CORONA LØGNEN

Hej Søren

Her er min teori:

 1. Mennesket er skabt med selvhelbredende evner
 2. Ingen virus eller bakterie kan ramme et fuldkomment sundt menneske.
 3. Problemet er at et fuldkomment sundt menneske ikke findes fordi: a) gentisk degeneration siden skabelsen; b)
 4. Selv under de mest elendige forhold kan selv det svageste menneske opbygge et stærkt nok immunforsvar til at modstå enhver form for virus og bakterie.
 5. Med andre ord: Det er en myte at der findes en meget STÆRK virus som dræber millioner. Der er forskel på styrke men den største forskel ligger i ændrede vilkår i samfundet/verden. Det er disse ændrede vilkår som afgør om få eller mange mennesker rammes af en epedimi.
 6. Exempel: The Spanish Flu. Den ramte i 1918-19. Hvorfor dræbte denne epidimi millioner af menensker? Nej, det var ikke en specielt stærk virus. Det var pga verdenskrigen at det gik så galt: Millioner af unge mænd blev transporteret rundt over hele verden undr kummerlige forhold. De blev fejlernæret (gulash-baroner), de var under ekstrem stress, giftangreb, elendige soveforhold, kulde, varme. ALLE parametre for hvad der opbygger et godt immunforsvar blev totalt sat ud af spillet for unge, kampdygtige mænd. Og derhjemme var der i mange lande et enormt stress-niveau pga krigen. Interessant er det at normalt rammer en influence hårdest små børn og ældre som i forvejen svage, men Spanske syge tog især livet af unge, voksne mænd – dvs alle dem som var i krig: “Most influenza outbreaks disproportionately kill the very young and the very old, with a higher survival rate for those in between, but the Spanish flu pandemic resulted in a higher than expected mortality rate for young adults.” (Wiki)
 7. Overordnet set tror jeg at den virkelige årsag til at vi oftere og oftere ser en genopståen af epidemier der sprede sig over hele verden (især i byerne), er fordi det moderne menneskes livsstil svækker immunforsvaret mere og mere. Og nu er vi ved at nå en grænse for den biologiske mekanismes evne til at klare påvirkningen. Det er hele samfundsstrukturen på globalt plan der er en kraftigt medvirkende årsag – storbyernes indretning, fødevareproduktionen, den globale fødevare-distribution, krydsninger af folkeslag via rejser, flygtningestrømme, imigration, plus den individuelt foretrukne livsstil lagt sammen med et utal af industrielle lavdosis-forgiftninger. Alt sammen har en akkumulerende der virker langt kraftigere fordi det er en kemisk cocktail. Denne degenerernde proces er gået så forholdsvist langsomt fordi vi i stigende grad har været i stand til at kompensere for svækkelse med introduktion af nye tekniske påfund og medicinske “quick fixes”, så har vi ikke lagt mærke til det. Jeg tror mennesket set er blevet langt svagere rent fysisk sammenlignet med for 50 år siden, fordi så megen manuelt arbejde og gøremål i hjemmet er bleve tautomatiserede. Tænk bare på at i stedet for et feje blade sammen med en kost, så har mange ny en pustemskine, hvor man bare trkker på en knap. Utallige maskiner indføres i livet. Musklerne aktiveres mindre og mindre. En interessant teori som jeg tror er en del af årsagen til de mange døde i Europa er at medicinalvirksomheden Bayers patent på asperin udløb i 1917. Pludselig kom der et enormt boom af forbruget af asperin fordi det nu faldt i pris. Ingen kendte til bivirkningerne. Lægerne ordinerede asperin i store doser (“8 to 31 grams of aspirin per day as part of treatment”) som middel mod den Spanske Syge. “These levels will produce hyperventilation in 33% of patients”. Desuden: “…symptoms of aspirin poisoning were not known at the time” (Wiki om Spanish flu)
 8. JODMANGEL SOM VIGTIG MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL SVÆKKET IMMUNFORSVAR GLOBALT! Efter den Spanske syge forsøgte man at finde medicinske løsninger på epidemiske angreb fra virus og bakterier. Det man kom frem til som var mest effektivt, var jod. Jod er ikke en bakteriedræber på lige fod med klorin. Både jod, klorin, fluor og brom finde på samme linie i det periodiske system og har fællesbetegnelsen hallogener. Men det er udelukkende jod som den menneskelige organisme har brug for. Uden jod kan immunforaret ikke opbygges og stofskiftet og mange andre funktioner bliver forstyrret. Jod har derfor både en yderst effektiv effekt som virus- og bakteriedræber udvortes og indvortes (inhalation) eller taget som dråber eller i jod-rig kost. Citat fra artiklen “Iodine: the Forgotten Weapon Against Influenza Viruses”: Aerosol iodine was found to kill viruses in sprayed mists, and solutions of iodine were equally effective. In 1945, Burnet and Stone found that putting iodine on mice snouts prevented the mice from being infected with live influenza virus in mists.Siden den industrielle revolution har mennesket bevæget sig længere og længere bort fra det som dets biologiske “maskine” er designet til at fungere ved, og nu er grænsen for dets evne til at stå imod ved at være nået. Det er derfor ikke de “nye” vira og bakterier, der er problemet. Det virkelige problem skal findes i det moderne menneske livsstil og måde det indretter samfundet på. Det er de moderne kulturer som rummmer årsagen til at epidemier kan opstå og hærge igen – præcis som de gjorde i middelalderen.

