Evolutionsteoriens bedrag må adresseres

I mange år er det blevet overladt til mennesker som af hjertet hader kristendommen at udgive bøger om hvordan denne tro er. Forfatternes målsætning har i overvejende grad været dette at ene at indprente i folks bevidsthed at “fordi videnskabelige teorier er sande, så er den kristne tros grundlag pr. definition falsk”.

Danmark er et udpræget sekulært land. Det er abstrakt for de fleste at tro på den bibelske beretning om at Gud skabte jorden med dens mylder af liv på seks dage. Folk opfatter den som en mytisk fortælling på lige fod med Thor og Odin. Kristne som tror at vi skal fokusere mere på Guds kærlighed – “Jesus elsker dig” – overser ofte at de står overfor en nation af sekulære, fornuftige, veluddannede, tænkende mennesker. Budskabet om at Jesus elsker dem vækker en blanding af irritation og medlidenhed og foragt hos dem. I deres øjne fremstår kristne som enfoldige mennesker uden forstand når de tror på den slags sludder og “kællingesnak”, for de er helt overbevist om at evolutionsteorien for længst er blevet bevist af videnskaben. De har absoulut viden og de forstår ikke hvordan man kan fornægte fakta, som kristne gør. Det virker irriterende og lige frem et udtryk for blindhed overfor videnskabeligt bevist sandhed. Troende mennesker er, pr. definition, ført bag lyset af deres religiøse ledere, som verden over manipulerer dem ind i forskellige trossamfund fordi de på den måde kan udsuge deres penge og tryllebinde dem til blind loyalitet.

Vi må ikke glemme at det er dét som de fleste mennesker føler og tænker når de møder en troende Syvendedags Adventist, som står med den Store Strid i hånden og forsøger at komme i snak.

I et land som Danmark mangler vi at tage fat der hvor det hele begyndte at gå galt i 1800-tallet. Det var ikke et budskab om at Jesus ikke elskder dig der undergravede troen på Gud som sendte sin søn for at mennekset kunne blive frelst. Det var derimod fremkomsten af evolutionsteoriens der gav troen på den bibelske Gud, et grundstød. Derfor, hvis troen på en skabende Gud skal genetableres i et moderne menneske, så må vi gøre en indsats for at fortælle dem at der findes en overvældende videnskabelig forskning, som bekræfter at evolutionsteorien er ren science fiction og at naturen vidner om at verden er skabt. Denne videnskab bliver i dag undertrykt på universiteter og i medierne, så den almene befolkning ikke er klar over at den findes. De ved ikke at der foregår en uretfærdig cencur på universiteterne og en hetz i medierne, som kalder forskningen for “uvidenskabelig”,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *