CORONA FLYER

NYHEDSMEDIERNE ER VOR TIDS PROPAGANDACENTRALER FOR MYNDIGHEDERNE SOM DRIVER BEFOLKNINGEN I ÉN BESTEMT RETNING.

Google og Facebook og Youtube forbyder og censurerer i højere og højere grad spredning af information som stiller kritiske og faglige spørgsmålstegn ved statens og dens ekspertpanel. Selv om kritikken kommer fra professorer og fageksperter i betydningsfulder stillinger på universiteter, i medicinalindustri og forskningslaboratoier, forsøger man at forhindre deres stemmer at komme frem i offentligheden. De stiller alvorlige og kritiske spørgsmål til den påståede Corona-pandemi, om vaccinernes sikkerhed og om PCR-testens brugbarhed til stille diagnosen “smittet med COVID-19”, men deres viden og ekspertice undertrykkes.

Som borger får du ganske enkelt ikke adgang til den overvældende mængde af kristiske røster som rejser alvorlige spørgsmål og kommer med advarsler om vaccinerne og om hele den globale nedlukning, som anses for langt mere skadelig end selve sygdommen og bringer mere ulykke og død til ellers raske og sunde mennesker.

Mainstream nyhedsmedierne er tavse som graven og viderebringer ikke kritikken og tysser enhver form for debat ned inden den når ud til dig.

I denne folder vil vi derfor i kortfattet form afsløre hvad det er for advarsler du bliver forhindret i at få, og du kan vide med sikkerhed at de etablerede nyhedskanaler med al magt vil forsøge at “de-bunke”, “faktatjekke” og stemple alt hvad der skrives i denne folder som “fake news” og “misinformation”, selvom ethvert ord i folderne bygger på udsagn fra eksperters som har mindst lige så høj status og professionalisme, som dem der støtter op om staternes og WHOs agenda. Det er yderst sjældent du vil finde reel dokumentation for mediernes såkaldte “fakta-tjek” men der imod en masse smalltalk ale den her: “Der er bred enighed blandt verdens førende eksperter om at det er sandt at…”. På den måde beroliger medierne langt de fleste borgere, som ikke har haft tid eller viden til at opsøge de rette informationskanaler som endnu ikke er blevet spærret af.

Et virkelig relevant og lærerigt eksempel på hvor snydt og bedragede vi bliver er historien om PCR-testens opfinder Kary Mullis. I 1980´erne var han sat på opgaven at finde en metode til at tjekke om folk havde HIV-virus. Det var dengang angsten for AIDS rasede hen over hele verden. PCR-testen er den der bruges i dag over hele verden til at teste om man er smittet med COVID-19. Kary Mullis siger lige ud at PCR overhovedet ikke på nogen måde kan bruges som til at stille diagnoser om man er smittet med en sygdom. Men det kommer vi til lidt senere. Kary Mullis skulle skrive en rapport og som indledning til rapporten skrev han sætningen: “HIV virus er årsagen til AIDS”, og som enhver gymnasieelev lærer at gøre i vore dage når de skal skriev en rapport, så ville Mullis lige sætte en fodnote ind med en reference til det videnskabelige “peer reviewd” forsøg, der havde ført til påvisningen af sammenhængen mellem HIV virus og sygdommen AIDS. Men der var ingen der kunne give finde en sådan artikel. Det gjorde Kary Mullis mere og mere frustreret. Til sidst mødte han de to forskere som stod bag påstanden om HIV, men heller ikke de kunne henvise ham til en videnskabelig artikel. Nu fik Mullis alvlrlig mistanke om at noget var rablende galt. Han begyndte at betvivle påstanden om HIV virus. En lang historie kort, efter nogen tid stødte Mullis på forskeren Peter Duesberg, som i en bog påstod at AIDS på ingen måde havde noget med HIV virus at gøre men skyldtes en bestemt livsttil især blandt homoseksuelle i visse miljøer, som i udbredt grad brugte stoffer som skadede immunforsvaret og generelt havde en livsstil der ødelagde deres helbred. Derfor var (og er stadig) symptomerne på AIDS helt almindeligt kendte symptomer på et immunforsvar der er svækket alvorligt. Peter Duesberg afslørede at når man så lavede diagnosen om fra “syg på grund af sundhedsskadelig livsstil” til “smittet med HIV”, så kunne medicinalindustrien pludselig få en ny kundegruppe der kunne modtage livslang medicin. Og det var medicinen AZT der slog tusinder og atter tusinder af homoseksuelle ihjel fordi den undertrykker immunforsvaret.

