Kære Birgit

Her er mit take på hvad der sker i verden og hvorfor jeg tror Corona ikke er en pandemi og hvorfor jeg tror vaccinen – i bedste fald – på lang sigt kun er lidt skadelig, men i værste kan forårsage en autoimmun respons som kan være alvorlig for tusindvis af mennesker som sagtens kunne have klaret selve sygdommen.

Men inden jeg går ind i detaljer omkring alt dette, må du først forstå mit grundfundament – der fra hvor jeg anskuer verden – for det er dette grundfundament som farver alt hvad jeg udtaler mig om, og når jeg vurderer aktuelle politiske, økonomiske og sundhedsmæssige tiltag, som har følgevirkninger både nationalt og globalt.

MIT GRUNDFUNDAMENT – HERFRA SER JEG VERDEN

Retten til at søge efter sandhed og at udtrykke og publicere det, man mener man har opdaget og forstået om verden må – med undtagelse af én ting – altid have loven på sin side selvom det medføre en risiko for at såre og krænke individer eller grupper i samfundet. Denne ret bør altid overtrumfe enhver risiko for at statsmagtens, samfundseksperternes og det videnskabelige samfund modsiges og at befolkningen begynder at betvivle deres autoritet og myndighed.

Hvorfor? Fordi hvis denne ret undertrykkes så er det den direkte vej hen mod kontrolsamfund ala fascisme og nazisme. Historisk er det denne ret som først fratages borgerne i et samfund når tyranniske regimer er blevet etableret.

Denne ret bør derfor gælde både når det fører til afslørende statskorruption og når det gælder informationer på sociale medier, som måske/måske ikke er falske, og som grupper i befolkningen hellere vil lytte til end myndighedernes version af virkeligheden. Retten til at udtrykke sig, tro på og leve efter sin egen samvittigheds stemme, må altid trumfe også selv om det medfører en risiko for at en befolknings sundhed og sikkerhed kommer i fare.

Hvorfor? Kan man ikke argumentere for at visse former for falsk information kan knække hele samfundet og føre til uskyldige menneskers død, fordi nogle forbeholder sig retten til at mene og leve som de vil? Jo, men denne risiko må man imødekomme på anden vis end ved at tvinge en hel befolkning og adfærdskontrollere og censurere alle. Kollektiv straf er aldrig den rette vej selv om man bruger “befolkningens sikkerhed” som begrundelse. Dette er min personlige GRUNDHOLDNING og ikke en sandhed hugget ud i granit.

Nedenfor vil jeg argumenterer for hvorfor jeg tror vi er på vej væk fra dette princip og argumentere for at det vi ser indført pga Corona (og også klimakrisen) vil føre til en gradvis bevægelse hen imod verdensomspændende tvangs og kontrol af hele menneskeheden.

Og her er jeg nødt til at give dig den bagvedliggende baggrund for hvorfor jeg tænker som jeg gør, inden jeg kan gå ind i detaljerne omkring vaccine, national og international politik. Du ved at mit SYN på verden overordnet set kommer fra en Bibelsk profetisk anskuelse og delvist fra mit studie er af historien. Gennem disse to studier har jeg erkendt at der findes en konspiration, og alt det der skeer i verden lige nu spiller perfekt ind i det mønster som Bibelens profetier afslører og som historien bekræfter.

Du vil aldrig kunne forstå mine konklusioner og mine anskuelser og mine argumenter med mindre du forstår UDGANGSPUNKTET for dem – det bagvedliggende, religiøse og historiske GRUNDLAG.

Der findes dog én undtagelse hvor statsmagten skal have lov til at gribe ind, censurere og tvinge, og det er, hvis det, der udtrykkes (hemmeligt eller åbenlyst) er en opfordring til voldeligt oprør, revolution og magtanvendelse mod befolkningen eller staten. Personligt mener jeg ikke man har ret til at gå imod statens retningslinier hvad angår nedlukning af samfundet, men jeg har dog fuld forståelse for mennesker, hvis økonomiske og sociale livsgrundlag totalt rives væk af regeringen, og at de derfor nægter at følge dens anvisninger længere. Især når de kan se at 90-95 procent af befolkningen statistisk set er uden for risiko (med få undtagelser), hvis de får sygdommen og at hele nedlukningen har kostet samfundet svimlende summer, som deres generation skal betale. De ser jo at at den befolkningsgruppe som man “redder” kun er en meget stakket frist for de fleste, for dem som bukker under er i LANGT de fleste tilfælde mennesker som i forvejen er stærkt svækkede. Lad os ikke her tale om undtagelserne. Den STORE trend er at langt størstedelen af befolkningen går fri.

Nu har vi så en aktuel situation hvor myndighederne påstår at fejlagtige oplysninger svæver rundt på nettet og forvirrer befolkningen (hvilket jeg til dels er enig i) og som de påstår er en risiko for befolkningens sikkerhed og sundhedstilstand (hvilket jeg er uenig i). Jeg vil gå med så langt at sige at enkelte individer kan være i sundhedsfare, hvis de lytter til visse former for information, men det er et grundvilkår i et frit og åbent, demokratisk samfund, at vi må leve med risikoen for falsk information, for friheden og retten til at udtrykke sig vejere tungere end at en borger, eller 1000, eller 10.000 borgere bliver syge og dør af falsk information.