Jeg tror kun vi har set toppen af isbjerget. Coronavirus er bare begyndelsen. I de kommende årtier vil vi opleve globale tilstande der bliver langt langt værre end COVID-19! Og det har intet med klimaforandring at gøre, sådan som nogen påstår. Klimaet er en sag for sig selv. Årsagen til at epidemierne kan få fat og spredes som wild fire ér menneskets kulturopbygning, livsstil, fødevare, vaner osv.

Her er min løsningsmodel! Ikke en global poltisk, medicinsk eller økonomisk løsningsmodel for menneskeheden, men en simpel plan for hvordan du personligt kan skabe varige forandringer i dit eget og eventuelt i din families liv, så du I undgår at blive ramt af de frygtelige plager og kriser som hele verden har i vente.

INDHOLD

 1. Forstå den virkelige årsagen til sygdom, så du kan handle korrekt og tage informerede beslutninger.
 2. Forstå hvordan den moderne livsstil i de sidste 200 år alvorligt har reduceret livskraften og at økonomiske kræfter tjener tykt at fortsætte den vej fordi den tjener enorme summer på en sygdomsskabende livsstil
 3. Forstå hvad du selv kan gøre og hvad du bliver nødt til at undgå af alt det som den moderne, vestlige samfundsmodel presser ned over os.
 4. Forstå teorien bag den kunstige form for “herd imunity” skabt gennem vaccine og hvorfor den bygger på en fejlagtig opfattelse af menneskets vej til sundhed. Forstå at sand “herd immunity” kun opnås ved at samfundet som helhed er sundt så alle kan udsættes for en given virus eller bakterie uden at særligt mange dør af det.
 5. Forstå at menneskeskabt CO2 ingen rolle spiller for COVID-19 og at klimaforandring ikke er et menneskeskabt fænomen. Forstå at verdens ledere fejlagtigt har rettet deres blikke imod en påstået menneskeskabt fjende (CO2), som slet ikke ér en fjende, samtidig med at de er fuldstædnigt blinde over for den virkelige fjende, som ér menneskeskabt, og som koster mange millioners liv – den genrelle svækkelse af menneskehedens immunforsvar.

Den virkelige årsag til sygdom

Det er altså ikke en specielt stærk virus eller bakterie der er farligt i sig selv, for alle menesker ville let kunne bekæmpe den ad naturlig vej, hvis samfundets livsbetingelser var indrettet korrekt sundhedsfremmende (hvilket de ikke er) at fødevareproduktionen optimerede sundhed og at den generelle livsstil stykrede menensket på alle parametre – nok sollys, nok motion, nok frisk vand, afståelse fra nydelsesmidler der svækker systemet.

Overordnet siger jeg at ALLE sygdomme (generelt set) skyldes at mennesket (individuelt og som samfund) i mere og mere udbredt grad bevæger sig længere og længere bort fra de naturlige, sundhedslove der gælder for vores organisme. Der kommer ganske enkelt et tidspunkt hvor det biologiske system ikke har et forsvar mod de vira og bakterier som hele tiden vil komme frem over, fordi vi som samfund og som individer overtræder sundhedens love i mere og mere udbredt grad.