Præcis som nu under Corona-pandemien var det WHO med Antony Fautchi i spidsen som skabte AIDS-panikken over hele verden. Men den bygger på en løgn præcis som også Corona gør det. Vi opfordrer til et studerer hele denne historiske løgn om AIDS ved at se de links vi henviser til på hjemmesiden og eventuelt læser Peter Duesbergs bog. Og vi behøver selvfølgelig ikke nævne at både Peter Duesberg og Kari Mullis hænges ud af de stats-kontrollerde medier på nettet og miskrediterer dem, udstiller dem som utilregnelige personligheder osv. Samme hver eneste gang en fagligt høt uddannet person, som fx nobelpristageren Mullis, kommer på tværs af magthavernes agenda.

Kary Mullis døde i 2019. Desværre, for han var en seriøs, velargumenteret og velrenomeret kritiker af WHO, og han vidste hvordan hans PCR test blev brugt til at skabe tusinder af falske positiv resultater så man kunne påstå der var en virus-pademi. Mullis advarede imod at man med PCR kan finde hvad som helst af genetisk materiele i hvem som helst man tester, hvis man bare opformerer testprøven (lidt snot på en vatpind fx) 25-30 gange. Og det er præcis det som alle lande gør lige nu. Nogle lande opformerer op til 45 gange og hvis man gør det får alle testede en “positiv”, du er smittet med COVID-19. Og så er det man opfinder termen “asymptomatisk”, fordi testresultatet, selv om den er positiv, intet som helt siger om man er smittet, men kun siger at en lille bitte stump RNA eller DNA fra et virus, som ens eget immunforsvar for længe, længe siden har udslettet helt naturligt, findes i blodet. Det er komplet uden logik, unden forstand og fornuft, og KAri Mullis advarede imod det. Han måtte vide det. Han opfandt metoden og teknikken til at foretage PCR. Men nyhedsmedierne er fuldkommen tavse og bruger i stedet tiden på at få dig teste igen og igen. Flere forskere siger derfor: Vi har ikke en corona-pandami men en PCR-test-pandemi. Sagt med andre ord: Hvis man holdt op med at teste ville pandemien ganske enkelt ophøre med at eksistere.

Men der dør jo mange mennesker af Corona? Gør der? Eller dør de med corona? Og endnu mere ubehageligt: Der begynder at komme flere og flere informationer frem om at dødstallet skyldes fejlslagen behandling i den første bølge som fx overmedicinering. Forskellige lande brugte forskellige metoder og derfor er der rimelig god grund til at antage at det kan være en medvirkende faktor i hvorfor der døde væsentlig flere i fx Belgien end Tyskaland, selv om de har grænse op til hinanden. I Belgien brugte de relativt store doser Kloraquien, det gjorde de ikke i Tyskaland. Forskeren….fortæller at dette stof er immunforsvars-undertrykkende og dødeligt i større doser.

I denne folder vil du møde “verdens førende eksperter”, men da de enten ikke længere er ansat i statslige og private virksomheder der er betalt for at forsvare statsmagternes og WHOs agenda, regnes de for værdiløse stemmer i debatten. Mange af de følgende eksperter er blevet fyret, truet på livet, frosset ud ofte fra topstillinger på universiteter, forskningslaboratoier og medicinalvirksomheder. Nu kan du selv bedømme.

ADVARSEL: Du vil muligvis blive chokeret og bekymret på dine egne vegne, når du læser hvad eksperternes advarsler går ud på. Måske fortryder du at lod dig selv eller dine børn vaccinere. Men fat mod, hvis du fortryder, for der er håb! Men da er det vigtigt du ikke går videre i samme spor og fortsætter med at stole på medicinalindustrien og lægerne som forsøger at pådutte dig booster shots og nye vacciner i mod den ene og den anden “farlige” virusvariant. Det er ikke alene skruen uden ende, det er også begyndelsen på afviklingen af dit eget geniale immunforsvars virkemåde, fordi, som du vil indse, der er stor risiko for at vaccinerne forhindrer deres utroligt avancerede funktion. Læs denne folder helt til enden, så kan du forstå hvorfor.

