Norman Dodd

Norman Dodd bliver chef for en komite (Rees Commetee), der skal undersøge skattefritagne foundations for om de foretager sig noget der kan kaldes “un-american”. Dood finder ud af at de store foundations som Carnegie Endovement [se John Foster dulles rolle i Carnegie), Guggenheim, Ford Foundation og Rockefeller Foundation i al hemmelighed arbejder på at få kontrol over hele undervisningssystemet i USA. Dodd kalder det han opdager og trevler op for en konspiration:

this country had been the victim of a conspiracy…(…)…an exposure of this Carnegie Endowment story and the Ford Foundation and the Guggenheim and the Rockefeller Foundation all working in harmony toward the control of education in the United States

VILDT statement nedenfor: Norman Dodd er i gang med at fortælle om tax-exempt foundations og fortæller hvordan de fik uddannet 20 professorer i historie. Denne gruppe historikere fik opgaven at skrive et historisk bogværk med en allerede given konklusion. Efter nogle år kom et værk på 7 bind hvor det syvende var en opsamling på de seks foregående plus en konklusion, som var at “the future of this nation belongs to collectivism