Alt i universet består af systemer

Når først du forstår dette og bliver i stand til at se dit eget liv i et system og derpå vedligeholde og forbedre systemet, så er det vejen til succes i livet. Ikke bar økonomisk og materielt eller popularitetsmæssigt. Men de livs lykke er gjort når du får indsigt i de regler og principper der gælder for selve livet.

Alt i hele universet opererer ud fra systemer og følger ganske bestemte love. Der eksisterer gigantiske systemer som for eksempel Solsystemet. I Solsystemet er der en perlerække af kloder som cirkler omkring solen, og der er måner. Alting roterer om hinanden og en del roterer om sig selv. Hele Solsystemet opererer under et endnu større system. Galaksen Mælkevejen. Og den opererer i endnu større systemer

Retter vi blikket mod vores egen jordklode, så opererer også den i utallige systemer. Det mest iøjenfaldende system er måske økosystemet.

Men selv inde i os selv findes der utallige biologiske systemer som igen er underlagt større systemer. Alt er systemer inde i systemer. Neversystemet, fordøjelsessystemet, immunsystemet… Alt er indordnet i systemer. men de fleste kender ikke det system som gør at livet bliver langt lettere at gennemføre. Og jeg siger med vilje “gennemføre”, for livet er en process der også medfører tab, ulykke, sorg, kamp, modstand og ulykke. Den som ikke vil se “fjenden” af livet i øjnene forstår ikke systemets grundliggende principper og love. Den som kun vil se “det gode” og kun snakke om det gode vil ende bitter uden at sejre i livet. For sejren ligger i at kende fjenden og besejre den. Systemet skal læres præcis på samme måde som man skal lære at der findes ukrudt som hele tiden forsøger at overtage ens velordnede urtehave. Man må have en systematisk strategi for at holde ud, kæmpe videre og sejre med stor livsglæde til følge.

Udenfor vores biologiske kroppe er hele samfundet vævet sammen af forskellige slags systemer. Vores alfabet er et system. Orddannelse opererer efter et vedtaget system, man skal lære for at bruge det. Der er talsystemer, sociale systemer, politiske systemer. Der er telekommunikationssystemer. Regnskabssystemer. WordPress er et system. Man kan blive ved. Alt opererer efter systemer og alle systemer interagerer med hinanden på den ene eller den anden måde.

Mennesker som når langt i livet er dem som forstår systemer og er i stand til at operere i systemer, gennemskue systemer og udtænke systemer. De mennesker som lever et mere lineært liv – uden indsigt i systemtænkning kan ikke nå langt i livet.