Lad os begynde med den danske vaccineforsker Christine Stabell Benn. Hun er professor i folkesundhed og har forsket over 27 år i Afrika blandt andet i det hun kalder “uspecifikke effekter” af vacciner. Uspecifikke effekter er når en vaccine har enten negative eller positive effekter på andre område af sundhedstilstanden, end den sygdom som vaccinen blev givet imod. I visse tilfælde forstærker en vaccine den generelle sundhedstilstand men i andre opdagede hun og hendes forskerteam en foruroligende høj stigning i dødelighed (op til 5 gange højere end normalt) uden at man havde indset at det var vaccines skyld. Stabell Benn fortæller i en TED Talk hvad det skyldes: Der findes to slags vacciner. Den ene indeholder selve virus eller bakterie i dens levende form, men den er svækket. Den anden type indholder ikke-levende virus. Det er den sidste type vacciner som skaber negative uspecifikke effekter. Alt tyder på, siger Stabell Benn at den helt nye vaccine-teknologi som bruges til COVID-19 vaccinerne (de såkaldte mRNA vacciner) har mest lighed med ikke-levende vacciner. Men andre forskere siger de er langt, langt mere skadelige. Hvorfor? Det forklarer vi lidt senere.

I sin TED Talk forklarer Stabell Benn også at forskellen på de to vacciner (levende virus og døde virus) kan sammenlignes med forskellen på en tennistræner og en tennisrobot. Tennistræneren skyder alle mulige typer bolde og træner derved eleven i alle mulige slagtyper, baghånd, forhånd, overhåndsskru, underhåndsskru, stopbolde etc. Tennisrobotten bliver ved med at skyde samme slags bolde afsted i samme retning. Forestil dig nu at immunforsvaret rammes af en virus. Virus er repræsenteret ved tennistræneren. Immunforsvaret får alle mulige slags informationer som den skal lære at reagere på. Men ved en vaccine kommer der kun et ganske lille mængde information – fx et enkelt spikeprotein. I det sidste tilfælde bliver immunforsvaret superdygtigt til at reagere lynhurtigt men kun på denne éne ting, hvorimod hvis det er en hel virus så bliver immunforsvaret langt bedre udrustet til en lang og sej kamp – ikke bare imod én slags virus men imod et hav af fjender som bruger samme taktik.

Problemet med at stole på vacciner som den redningsbåd vi alle opfordres til at springe ombord i for at redde ikke bare os selv men hele verden er, at vi får den samme kraftige men mangelfulde immun-respons – en respons der kun er rettet imod en ganske lille-bitte del af virus (fx Spike proteinet). Når virus muterer (og det gør alle vira uafbrudt), så skal der produceres nye vacciner uafbrudt. Kan du se det umulie i denne strategi? Langt, langt det bedste er derfor, siger Christine Stabell Benn, at vi stopper med at vaccinere andre end de allermeste svage og i forvejen syge i samfundet og lader alle dem som er sunde og raske få selve sygdommen. Og hvis ikke vi gør det, siger andre forskere, så vil de kommenede varianter (Delta fx) netop gå hen og blive endnu mere farlige for de vaccinerede fordi deres immunforsvar kun er trænet til “´ét bestemt tennisslag” og ikke til en all round kamp på udholdenhed, kreativitet og genialitet (som naturlig immunitet giver). Du hører igen og igen at naturlig immunitet er fint nok, men at det sikreste er at få vaccinen også. Det er løgn! Alle de mennesker som ryger ind på hospitalerne i Isreal nu, ramt af Delta-varianten, det er vaccinerede mennesker! Hvis først men går ind på ideen om at vacciner skal redde verden, så bliver det ikke alene skruen uden ende på vacciner som skal udrulles flere gange om året, men man svækker også hele verdens befolknings naturlige sundhedstilstand for hver eneste gang man giver et nyt shot.

