Dette er hvad jeg tror

De sidste 100 års tid eller mere har de store kommercielle nyhedsmedier været under en magtelites kontrol. Nyhedsmedierne er mere propaganda-kanaler til at indgyde en bestemt holdning i befolkningen end de er egentlig oplysningskanaler. Befolkningernes meninger dannes gennem medierne efter et bestemt mønster – på engelst kaldet “manufactoring of consent” (dannelse af samtykke). Nyhedsjournalisterne og den akademiske elite fungerer som repræsentanter for den konspiratoriske magtelites agenda. Oftest er de ikke selv klar over det, for de er dannet og skolet i det system som magteliten har bygget op over lang tid. De tror selv på løgnen. De viderebringer en fabrikeret virkelighed, som de tror er sandheden. De er medspillere i en global religio-politisk agenda som går ud på at drive verdenshistorien mod et bestemt mål.

Vi lever i en tid hvor såkaldt “videnskab” kan bevise hvad som helst der er behov for og hvor informationer sættes ind i modeller som beregner på parametre der kan twistes og reguleres ind til det ønskede resultat opnås. Er kaffe og vin godt eller er det dårligt? Begge dele kan man argumentere for ud fra videnskabelige undersøgelser.

Magthavere og indflydelsesrige organisationer overskyller medierne med videnskabelige studier og ekspertudtalelser som har de rette konklusioner der passer til den fastlagte agenda. Ordet “videnskab” er blevet synonym med “sandhed”, men sagen er, at mange grene af videnskaben er blevet reduceret til et redskab til at underbygge og legitimere politiske organisationers og internationale virksomheders agenda.

Hvorfor tror jeg det?

Siden 2 verdenskrig har den amrikanske organisation Central Intelligence Agency (CIA) helt eller delvist haft kontrol over den fundamentalt vigtigste strøm af nyheder i Europa og USA. CIAs egne dokumenter fra den kolde krig viser at de førte hele den vestlige verden bag lyset med en vinklet og fordrejet version af hvad der virkeligheden foregik. Ofte en fuldkommen fabrikeret version af historien. Altså statsorganiseret fake news.

I modsætning til hvad den akademiske mainstremelite, wikipedia og Hollywoodfilm fortæller os, så er CIA ikke en organisation, der primært indsamler og analyser efterretninger om udenlandske statsmagter, selskaber og personer. CIAs virkelige funktion er infiltration, hemmelige operationer, organisering af paramilitære enheder, aflivninger af statsledere, statskup mod regeringsmagter, fordrejning af information, propaganda, kontrol over internatione nyhedsbureaurer, oprettelse af frontorganisationer til infiltration af organisationer og grupper i samfundet og psykologisk krigsførsel i både krigs- og fredstid. Mange tidligere ansatte med højtstående stillinger i CIA er trådt frem som whistleblowere og vidner om dette. CIAs egne de-klassificerede dokumenter bekræfter det også.

Mange fagbøger blev udgivet af CIA, skrevet af akademikere som hemmeligt var på CIAs lønningsliste. Disse forfattere skulle forme Vestens grundliggende billede af hvordan verden er skruet sammen. De kommercielle medier trækker på ekspertudtalelser og disse eksperter vælges altid ud fra om de har den mening som foretrækkes. Her stiller journalisten aldrig kritiske spørgsmål. De er udvalgt til at spille rollen som analytiker med de korrekte konklusioner. De er i ordets bogstaveligste forstand udvalgt til at danne vores meninger. Interessant er det at lytte til programværter, for de veksler imellem forskellige roller:

Den kritiske journalist. Denne rolle spilles overfor mange politikere, men ikke alle.
Journalisten som har en ekspert i studiet. Her er journalistens rolle at være den uvidende, som ønsker at forstå. Journalisten er så at sige på linie med sit publikum.
Journalisten som

stille interesserede spørJeg tror løgnen strækker sig så vidt baggrunden for hele kolde krig var én stor fabrikeret løgn. Ifølge den akademiske mainstream elite, så var den den kolde storkonflikt mellem USA og Sovjetunionen, som strakte sig fra omkring 1949-1989.  Konflikten brød aldrig ud i storkrig, men man frygten for en altudslettende atomkrig som kunne føre til total udslettelse af hele menneskeheden hvilede konstant over verdens befolkninger. Truslen menneskehedens udslettelse i en alt ødeliggende atomkrig blev uafbrudt holdt ved lige i nyhedsmedierne. Hvor det i dag er den påståede trussel fra menneskeskabt CO2 der siges at kunne blive menneskehedens udslettelse, så var det dengang en mulig atomkrig mellem USA og Sovjetunionen, der var det apokalyptiske narrativ.

 ”Den frie verden” som man kaldte de vestlige demokratier, var i fare for at forsvinde og blive overtaget af kommunismens grusomme diktaturer, sagde man. Derfor, fortæller den akademiske historie-elite os, var det nødvendigt at USA standsede utallige statsmagter overalt på jorden fordi de enten var eller var på vej til at blive Sovjetunionens allierede.

Sådan opfatter eliten å den gang og er det stadig.

 kommunistisk Konflikten udløse utallige såkaldte stedfortræderkrige hvor de to stormagter brugte deres allierede til at kæmpe mod hinanden.

Universiteterne er også propaganda-centraler. De er ikke frie centre for forskning. De skoles til fungere med forskellige meninger og holdninger og teorier man altid indenfor det samme grundlæggende tankesæt. For eksempel kan et universitetsstudie ikke være opbygget omkring skabelsesteori. Ethvert studie i biologi, religion, historie, etnologi, arkæologi bygger er det en implicit enighed om at man bygger sine tanker oven på og ud fra evolutionsteorien.

 end reelle kanaler for viderebringelse af hvad der virkelig sker i