Begrebet “teori” skifter mening når det handler om evolutionsteorien

Når du i skolen og i medierne hører om at evolutionsteorien er blevet bevist, så er det en populær, men misvisende måde at sige at forskerne ikke længere er i tvivl om teorien. Men det er langt fra det samme som at den er bevist. Når man som jeg har studeret hvad moderne evolutionsteoretikere siger og skriver, så opdager man at de – måske uden selv at være klar over det – udtaler sig

En teori kan pr. definition nemlig ikke bevises, for i samme øjeblik den er bevist er det ikke længere en teori men hardcore fakta. Når noget er fakta så taler man aldrig om det som om det er en teori. Man taler for eksempel ikke om “teorien om månens rotation omkring jorden”, fordi det er bevist.

Når de siger at forskerne har fundet så meget der peger i den retning, at sandsynligheden for teoriens gyldighed er så stor at man lige så godt kan sige, den er bevist, så er det ikke en videnskablig udtalelse, men en trosbaseret udtalelse. Når man spørger ind til præcis hvad det er som evolutionsteoretikerne har fundet ud af som gør at de er så sikre, så begynder korthuset at kollapse, og jo mere de forklarer jo mere opdager man at evolutionsteorien er en sekulær religion.

Et af de “beviser” som en evolutionsteortiker ofte kommer med som det første er, at man rent faktisk har observeret evolution. Hvorhenne?, sprøger man og får svaret “For eksempel i forsøg med bananfluer, hvor man har observeret genetiske forandringer”. Den uvidende vil ofte

Hvis man ikke ved at nu bliver man ført bag lyset, fordi man ikke har indsigt i at der er en fundamental forskel på at observere små bitte variationer inden for samme dyreart og at observere forandringer som med al tydelighed viser at en dyreart er på vej til at forandre sig til en helt anden dyreart.


De siger at der er observeret en genetisk forandring, når de for eksempel bombarderer bananfluerne med radioaktive stråler. WHAT!? Er det “beviset”? Alle ved at radioaktiv bestråling fører til skadelige mutationer i alle eksisterende, biologiske organismer. Men det er ikke evolution. Det er degeneration. Og alle kan med det blotte øje observere genetiske forandringer i alt liv. Det er derfor vi har alle de underlige hundeformer, som er blevet fremavlet. Det er ved hjælp af genetiske forandringer. Så man behøver ikke en bananflue. Det som de forsøger at bevise er at fordi der er små bitte variationer indenfor den enkelte dyre- eller planteart, så kunne det jo være at det er fordi den er på vej mod at blive til en anden art.

Du har sikkert også hørt at forklaringen på hvorfor man før i tiden, i gamle dage, troede på at det var Gud der havde skabt verden var fordi, er fordi man ikke var så kloge og ikke vidste så meget de kræfter og fænomener, der virker i naturen. I mangel af viden så forsøgte man at forklare den fysiske verden vi er en del af med alle mulige opdigtede historier og myter. En af dem var den bibelske skabelsesberetning hvor Gud på 6 dage skaber jorden, solen, månen og alt liv på jorden.

Og så har du helt sikkert hørt at da man begyndte at studere naturen med videnskabelige metoder, så kunne man aflive alle de trosbaserede myter, for nu havde videnskabsmændene fået sikker viden.

Alt dette er ganske enkelt løgn og latin. Du er blevet bundet en løgnhistorie på ærmet i skolen og af medierne, og det vil du nemt kunne se, når du har læst den her folder.

Når man taler om at en teori er blevet bevist, så er der ikke længere tale om en teori. Mange forfattere, men ikke seriøse videnskabsmennesker, taler om at evolutionsteorien er bevist, men det er umuligt at bevise en teori, for i samme øjeblik noget er bevist, går det fra at være en teori til at blive et fakta. Man tlaer for eksempel ikke om teorien om jordens rotation om solen. Man taler heller ikke om teorien om at at vand altid søger at løbe nedad (pga tyngdekraften). Begge dele er fakta som alle kan obsevere med deres egne øjne. Men alt som vi ikke kan se og forsøger at forklare oprindelsen til, er teori. Og det kan pr. definition aldrig, aldrig bevises. Never, ever. Man kan heller ikke bevise at jorden er blevet skabt af Gud. Både den videnskabelige teori som peger på intelligent design som ophav til livet på jorden og teorien om evolution er netop TORIER. Ingen af dem kan bevises. Så når du hører eller læser om at evolutionsteorien for længst er blevet bevist, så ved du nu at bliver udsat for både misvisende information og ofte også bevidst propaganda fra videnskabsjournalister.

Seriøse videnskabsmænd ved alt dette og derfor taler de aldrig om beviser for deres teorier, men taler kun om evidens. Man taler om sandsynligheden for at en teori er sand, og den eneste sande videnskabelige måde at sandsynliggøre en teori er ved observation og eksperiment. Men problemet med evolutionsteorien er at man har at gøre med fænomener som man mener hører en fjern fortid til

Absolut bevis findes kun inden for matematikken