Det eneste rigtige er, siger Stabell at betragte COVID-19 som en ny børnesygdom. Med andre ord, at børn får den så tidligt som muligt (uden at de er vaccinerede!!!), fordi al erfaring viser at 99,97 procent kommer sig helt uden men præcis som under en alm influenza. Nej, det går ikke siger visse at stats-eksperterne som har al den taletid de behøver i medierne, til at påvirke dig. De vil fortælle dig at der nu også er børn der er begyndt at dø af Corona. og så sidder du måske der og ikke får den information at der dør cirka 20 små børn om året i Danmark af alm influenza og der er kun døde to børn af COVID-19. Sådan manipulerer de dig, men heldigvis kunne de ikke manipulere Christine Stabell Benn, da hun var i TV2.


Når du har læst denne folder indser du at vor tids journalister og nyhedskanaler ikke er ”demokratiets vogtere” på jagt efter sandheden, men der imod korrupte statsmagters talerør og propagandacentraler.

Stater og regeringer opretter såkaldte fakta-tjekkere, som udelukkende ”fact-tjekker” personer, som kommer med ytringer der modsiger. Men det de i virkeligheden gør, er at de sørger for at forhindre kritisk information i at sprede sig i blandt befolkningen. Dette gøres ved at  dæmoniserer kritiske røster, nedgøre personerne, så tvivl om disse personers faglighed, latterliggør dem og beskylde dem for misinformering. En anden metode er at påstå det er såkaldt ”konspirationsteoretikere”, som bevdst forsøger at sprede paranoia i befolkningen. Og for at sikre sig at befolkningen ikke begynder at lytte til det, så interviewer de betalte, officielle nyhedskanaler nogle mere eller mindre tilfældige borgere som ikke har ordet i deres magt til at forklare eller argumentere for de holdninger som statsmagten og medierne forsøger at undertrykke.

INDHOLD

I denne folder vil du finde viden om

at VACCINEN, er meget risikabel sammenlignet med “gammeldags” vacciner som brugte levnede, svækkede hele virus.

at der er vaccinen muligvis forårsager tusindvis af små, mikroskopiske blodpropper i vævet og at disse blodpropper svækker den overordnede helsetilstand.

Du kan være 100% sikker på at alt hvad disse forskere siger vil blivet skudt ned af medierne og dømt som “udokumenteret, falsk information”. Døm selv!

Alt hvad der skrives i denne folder bygger på hvad disse forskere siger og skriver. Intet af informationen bygger på vores egne ideer. Vi har en udpræget mistillid til myndighederne og medierne FORDI de undertrykker den viden vi bringer frem i lyset. Hvis der var en åben debat i samfundet, som alle kunne følge med i så ville det være en helt anden sag. Men samfundene, verden over i de såkaldt demokratiske lande, er blevet mere og mere informations-kontrollerende og minder på mange måde om de tiltag der gøres når et samfunder umærkeligt glider over imod fascistiske og kommunistiske styreformer. Første skridt er altid at begrænse og styre meningsdannelsen iblandt befolkningen i én bestemt retning og forhindre fageksperter med andre forskningsreultater i at komme til orde.

Forfatterne bag denne folder er af den holdning, at det er alvor: Grundlaget for de såkaldt frie, demokratiske lande, er i en glidende proces på vej til at fjerne demokrati, individuelle menneskerettigheder og det er en process der har været i gang i mange år. Den er blot forstærket meget kraftigt og blevet åbenlys tydeligt for mange under Corona. Og vi mener vi kan underbygge med overbevisende dokumentation, at det er en process der har været i støebeskeen i over 100 år af en magtelite som ser de frie, selvstændige nationer, som roden til alt ondt og at en bedre, mere fredelig verden kun kan opnås ved begrænset frihed, afvikling af demokratier, indførelse af en verdensstat, global kontrol. Projektet sælges gennem medierne i en pænt indpakket form, hvor størstedelen af verdens befolkninger vil blive forført til at tro det er den bedste løsning fordi, “nationalstaters egeninteresser fører til krige mellem landene, men nu står verden overfor globale kriser som kun kan løses hvis man har en globalt styreform”. Sådan løber argumentationen. Men vi mener der er overbevisende evidens for, at “verdens kriser” (islamisk terror, økonomisk kollaps, corona-pandemi og klimakrise) er kunstige, iscensatte, fabrikerede og iværksat med det formål at få verdens befolkninger og regeinger med på vognen og følge trop på vejen mod afviklingen af den frie verden.

