Mutation is always loss of information

Mutation i samspil med naturlig selektion er ifølge evolutionsteorien selve motorern der driver udviklingen fremad fra primitive til mere og mere avancerede livsformer. Mutation er små bitte forandringer i en celles DNA, dvs dens genetiske arvemateriale. Hvis en mutation i en celle skal gå i arv til næste generation af for eksempel et dyrs afkom, så skal mutationen ske i dens kønsceller. Hvis fx en hudcelle muterer på grund af radioaktiv stråling, så arver afkommet ikke denne mutation. Mutationen skal ske i kønscellerne.

Darwin og hans samtidige evolutionister vidste ingenting om DNA og genetik. Det var derfor let not at forestille sig at celler kunne udvikle sig og at dyr kunne ændre sig til et andet dyr, hvis bare der gik lang tid nok. Men vor tids videnskabelige indsigt i DNA og genetik har vist at alle mutationer er tab af information, aldrig udvikling af ny information. Det viser sig at ethvert art har en fælles genepulje. For eksempel hunde. Genpuljen er den samlede mænge af af arvemateriale som alle hunde deler. Dette er grunden til at der er forkellige hundevariationer.