. Det vil fx sige at den kolde krig var en storpolitisk og ideologisk konflikt mellem den såkaldt frie verden (de vesteuropæiske lande og USA) medkapitalisme, retten til at ytre sig frit, demokrati og privat ejendomsret, på den ene side og på den anden side af jerntæppet har vi så kommunisme, statskontrol og diktatur, på den anden. Det er forestillingen som vi er blevet fortalt.

Den alternative forklaring

Jeg vil blot komme med overskrifterne UDEN at komme med belæg eller fremlægge kilder og dokumentation. Jeg kommer ikke til at forsøge at fremføre beviser i dag.

Antony Sottons opdagelser

I 1970´erne opdager den amerikanske historiker og professor i Økonomi Antony Sotton noget som får ham til at undre sig. Han er ansat på Standford University og har adgang til de amerikanske stas historiske arkiver. Der opdager han utallige dokumenter som viser at USA’s mest indflydelsesrige finansmænd financierede  den Russiske revolution.

DEN RUSSISKE REVOLUTION
– ikke en folkeopstand

Antony Sutton

Den var et ekstremt veludført kup som blev financieret fra vesten – især USA. Lenin og Trotsky opholdt sig i henholdsvis Østrig og New York og blev sendt ind i Rusland med penge på lommen. I Rusland stod Amerikanske tropper allerede og de holdt blandt andet den transsibiriske jernbane fri. Revolutionen og overtagelsen af det gigantiske Rusland af en lille flok bolshevikker imod den Hvide Hær, den grønne hær (en hær mobiliseret af folket og imod internationale styrker fra Japan, Frankrig England og uden penge var en umulighed. Pengene kom via fincielle støtter i USA – som har dokumenteret at de gav pengene gennem en svensk Bank ”Nya Banken” i Stockholm. Historien er lang og detaljeret og med masser af dokumentation, men vi holder her.

Efter revolutionen rykkede amerikanske og Europæsiske virksomheder ind i et land hvor al industri var gået i stå. Intelligensiaen var enten dræbt eller flygtet. Amerikanske ingenører stod for opførelsen af gigantiske fabrikker: general Motor, Ford Motor Company.

Sutton: 90-95 procent af den russiske industri både fredstid og militær opbygget med vestlige midler og knowhow. Selv under den kolde krigs højdepunkt blev Ruslands militære kapacitet hvad angår atomsprænghoveder på misiler fremstillet på maskiner som USA leverede med regetringens samtykke.

DEN KOLDE KRIG 1945-1990

Mainstream fortælling er at den kolde krig var en politisk og ideologisk konflikt mellem mellem to stormagter USA og Rusland med utallige stedfortræderkrige til følge.

 • kommunisme vs kapitalisme
 • Frihed og demokrati vs. statskontrol og regime

Hele dette set-up var en falsk konflikt. Og konflikten var etableret på baggrund af den russiske revolution. Den var kontrolleret på begge sider af den samme magtelite.

Med hvilket formål skulle denne koldkrigskonflikt sættes i gang?

Hele den kolde krigs formål var at skabe en konstant frygt i befolkningere der kunne bruges om afsæt for USA til at gribe ind i utallige landes udvikling hen imod selvstændighed. De afsatte demokratiske ledere overalt i verden som forsøgte at frigøre sig fra vestlig imperialisme. I stedet indsatte CIA pro-amerikanske diktatorer. Dette er godt beskrevet i visse historiske eksempler som er blevet kendte:

 1. Iran 1953 (Mohammed Mossadegh)
 2. Guatemala 1954 (Arbenz)
 3. Congo 1961 (Patrice Lumumba

USA skabte et fjendebillede (et falsk fjendebillde) som resulterede i en konstant frygt. Denne frygt spillede man på som afsæt til at skabe kontrol med så at sige hele den del af verden vi kalder tredje-verdens lande: Asien, Afrika, Sydamerika. Alle disse lande blev udsat for en fortsat imperialistisk kontrol – bare på en indirekte måde. frem for direkte og åbenlys kontrol bleve det nu gjort skjult med pro-amerikanske diktatorer.