Så selv om vi lever længere og længere (statistisk set), så er det ikke fordi vi bliver mere og mere sunde med flere og flere velfungerende, gamle, stærke mennesker, der flytter statistikken i retning. Årsagen er alle de tekniske løsninger og medicinske løsninger, som fx opstillede hjertestartede i det offentlige rum, der er årsagen til at vi bliver så forholdsvist gamle. Men det vi ser er en tendens til at de sidste 10-15 leves af de fleste ældres levetid tilbringe som svækkede pille-vrag med gigtsmerter og mange andre lidelser. Se både min far og min mor (mormor og morfar). De passer perfekt ind i dette billede. Kirsten kommer godt efter som et menneske der lever videre fordi teknikken er blevet væsentligt forbedret sammenlignet med bare få år tilbage. Men hun lider af mange svækkelser med depression og smerter oveni. Jeg har arbejdet i Sundhedsvæsenet i mange år og dér ser man tydeligt med egne øjne, at hvordan de gamles liv er et liv i svækkelse opretholdt af medicin og maskiner og ind og ud af hospitaler. Svækkede, deprimerede, mange på psykofarmaka sammen med et hav af andre piller der holder hjertet i gang og erstatter nyrens arbejde osv.

Hvis man skal gøre sig håb om at redde samfundet i fremtiden så gælder det om at kunne konkludere fra årsag til virkning. Og det gør man ikke!

Det er derfor DISSE parametre der skal rettes op hvis an vil gøre sig håb om at redde liv. Men dette er for det første ikke et ønske at se det fra den vinkel og for det andet vil det kræve en fuldkommen omkalfatring af sociale og kulturelle og sundhedsmæssige forhold samt en ændring af boligforhold (storbyer) arbejdsvilkår, fødevareproduktion, kemi i hverdagen… osv. ALT dette til sammen har an såkaldt akumulerende effekt der svækker livskraften. De løsningsmodeller man ser forsøgt svarer til dem man ser anvendt når der bryder pestlignende tilstande ud i mono-kulturere indenfor landbrug. Fx sker det lige for tiden i bananproduktion. Over hele verden dyrkes kun én art, en variation og denne art er nu udsat for en bestemt mide, som er i gang med at udrydde hele verdens bananproduktion. Læs for eksempel her fra Newsweek og her fra fra ABC News: “Why the world’s banana industry is under threat

Overordnet set tror jeg ikke der nogen sinde i verdenshistorien har eksisteret en bakterie/vira som bare udrydder mennesker. Jeg tror KUN disse mikrober er i stand til at sprede sig som wild fire fordi ANDRE faktorer er til skade som har svækket menneskers (hele samfund) immunforsvar. Hvis man fx ser på de store epidemi i middelalderen så var det fordi folk mere og mere (som i dag) klumpede sig sammen i bysamfund hvor afføring og affald flød åbent i gaderne. Landbefolkninger blev ikke ramt af flere grunde: De var naturligt isoleret (over de anbefaldede 2 meters afstand mellem mennesker), der var ikke stor smittefare pga afstanden. Men en anden lige så vigtig ting var at smitteKILDEN (dyr, ekstrementer, affald) IKKE kom i berøring med mennesker som i byerne.

Når man påstår at dengang den hvide mand kom ud til Indianerne så døde de som fluer af almindege sygdomme som vi bragte med, fordi dealdrig havde været udsat for dem. Dne teori er ikke sand. Sandheden er at de døde som fluer fordi der blev introduceret den samme kost som den hvide mand spiste og selv døde som fluer af i perioder: Hvidt mel (al næring fjernet gennem “forædling”), konservret mad (dåsemad), alkohol og sukker.

Dette beviste tandlægen Weston Price da han i 1930-40´erne rejste rundt og besøgte mange naturfolk over hele jordkloden. Han fandt det samme mønster gentaget uanset hvor han kom: Der hvor naturfolkene levede fjernt fra den vestlige civilisations kost-påvirkning, fandt han ingen huller i tænderne og en exeptionel sundhed. Men hvor den “hvide mands kost” var introduceret skete to ting: Huller og infektioner kom i massevis. Og en endnu mere foruroligende ting så han: Børn født af forældre som havde skiftet fra naturlig til vestlig kost havde en anden knoglestruktur. Price så især dette på tandbuen: Deres børn født FØR introduktionen af vestlig kost havde brede, runde ansigter med brede tandbuer hvor tænderne sad som perlerækker. Men børnene som de fik efter at de havde skiftet kost havde smallere ansigter (mere europæiske træk, sagde Price), smalle tandbuer med tænder der sad skævt.

Det var altså kosten og nye vaner som svækkede naturfolkene så de var modtagelige for den hvide mands sygdomme og slet ikke, som mange tror fordi de var “svage” sammenlignet med den hvide mand overlegenhed (…..modereres)…… Denne teori bygger på et darwinistisk funderet syn på at den mørkhudede mennesker er primitive og tættere på dyr end den hvide kaukasiske race. Så man tolkede hvad man så gennem et sygt menneskesyn og derfor blev årsagen til de indfødtes store dødstal fejltolket. Man kunne slet ikke se at det var den hvide mand egne sygdomsfremkaldende livsstil der var skyld i de mange epidimier og infektionssygdomme – IKKE bakterierne og virusserns farlighed.

