Den Kolde Krig

I skolen har du helt sikkert lært at USA var Europas beskytter og befrier fra totalitære regimer både under Anden Verdenskrig og igen under den kolde krig, som fulgte lige efter. Måske er det ikke noget du selv kan huske fordi du er for ung. Men de ældre generationer som oplevede begge dele, de kan sandelig huske det. I deres øjne var USA så absolut de vesteuropæiske nationers befrier, ven og beskytter. Uden USA, vil de sige, så var vi alle sammen i Europa blevet frarøvet vores demokratiske rettigheder, retten til at eje noget selv, og dem af os som ikke var blevet sendt i grusomme arbejdslejre eller koncentrationslejre, var blevet arbejdsslaver enten i et nazistisk eller et kommunistisk/stalinistisk totalitært regime. Det var enten eller. Og friheden kom fordi USA greb ind. Sådan lyder historien. Men den er ikke sand!
Men der findes historikere i Vesten, som påstår at den her version af historien er totalt fake. Ren manipulation. I virkeligheden, siger de, så spillede USA en aktiv rolle i financieringen og udviklingen af både Hitlers vej til magten og Lenins og Stalins vej til opbygningen af det kommunistiske regime i Sovjetunionen. En af de mest prominente historikere som påstår det er Antony Sutton, som var ansat som forsker på Hooverinstituttet på Stanford University i Califonien. Her gravede han aldeles ubehagelige afsløringer op i den amerikanske stats arkiver som beviser hans påstande. Som Sutton selv siger: “Jeg er aldrig blevet modsagt, men jeg har fået lagt mundkurv på”. Han er blevet udelukket fra det pæne akademiske selskab som har taget patent på hvilken fortælling vi skal have om hvad der virkelig ligger bag anden verdenskrig, den russiske revolution og udviklinen af kommunismen, som senere førte til den kolde krig.

Før internettets tid har dem som søger at dække over sandheden haft held til at dække over sandheden, selv om den er underbygget med hard core facts. Men ikke længere. Jeg vil introducere dig til den mest prominente af de historikere som har sået alvorlig tvivl omkring den almindeligt accepterede version af historien.Mainstream historikere, Wikipedia og i skolebøgerne kan vi læse om Den kolde krig, at det var en cirka 50 år lang global konflikt mellem det kapitalistiske USA sammen med sine allierede imod det kommunistiske Sovjetunionen. Vi kan læse at det var en konflikt som handlede om hvilken form for styreform der skulle komme til med styre verden: Vestens demokratiske og kapitalistiske lande med frihed og retten til at ytre sig eller kommunismen med totalitære stater med individet som en slave i et gigantisk statskontrolleret apperat uden personlig frihed, uden ejendomsret, eller retten til at ytre sig frit. Med andre ord: En kamp mellem de ulitimitv grusomme og onde imod det gode. Men er det virkelig den sande historie? Min påstand er at det er en gigantisk, manipuleret løgn. Men ikke forstået omvendst sådan at det i virkeligheden skulle have været kommunismen der var god og kapitalismen ond. Nej slet ikke. Endnu værre: Min påstand er

Den kolde krig begyndte kort tid efter anden verdenskrigs afslutning – omkring 1946 – og endte først i 1991 da det kommunistiske system i Sovjetunionen blev opløst. Krigen var kold fordi de to supermagter USA og Sovejtunionen aldrig kom direkte i krig med hinanden. Men tilgengæld kom utallige lande i krig overalt på jordkloden hvor USA støttede den ene side af konflikten og Sovjetunionen støttede den anden. Det er det man har kaldt for ”stedfortræderkrige”.

Mainstream historikere, vinkler deres udgave af det historiske forløb sådan at de så USA som bekæmper af totalitære regimer og en forsvarer for den vestlige verdens frihed og demokrati, som påstås var i fare for at blive løbet over ende af den kommunistiske ideologi og militære maskine. Mainstream historien lyder sådan at USA begyndte at se en trussel imod den frie verdens eksistensmulighed, hvis kommunismen fik lov at sprede sig. Derfor, siger mainstream-historikerne, iværksatte USA, en storstilet økonomisk hjælpeplan som skulle bringe de krigshærgede nationer i Vesteuropa tilbage på benene, så de kunne modstå den kommunistiske påvirkning. Den hjælp kaldes for Marshall-planen.