Nu påstås det så at HELE samfundet er i fare hvis for mange mennesker ikke vil lytte og adlyde den statsautoriserede information om Corona.

. Jeg er enig i at mange forkerte informationer svæver rundt, men det er grundvilkår i en demokratisk og fri verden. Man kan ikke og bør ikke forsvarer sig imod dette ved at censurere, for det er – uanset om man kan se det eller ej – første skridt i retning af tvangs- og kontrolsamfundet.

Dette gælder også uanset hvor absurde disse påståede “fake news” og forkerte anskuelser måtte lyde og hvor langt væk de ligger fra ”den vedtagne sandhed”, som magthaverne og flertallet af verdens eksperter har anerkendt, og som anvendes til at føre en bestemt politisk retning, nationalt såvel som internationalt. Friheden til at tænke, tro og udtrykke sin mening er ufattelig vigtig. Jeg tror ikke ret mange mennesker i Europa har forståelse for hvor vigtigt det er, fordi de har været vant til 50 års total frihed. Derfor fornemmer de ingen faresignaler. Der er præcis gået lang tid nok til at den tidligere generation, som forstod og personligt oplevede med hvilke midler fasciesmen og nazsismen blev indført, er næsten borte. I USA blev det indskrevet i forfatningen at borgerne havde ret til at bære våben. Ikke for at forsvare sig mod røvere, men for at forsvarer sig HVIS statsmagten begyndte at undertrykke friheden til at leve i overenstemmelse med sin tro og sin overbevisning. De tidlige amerikanske kolonier som stort set var befolket af protestantiske immigranter der var flygtet fra Europa på grund af undertrykkelse, forfølgelse og censur på grund af deres tro, havde en lyslevende hukommelse om dette og var derfor med rette på vagt overfor enhver form for statsdannelse. De VIDSTE at magt har en høj risiko for at korrumpere. De kendte til at mennesker som får magt har en iboende, naturlig tendens til at bevæge sig bort fra frihedens grundprincipper og gradvist hælde over imod en tiltagende følelse af suverænitet. USAs historie er et klasseeksempel på denne udvikling: Nationen begyndte med folk som flygtede fra undertrykkelse i Europa og søgte frihed. verdens mest frie forfatning blev skrevet som tilsikrede individet størst mulig frihed. Men vi ved alle at denne nation gravist blev mere og mere imperialistisk og kom til at se sig selv som “Gods own land” med retten til at tryne alle andre. Det er en NATURLIG bevægelse, som historien igen og igen har vist vil ske, medmindre magtens udfoldelser holdes i skak.

Du ved jeg tror Bibelen er sand. At Gud findes og at han har skabt verden og at evolution fra art til art er en myte. I Bibelen findes en historisk profeti form med historisk præcision afslører hvordan verdens riger vil bevæge gradvist hen imod en total samling – en verdensregering, som vil indføre det grusomste, mest tyranniske, kontrolsamfund som verden nogen sinde har set. Denne profeti tror jeg er sand, FORDI:

Profetien

ville bestemme mere end de bør have ret til.

Hvorfor mener jeg dette?

To grunde:

Jeg har studeret verdenshistorien og set at det igen og igen er sket at statsmagter har misbrugt deres myndighed til at undertrykke anderledes tænkende. Dette er mere reglen end undtagelsen. Jeg mener det er naivt at tro at den menneskelige natur har ændret sig eller at der er opstået en samfundsform og en så oplyst kultur, at det totalitaristiske magtfænomen ikke længere er mulig fremtid for Europa eller USA. Jeg ser alle tegn på det modsatte, og jeg ser at det er præcis den samme form for retorik man ancender i dag som man historisk har anvendt, når man skulle have en befolkning forført ind i det fascistiske, kommunistiske eller nazistiske samfundsmodel. Hvis ikke der findes en ydre fjende så opdigter man en og bruger den til at styrer befolkningen, adfærdskontrollere den og sluse den ind i en fold ved hjælp af frygtpropaganda. Man skaber et fjendebillede. Det første der forsvinder er retten til at udtrykke sin holdning. Dernæst kommer alle slags social adfærdskontrol. Uanset om folk i denne aktuelle coronastuation, virkelig tror på at den ydre fjende er reel eller ej, så kan man se at der er alvorlige politiske bevægelser i retning af censur og adfærdskontrol – med det argument at ”beskytte befolkningen og retsstaten”. Men det er en total parallel til tidligere tiders begyndelse på det totalitaristiske samfunds indførelse.

Så i resumé: Jeg tolker det jeg ser ske i verden i retning af øget adfærdskontrol, begyndende censur, indførelse af ”blød” tvang, øget kontrol og et samfund som ved hjælp af teknologi kan og vil adfærdskontrollere alle borgere og indføre et socialt pointsystem. Jeg siger ikke vi er nået dertil, men jegmener at vinden peger i den retning og at de første skridt for længst er taget. Corona-epidimien er i den grad, sammen med den anden store globale krise, klimafirandring, en katalysator for indførelse af en helt ny form for verdensorden. Begge er de ”ydre fjender”.

Nummer 2

Du ved jeg har en konspiratorisk historiefattelse. Hvad betyder det? Det betyder at jeg tror der findes religiøse og politiske kræfter som arbejder på tværs af landegrænser for at skabe, eller man kunne måske bedre sige genskabe, en verden ala den som herskede i Europa før Reformationen, som kom i 1500-tallet. Hvorfor tror jeg det?