Vi mener også at det er en process der under ingen omstændigheder er mulig at standse eller forhindre fuldendelsen af. Det er en process der vil forstætte indtil den lykkes, og alle verdens lande vil glide ind og blive opslugt og omfattet i verdenshistoriens første virkeligt globale, totalitære regime. Det er desværre en process som langt størstedelen af verdens befolkninger og statsledere og eksperter for sent vil indse,at de var med til at slå på tromme for. De troede de kæmpede for at redde verden fra enorme kriser, men de var ført bag lyset og indså ikke de var redskaber til at fremme Verdensstaten.

Derfor er formålet med denne folder ikke at vække dig op til modstand og oprør mod verdens magthavere og at gå på barrikaderne for at forhindre det Orwellske regimes virkeliggørelse. Formålet er at du får viden til at kunne tage de rette valg og foretage dig de nødvendige foranstaltninger inden det sker. Og vi tror det sker inden for de næste 5-8 år. Det har taget en alvorlig fart nu under Corona og i de næste år vil det fortsætte men Klima-propagandaen vil blive skruet alvorligt op, for det er nu, LIGE nu, den kan ride med på bølgen og få det momentum og ryk fremad som alle nedlukningerne har skabt mulighed for. Man vil sige: “Se, det kunne jo lade sig gøre at lukke hele verden ned under pandemien. Denne erfaring skal vi benytte for det er det samme vi er NØDT til at gøre permanent hvis vi skal redde verden fra klimakollaps, og så må vi af nød give afkald på individuel frihed, økonomisk vækst og demokratiske rettigheder og leve på en mere statskontrolleret borgerlønsagtig måde, for ellers kan verdens tilstand ikke rettes op. Vi er nødt til at give jordkloden fred og ro til at komme sig”

Alt dette lyder som den eneste rigtige løsning hvis præmissen for udsagnet, at verden er truet alvorligt af et klimakollaps og pandemier, var sande. Men d er IKKE sande! Det er løgn at der findes en pandemi, og det er løgn at menneskeskabt CO2 har nogen som helst indflydelse på klima og temperatur på kloden.

Igen vil du blive mødt fra staternes propagandacentraler (medierne) og verdensledernes udvalgte ekspertorganer som er betalt for at fodre propaganda-maskinen, fx IPCC (FNs klimapanel).

Den frie verden er slut!

ER DE BARE KONSPIRATIONSTEORETIKERE? (MULLIS, DUESBERG osv)

Alle de mennesker som vi refererer til er blevet og bliver hængt ud i mainstremmedierne. De bliver latterliggjort, set på som psykisk syge, dæmoniseret og beskyldt for at sprede misinformation og være konspirationsteoretikere, fordi de siger man ikke kan stole på på verdens magthavere og de store organisationer og medicinalindustrier.

Men hvem har ret? Lyver Mullis når han i sin bog skriver at han ikke kunne finde en videnskabelig rapport som beviser sammenhængen mellem HIV og AIDS? Lyver dem der siger at der findes en sådan rapport, selv om vi (redaktionen til denne folder) aldrig har kunnet se det er sandt. Hvem lyver? Hvordan kan VIDE hvad der er sandt? Du har ikke en jordisk chance for at vide det, hvis de højeste autoriteter på et område, er uenige. De fleste mennesker tager valget angående hvad de skal mene om en sag (dvs TRO) ud fra hvem der sidder på magten og er blåstemplet som sandhedsautoriteterne. De vælger magtens side, flertallets side. Hvis den politiske magt hånd i hånd med en række eksperter er enige om en sag og medierne bakker den op, så MÅ det være sandheden. Sådan bedømmer de fleste mennesker den verden de lever i. Det er først når de rammes personligt at de begynder at stille spørgsmål til om magten altid har ret. De fleste mennesker stiller slet ikke spørgsmålstegn ved selve samfundets grundliggende verdensbillede, for de er smeltet sammen med det. Det er den luft de indånder. Tanken om at vores kulturs verdensbillede (paradigme) hviler på et falsk grundlag strejer dem slet ikke. De spekulerer ikke dybere over tingene for deres tanker er rettet imod at arbejde, tjene penge, få familien til at fungere, være sammen med venner, hygge, nyde ting, opleve, få sine begær opfyldt, snakke, drikke, feste, tage på ferie, sove og være klar til en dag mere. Kort sagt: Hamsterhjulet, er de fleste mennesker liv. Men i dette liv er der mange prøvelser: Sygdom, smerte, sorger, gæld som ikke kan betales, svigt, had, misforståelser, stress, bekymringer over børn, følelsen af ensomhed, følelsen af meningsløshed osv. Livet er ikke let. Det ved alle. Og det er ofte først når livet bliver rigtigt svært og de planer man havde ikke lykkedes, at nogle stiller spørgsmål som hvad går livet virkelig ud på, hvorfor er vi her? Er livet virkelig bare opstået af små kemiske processer i en mudderpøl for milliarder af år siden, eller er der en højere magt som har skabt verden? og hvis det sidste er tilfældet hvofor er det så ikke tydeligt for os alle, at det er sådan?

De fleste mennesker standser deres tankerække her for de ikke har nogen anelse om hvor de kan finde svar der er sikre. De orker ikke søge svar, for de ved jo at selv de mest veluddannede filosoffer og tænkere i verdenshistorien, stadig sidder og diskuterer de samme spørgsmål og aldrig, aldrig bliver enige. De mennesker som slås med den slags tanker og lider fordi de ikke kan finde svar og fordi deres liv føles hårdt og meningsløst, de dulmer smerten på de måder som samfundets fødevaregiganter har udviklet specielt for at tilfredstillet et behov som ikke er sult, men trøst: pseudo-fødevare som indeholder masser af sukker, salt, fedt, syrlighed og syntetiske smagsstoffer som skaber umami-smagen (MSG, også kaldet exito-toxins). Med andre ord: junkfood, chips, slik, chokolade, og alle mulige drikke. Går man skridtet videre er der alkohol, smøger, dope, hash, kaffe osv. Og skridtet videre: Narkoman og alkoholiker. Sammen med alle disse rusmidler, så kan man synke ind i en verden af flimrende lyd og billder som med 25 billeder i sekundet hamrer løs på dine sanser så du ikke kan tænke men kun opleve. I vor tid er der opfundet utallige muligheder for at døve dine tanker og dine følelser. Og nu er spørgsmålet: Er mennesket i virkeligheden SKABT af Gud med et helt bestemt formål, nemlig at være fuldt ud lige så vitalt, friskt, stærkt, sundt og elegant som tigeren, løven, gazellen, og alle de vidunderlige dyr i den vilde natur? Er mennesket i virkeligheden den ypperligtste skabning af dem alle, men er gået fejl af skaberen og derfor er sunket dybere og dybere ned? Er hele den kultur, som mennesket er blevet rullet ind i sygdomsfremkaldende, nedbrydende, totalt ødelæggende for den menneskelige lykke og sundhed? Var det meningen fra Guds side at mennesket skulle leve på en helt anden måde og gennem en anden livsstil have et helt andet tanker og fordi det har helt andre tanker og er stærkt og sundt, så havde det helt andre følelser – følelser af vidunderlig lykke, glæde og fred som gennemstrømmede dem fra morgen til aften?

Har du tænkt over hvorfor menneskeheden er så plaget af vanvittige krige, et hav af sygdomme og lidelser som plager deres sind så de begår selvmord. Hvorfor er der millioner af vilde dyr i naturen som udstråler styrke og vitalitet på en fuldkommen måde, men mennesket virker mærkeligt forvirret, ssøgende og tror det er gennem kulturen, filosofien og gennem “selvudvikling” og behovstilfredsstillelse at lykken skal findes. Hvorfor ældes mennesker ofte så grimt? Er det fordi kroppen fodres med noget forkert gennem 50-60 år, bruges forkert, tænker forkert og så sætter det sig som underlige deforme, gigtplagede kroppe? Er vores kultur sygdomsfremkaldende? Er den verden mennesket har skabt bygget på en løgn om at vi er produkter af kemiske processer komplet uden mening og formål og uden fremtid og at man derfor må finde på noget selv?