Og det er den samme fejl vi begår i dag. Vi tror det er en BESTEMT farlig virus, der rammer denne gang. Og det er sandt at der er forskel i graden af smittespredningsevne og sygdommens sværhedsgrad. Men den bagvedluggende årsag til at mennesker bliver ramt så hårdt er fordi vi har svækket vores s

Sammenlign det med den måde vi dyrker korn på. Det er FANTASTISK korn men kun så længe det ikke udsættes for én lille mikrobe eller svap, som da med lynets hast udrydder HELE bestanden på kort tid. Dette er ved at ske med alle bananplantatger i HELE verden. Man dyrker nemlig den samme art, den samme variant over hele kloden. Men nu har en mide angrebet denne bestemte art og hele jordklodens bananproduktion er i fare. Dette skete også i 1960érne.

Det er MONO-kultur og stor-produktion og UDRYDDELSE af de naturlige omgivelser og de rette vækstbetingelser der gør vores dyrkings af planter så sårbare at vi er nødt til ufbrudt at forebygge med kemikaler som kan sammenlignes med ideen om at vi må have vaccine FØR sygdommen evt rammer os. Vi kalder det forebyggelse, men det er i virkeligheden et nød-greb, et teknologisk fix som KUN virker så længe vi har fuldkommen kontrol over alle parametre. Og på et eller andet tidspunkt går det ALTID galt. Det sker med mono-kulturdyrning af korn, ris, majs. Det sker med med mono-svineproduktion. Det sker med “mono-menneske-livsstil. Vi æder alle sammen den samme totalt afminieraliserede usunde kost. Kræft, autoimmune sygdomme som ikke var udbredt før den industrielle revolution, og et hav af andre livsstilssygdomme, plager det moderne menneske.

 1. LISTE OVER EN LILLE SMULE AF DET DER SVÆKKER MENNESKEHEDEN:
 2. Jodmangel (1 trediedel af verdens befolkning)
 3. Mangel på hygiejne (store dele af verden)
 4. Husdyr både til hygge og til mad
 5. Antibiotika i husdyr
 6. Epidemier pga dyreopdræt
 7. Mono-kulture (forkert dyrkning af fødevare med mangel på mineraler og vitaminer til følge) – Weston Price: Op til 15 gange højere tal
 8. Fejlernæring (størstedelen af den vestlige verdens befolkning): For meget protein og fedt
 9. Transfedt (junk food)
 10. Highly processed animal foods i stedet for whole-food plant based
 11. Kemi overalt i små doser lige fra omgivelser, tøj, cremer, møbler, byggeri, fødevare
 12. Medicin
 13. Psykiske lidelser
 14. Stress (pga forkert indretning i samfundet)
 15. Ægteskabet som en grundinstitution i samfundet er under opløsning. Skaber mangel på sand lykke og dermed depresion og et utal af andre problemer (også for børnene)
 16. Forkert indretning i samfundet så begge forældre skal være udearbejdende. Dette skaber stress for børn der skal afæleveres i institutioner. Dette er umenneskeligt, men vores tilvænnede rå-hed gør at vi ikke kan føle det længere.
 17. Industrielle fremstillings-metoder (ensartede stillinger, ensformigt, deprimerende. Man mister selvrespekt). Menneskets hænder skal ikke bruges til at skabe (håndværk) men til monotont at montere pre-fabrikerede dele på en anden del (minder om meget børnelegetøj: Put en ting ned i en anden, slå nogle bolde i et hul – rød på rød, gul på gul etc)
 18. Ungdomskulturen, ingen søvn, sex, stress, alkohol, dårlig mad
 19. Leve for at forbruge, forbruge og blive underholdt
 20. Manglende motion
 21. Manglende sollys (for lidt D-vitamin)
 22. Overspisning (fedme)
 23. Et sygt skolesystem der ikke fremmer lyst til læring men er baseret på at du skal sige hvad læreren tænker. Din motivation drives af at du skal bestå og ikke af lysten til viden. Dette system fortsætter helt op i univeritetsverdenen. Giver stress og angst for ikke at være med på holdet.
 24. Et samfundssystem baseret på forbrug og vækst. udvikling er lig med mere vækst. Det er kunstigt og skaber stress og fokus bliver forket i livet.

HVAD SKAL MAN GØRE: