Stalins sultprogram blev hemmeligholdt for Vesten af New York Times journalist Walter Duranty

I 2019 blev spillefilmen Mr. Jones lanceret. Den handler om den amerikanske journalist som i 1930´erne ved et tilfælde opdagede en sultkatastofe i Ukraine som ikke kom vesten for øre fordi en anden amerikansk journalist, skjulte sandheden i sine artikler. I flere år skrev journalisten Walter Duranty en lang række artikler for the New York Times hvor han dækkede over sultkatastrofen og dens enorme omfang, som Stalin havde forårsaget med landbrugsreformerne i Sovjetunionen.

Wiki: (Walter Duranty 25 May 1884 – 3 October 1957) was a Liverpool-born Anglo-American journalist who served for the New York Times and for fourteen years (1922–1936) followed the Bolshevik victory in the Russian Civil War (1918–1921).

Da en anden amerikansk journalist, Gareth Jones, ved et tilfælde opdager sultkatastrofens enorme omfang (man mener over 4 millioner mennesker døde), holdes sandheden nede og kommer ikke frem i de vestlige medier.

Hvorfor blev sandheden holdt skjult?

Den officeielle begrundelse går på at Walter Duranty kørte sit eget løb for egen vindings skyld: for at være på god fod med de ledende bolshevikker. Med andre ord, han havde fordele af det. New York Times har siden taget afstand fra Walter Durantys uetiske og bedrageriske “fake news” artikler, som de mod bedre vidende bragte i årevis og derfor var New York Times – mod deres vilje – med til at give det indtryk, at kommunismen var et fantastisk socialt eksperiment.

Men er det officielle narative sandheden? Nej.

Historikeren og forskeren Antony Sutton, som var ansat på Hooverinstituttet på Stanford University, Californein har i detaljer og i flere store bogværker afsløret hvordan det var Wall Street og vestlige banker og industrifyrster, som financierede Lenin og Trotsky (revolutionens to ledere) og sørgede for at hele den russiske revolution lykkedes. Amerikanske hærenheder sørgede for at det blev muligt for den relativt lille bolshivitiske hær at nedkæmpe både den Hvide Hær og den russiske befolknings modstand mod at blive blive underlagt dette grusomme “sociale eksperiment”, som de med det samme indså ville betyde total undertrykkelse, fattigdom og sult. Russerne ønskede ikke at afgive deres landbrugsjorde, men de blev tvunget til det og magteliten i USA og dels også i Europa stod bag med financiering og opbygning af gigantiske fabrikker med vestlig know-how og teknologi. Hele Rusland blev omdannet til industrisamfund af Vesten, hvor russerne blev slaver i fabrikkerne. Ingen fabrikker var af russisk oprindelse russiske, afslørede Sutton. De fleste var amerikanske. Ford Motor Company var en af de helt store, men Suttun gennemgår dem alle og viser i detaljer hvad de byggede og hvordan de financerede det.