Langt de fleste historikere mener at konflikten mellem USA og Sovjetunionen først og fremmest handlede om ideolgi – altså en magtkamp som gik ud på – set med vestlige historikeres briller – at kommunismens intenst forsøgte at destabilsere, undergrave de vestlige frie landes deokratier og erstatte kapitalisme med kommunisme. Set med mainstremhistorikeres briller altså en kamp hvor det onde kæmper imod det gode på akkurat samme måde som Anden Verdenskrig havde været. I begge tilfælde tegnes et billede af USA som befrieren og beskytteren af frihedsidealer, demokrati og retten til at ytre sig frit i skarp kontrast til Hitlers nazityskland og Stalins kommunisme. Så den måde vi kender historien om en kolde krig er en kamp til døden mellem det rendyrkede onde på den ene side (kommunismen, uindskrænket statskontrol, totalitarisme, diktatur og censur) og det gode på den anden side (kapitalimsme, liberalisme, frie markedskræfter, religionsfrihed, individets frihed under ansvar og demokrati). Disse to modsætninger blev i medierne tegnet knivskarpt op så ingen kunne være i tvivl om hvilken grusom fjende kommunismen var imod den Vestlige verdens værdier.

Sovjetunionen blev fremstillet i medierne som den ultimative fake news

manipulator, massiv dis-informations kampagner. Alle sammen med det formål at destabilisere de vestlige demokratier. Også i vore dage er det den samme historie: https://www.youtube.com/watch?v=-QopdZ7G8ww

 Hvem af de to supermagter skulle sætte om hvem som skulle

f fortæller os at den kolde krig, set fra den vestlige verdens side, handlede om at der var en reel risiko for at kommunismen kunne

Konflikten udviklede sig aldrig til en storkrig mellem de to supermagter, deraf navnet ”kold krig”. Men truslen om en mulig tredje verdenskrig, med en atomkrig, der kunne udslette hele menneskeheden og alt liv på jorden hvilede tungt over nationerne. Den almindelige opfattelse af konflikten, set med vestens øjne, er at kommunismen truede med at erobre den frie, demokratiske verden. Historikerne

men truslen var i perioder meget høj.

Denne artikel vil kort redegøre for hvordan vores opfattelse af den historiske virkelighed omkring os er fabrikeret, vinklet og manipulerende. Spørgsmålet stilles: Er hele verden blevet ført bag lyset og i så fald af hvem?  

Dette er hvad jeg tror:

De sidste 100 års tid eller mere har de store kommercielle nyhedsmedier været under en magtelite kontrol sådan at vores opfattelse af hvad der sker formes efter et bestemt mønster. Nyhedskanalerne er mere propagandacentraler. De er formere af mening. Nyhedsjournalister får deres nyheder enten ved selvsyn eller ved at tappe fra nyhedsbureauer. Nyhedsbureauerne har journalister og pressefolk og redaktører som har en bestemt holdning der skal viderebringes. Siden 2 verdenskrig har CIA haft kontrol over disse nyhedsbureauer.

De sidste 100 års historie bekræfter dette. CIAs egne dokumenter fra den kolde krig viser at de førte hele den vestlige verden bag lyset med en vinklet og fordrejet version af hvad der virkeligheden foregik. I mange tilfælde en fuldkommen fabrikeret version. Altså fake news.

Jeg tror løgnen strækker sig så vidt baggrunden for hele kolde krig var én stor fabrikeret løgn. Ifølge den akademiske mainstream elite, så var den den kolde storkonflikt mellem USA og Sovjetunionen, som strakte sig fra omkring 1949-1989.  Konflikten brød aldrig ud i storkrig, men man frygten for en altudslettende atomkrig som kunne føre til total udslettelse af hele menneskeheden hvilede konstant over verdens befolkninger. Truslen menneskehedens udslettelse i en alt ødeliggende atomkrig blev uafbrudt holdt ved lige i nyhedsmedierne. Hvor det i dag er den påståede trussel fra menneskeskabt CO2 der siges at kunne blive menneskehedens udslettelse, så var det dengang en mulig atomkrig mellem USA og Sovjetunionen, der var det apokalyptiske narrativ.

 ”Den frie verden” som man kaldte de vestlige demokratier, var i fare for at forsvinde og blive overtaget af kommunismens grusomme diktaturer, sagde man. Derfor, fortæller den akademiske historie-elite os, var det nødvendigt at USA standsede utallige statsmagter overalt på jorden fordi de enten var eller var på vej til at blive Sovjetunionens allierede.

Sådan opfatter eliten å den gang og er det stadig.