John Perkins – gældsspiralen

Udviklngslandeene blev bragt ind i et totalt slavelignende forhold af USA som vestens skraldespand og et slavemarked for os af “cheap goods”

John Perkins fortæller hvordan: Han var ansat som økonom for et stort privat firma til at rådgive tredieverdenslande til at modtage “udviklingsbistand” fra Verdensbanken. Disse lån så enormt fordelagtige ud. De viste at landets vækst ville stige. Men de viste ikke at landets befolkning blev gældsslaver for livstid og skulle arbejde under slavelignende tilstande for ussel mammon. Penegen bleve sendt direkte til bage i hænderne på amerikanske virksomheder, der opbyggede en ny infrastruktur i landene. Denne struktur skulle drive de store fabrikker. Men landet endte som helhed i total gældsslaveri og fattigdom. De rige pro-amerikanske magthavere blev stenrige.

Perkins fortæller at når visse lande takkede nej til udviklingsbistand, så rykkede CIA ind for at skabe revolution og vælte styret.

Verdensbanken og Agenda 2030

Det skal i parentes bemærkes at det er Verdensbanken som vil være med til at yde bistand igen til at hjælpe alle de fattige lande UD af fsttigdom i henhold til FNs Agenda 2030 og dens 17 verdensmål. Dvs en forbryderbande som skabte grundlaget for totalt gældsslaveri i samarbejde med CIA i 1950-80 skal nu “hjælpe igen”. Agenda 2030 er en fortsættelse af den verden som CIA skabte under den kolde krig

CIAs medie kontrol i vesten

Der findes et enormt kildemateriale og dokumentation at øse af hvor whistleblowere fra CIA som deltog i de mange statskup afslører hvordan de gjorde og hvordan de førte vesten bag lyset:

John Stockwell er en af dem som fortæller hvordan CIA kontrollede nyhedsmedierne i Europa og USA med deres egne “journalister” og nyhedsredaktørere på Europæiske og Amerikanske medier. De plantede artikler i lokale blade og magasiner i det land de ville vælte – fx Angola hvor Stockwell opererede. Disse nyhedsmedier var i virkeligheden CIAs egne hemmelige frontorganisationer. Nyhedsudklippene blev fysisk klippet ud af avisen og sendt med post til amerikanske og Europæiske aviser som trykte dem som ”historisk fakta”. Hvordan kunne det være “fake news” når det var avisudklip fra lokale aviser?

Invasion når CIA ikke var tilstrækkeligt

Også det amerikanske militær blev brugt. De lande man invaderede blev udpeget som trusler mod verdensfreden hvis de faldt i kommunismens kløer. Millioner af mennesker blev myrdet. Alt sammen styret i baggrunden af CIA. Et 40-50 år langt Amerikansk folkedrab baseret på en langt bedrageri af hele verden.

Kommunismen i Kina er også indført fra vesten. Men den historie er for lang til at fortælle nu.

Du spørger måske: Er kommunisme og kapitalisme da ikke hinandens ideologiske modsætninger?

Er de ikke arvefjender? Nej!  Ikke hvis du tænker billedet ud fra en magtelite som kontrollerer befolkningen. Så er begge ens. Da er det underordnet om det er privat markedskontrol eller om det er statsstyret markedskontrol. I begge tilfælde er det en lille magtfuld elite som styrer økonomi og produktion.

CIA i Europa under den kolde krig

CIA stod bag EU

I Europa styrede CIA også også under den kolde krig. CIA var aktive bag scenen i oprettelsen af EU. Se denne artikel og denne og denne.

CIA og manipulation af hele den vestlige kultur

 • Infiltration af Ungdomsbevægelser
 • Kultur organisationer var CIA fronts
 • Kunstscenen (Abstract Expressionism)
 • Womens liberation movement
 • Musikindustrien
 • …meget andet

Klaus Rifbjerg: Jeg var CIA-agent

DET KRISTNE BEDRAG AF VESTEN:
John Foster Dulles and the Social Gospel

John Foster Dulles infiltrerer de kristne kirker i USA for at overbevise det den stærkt kristne amerikanske befolkning om at virkeliggørelsen af Guds Rige på Jorden KUN kan opnås hvis man går bort fra tanken om nationalisme og arbejder for en poltisk/økonomisk/religiøs verdensregering One World Order – fx gennem FN.

John Foster Dulles stod som USA udenrigsminister bag langt de fleste af USA statskup for at HINDRE frie nationalstater i at opstå i Tredie Verdens lande.

Han stod også bag CIAs infiltration af Europæiske politiske og kulturelle bevægelser i Europa for at HINDRE at natinalstaterne blve styrket og at man i stedet oprettede et United States of Euroe som kunne kontrolleres af ikke-folkevalgte politikere.

Alt dette hænger sammen med den katolske kirke, men det er for vidtgående at komme ind på her.