Til Lars Kragh Andersen og alle andre

Når du har læst folderen, er det op til dig at vurderer om den blot er udtryk for en tendens til kun at søge efter og fortolke informationer, der bekræfter og understøtter en på forhånd antaget tro om magthaverne og den verden, vi lever. Eller om den faktisk rummer så meget overbevisende evidens at du måske er nødt til at revurdere din forståelse af den verden, vi lever i.

INDLEDNING

DEN NØDVENDIGE HISTORISKE BAGGRUNDSVIDEN

Hvor begynder det hele?

Vi skal tilbage til reformationen for at forstå de store konflikter der raser henover verden i dag. I dag tror de fleste at reformationen bare var en intern religiøs strid mellem kirkens lærde om ting og sager, der intet har med vores verden at gøre i dag, fordi vi er sluppet fri af kirkens undertrykkende åg. Sådan undervises reformationen i skoler og på universitetet, og det er en gigantisk løgn. Det var under reformationen at den mastodontiske og uhyre magtfulde katolske kirke lagde en plan om at knuse samtlige ny-opståede frie nationer, og undergrave nationalstaternes selvbestemmelse og føre hele verden tilbage under den pavedømmets religiøse, politiske og økonomiske kontrol. Det var ikke bare en rent menneskelig ambition. Denne plan udsprang af et dybt forankret religiøs overbevisning om at dette var – og stadig er – kirkens eneste sande identitetsgrundlag. En befaling udstukket af Gud om at underlægge sig hele verden og skabe et såkaldt tusindårs fredsrige – Gods Kingdom on Earth. Uden dette mål for øje er den katolske kirke intet. Det er et mål som er indbygget i den katolske kirke mest grundliggende DNA at den kaldt af Gud til at stå over alt på denne jord. Og sådan herskede den i omkring 1200 år, hvor den bevægede sig fra en undseelig lille instans midt i Rom i 300-tallet til en nærmest magtfuldkommen tilstand i 12-1400-tallet, som næsten ikke er til at fatte.


handlede om et totalt brud med et paragigme. Reformationen var at sammenligne med det bryde ind i en zoologisk have om natten og lukke alle dyrerne ud i frihed; ud i en frihed de slet ikke var klar over de havde mistet fordi deres liv i et bur var den eneste virkelighed de troede der eksisterede. Så ekstremt et indgreb i individets og kulturens virkelighed, var reformationen. Det var i sandhed et paradigmeskifte. Det står ikke klart for mennesker som ikke tror på Gud at reformationen var uhyre langt mere end en intern religiøs strid. ALT stod på spil. Og det er præcis den samme situation, hele verden står overfor i vor tid. Denne gang er hele verden på vej til at glide tilbage til tiden FØR reformationen, hvor kun én vedtaget “sandhed” herskede, og alle som ikke antog den blev udskammet, censureret og hvis ikke man rettede ind blev man udsat for sanktioner der kunne fjerne ens eksistensgrundlag og i sidste end mistede man livet – brændt levende på et bål et hensygnede og sultede ihjel i et mørkt og uhumsk fangehuld.