Vi mener svaret er et rungende ja. Det naturalistiske verdensbillede, som blev det dominerende på universiteterne op gennem 17-1800-tallet er falsk. Fake news, misinformation. En løgn. For dig der ikke ved det, så er naturalisme den ide at der intet andet findes end det som kan måles og vejes og ses. Al snak om en åndelig verden er overtro, falsk viden, komplet illusion. Det er naturalismen som dominerer verdens tankegang i dag på alle universiteter, og naturalistiske tænkere forsøger med vold og magt at bilde folk ind at kristne som tror på at Bibelen er Guds ord og at verden er skabt af Gud, umuligt samtidig kan undersøge verden videnskabeligt. Naturalister vil gerne skabe et skel mellem religion og videnskab fordi så kan de herske enerådigt på universiteterne. Men de lyver igen for dig, for der findes intet skel! Videnskab og tro hænger perfekt sammen, hvis man forstår begge grænser for erkendelse. Eksempel:

Hvdad nu hvis den natur du ser på og ofte er midt i, ikke er fortællingen om menigsløse tilfældigheder (kaldet darwinisme) men er fortællingen om plan, mening, design på højeste plan? Når du plukker et modent æble, et jordbær, en ært, er det så i virkeligheden synligørelse af fuldkommen skabelse og genialitet mere end det er totalt tilfældigt opstået af sig selv?


Hvilken interesse skulle han i så fald have i løgnen, for det førte ikke andet med sig end at kritik og dæmonisering begyndte at hagle ned over ham og han blev kylet ud af det “gode selskab”. og hvad med Peter Duesberg og tusinder af andre som går imod de globale magtkoncentrationer og påstår de er bundkorrupte, ødelægger mennesker med profit for øje, mens de fremstiller sig selv som menneksehedens hjælpere. Hvad med dem? Hvforfor ødelægger de deres fine karrierer på at gøre det? Er de mentalt forstyrrede, paranoide mennesker som er fanget af en vanvittig ide, som er helt uden bund i virkeligheden når de ødelægger deres eget livs karriere på at gå ud i medierne med deres påstande?

Du har sikkert hørt hvordan der udgives bøger og skrives artikler hvor disse konspirationsteoretikere får klistret en psykologisk profil på sig der forklarer hvorfor de gør som de gør. Det har intet med en ærlighed at gøre. Nej, de er bare “bange for døden” eller de har en psykologisk brist af en art, som gør dem modtagelige for teorier der taler til deres underliggende paranoide tilstand. Der findes et par forskere fra universiteterne i Danmark. Og så snart du høre det, er det meningen du skal tænke “så må de jo ha ret, for det som man studerer og kommer frem til på universiteterne er jo sandheden”. Den ene siger at konspirationer ikke er normalt og at man som helhed kan have tillid til det politiske system i Danmark. Det er ikke denne folders mål at gå i dybden med den påstand, men én ting vil vi lige nævne: For cirka 10 år siden udgav to andre universitetsstuderende bogen “Magteliten – 423 danskere styrer landet”. I denne bog bruges så vidt jeg husker ikke ordet konspiration om den magtelite, som mere eller mindre skjult fra mediernes snagende øje, styrer landet. 423 danskere (tallet skifter selvfølgelig fra år til år og der kommer nye navne til og nogen glider ud). Men hovedsagen er at et lille, tæt knytett magtelte i Danmark, som du knap nok kender til, først og fremmest fra den politiske top, erhvervslivets og fagforeningernes top, udvalgte topakademikere og (tro det eller ej) kongehuset, mødes på kryds og tværs og bestemmer landets fremtid. Alle de kendte, dem som er fremme i medierne, dem du kender som debatskabere, der hele tiden interviewes, har langt mindre betydning. Er det en konspiration. Nej, og lad os derfor stoppe med at bruge ordet, men det er karteldannelse af en art som ikke kan ulovliggøres, fordi det sker på en måde så lovgivningen stadig holdes. Hvis du er insider i denne gruppe og begynder at fortælle ud til befolkningen hvordan denne magtelite planlægger og arbejder, så vil du ødelægge dit eget livs muligheder.

PCR METODEN KAN SLET IKKE TESTE OM EN PERSON ER SMITTET

Under coronapandemien er PCR-metoden stort set blevet standardtesten som bruges i alle lande for at afgøre om en person er smittet eller ej. Det er selvfølgelig WHO der har opstillet reglerne for hvordan den skal bruges og alle lande parerer ordrer og gør som der bliver sagt. Men der er et kæmpe problem, for PCR-metoden er slet ikke et værktøj som kan bruges til at stille diagnoser – hverken direkte eller indirekte. Adskillige forskere inden for mikrobiologi og genetik har forsøgt at råbe WHO og verden op, men man vil ikke lytte, og fortsætter med det vanvittige test-hysteri selv om testen ifølge forskerne giver helt op til 97% falske positive testsvar. Og det er et gigantisk problem, for hvis det er tilfældet så findes der ingen reel pandemi, men kun millioner af falske positive svar så man er nødt til at opfinde den nye term “asymptomatisk smittede” som man så kalder “subkliniske spredere”. Altså fuldkommen sunde og raske mennesker, som har fået et poitiv-svar (du er smittet) bærer nu titlen “subkliniske spredere”, som statsmagten kan beordre til at gå i “selvisolation” (blive hjemme fra arvejde og skole). Det rene vanvid som fastholder en hel befolkning i en konstant alarmtilstand –helt uden det videnskabelige grundlag, nemlig en sikker diagnose. Men hvordan kan det være at regeringen lader sig narre af WHO, og hvorfor nægter WHO at lytte, når selv PCR-metodens opfinder igen og igen har sagt at metoden på ingen måde kan bruges til at stille diagnoser?

Lad os skrue tiden tilbage til begyndelsen af PCR testen fødsel.

PCR står for Polymerase Chain Reaction og det er en metode som bruges til at opformere og lave utallige kopier af et enkelt lille bitte stykke mikroskopisk DNA, så forskerne kan få opformeret nok materiale til at være i stand til studere det. Det var kemikeren Kary Mullis som opfandt metoden i 1983, og i 1993 fik han sammen med en anden forsker Nobelprisen for opfindelsen. Teknikken revolutionerede mange forskningsområder hvor DNA og genetik er involveret. For at få opformeret det man leder i en prøve (fx en vatpind ned i halsen) så skal man køre prøven igennem adskillige cyklusser (opformeringer), og jo flere cyklusser man kører, jo mere DNA-materiale får man skabt. Problemet er bare, siger Mullis og andre forskere advarende i dag, at inde i mennesket kan man finde alle mulige slags proteiner og opformerer man mange gange nok så kan alle mennesker risikerer at få stillet diagnosen “smittet med COVID-19” selv om de er fuldkommen raske og heller ikke smitter andre, fordi, siger Mullis “we all nearly all kinds of proteins (DNA) floating around in us”.

I flere interviews kan udtaler Kary Mullis meget klart at PCR på ingen måde kan bruges som test-metode til stille diagnoser, sådan som man gør nu med COVID-19. Så selv om PCR metoden med stor præcision kan opdage alt hvad der findes af molekyler i fx en prøve fra slimhinden i halsen, så er den ubrugelig. Men får nemlig intet som helst at vide om personen sundheds- eller sygdomstilstand, for selv om der findes RNA i prøven, som stammer fra en COVID-19 virus, så siger det intet som helst om personens sundheds eller sygdoms-tilstand. Så kort sagt: Hvis man standser testningen forsvinder

Det her er et kæmpe problem! Hele pandemien er skruet op til et vanvid på falske præmisser og falske måle-resultater. Verdens sundhedsorganisationer er gået i selvsving i et test-vanvid, bestil at regeringerne som har fået ordren og testmetoden udstukket fra WHO.

Hvis du vil sættes godt og grundigt ind i denne skandale skal du se disse videoer:

Gary Mullis forklare hvorfor PCR ikke kan bruges som diagnoseværktøj
Sam Bailey forklarer i detaljer hvad PCR og hvorfor den ikke kan bruges, og hun kommer med data som viser at verdens pandemi-fortalere godt er klar over der er noget galt selv om de fortsætter test-hysteriet