INHUMAN ZOO: Det perfekte slavesamfund


Den ultimative form for slaveri er når slaverne tror de er frie fordi alle deres valg er frie og selvstændige valg og fordi der ikke er en slaveejer som siger “du skal og du må ikke”. Sådan et samfund er blevet etableret i vesten nu. Individet tror at dets egne valg er selvstændige, frie valg, men er slet ikke klar over at enhver tanke og handling er blevet designet af andre via et gigantisk digitalt system, som du selv har fodret med data om dig selv. Systemet bruger de data du uafbrudt fodre det med – baseret på dine klik – til at udforme en profil af dig, for at kunne dig tilbyde dig mere og mere af det som du har fortalt systemet at du godt kan lide. Du ensrettes mere og mere og formes stærkere og stærkere i en endimensionel retning, som du selv har givet startskuddet til men som systemet forstærker og forfiner og og optimerer og nu stopfodrer dig med.

Du kan indvende, at så er alt jo såre godt hvis du får det som du alligevel ville have valgt. Hvad er så problemet?

Problemet er at du ikke er klar over at hele din menneskelige natur er blevet manipuleret ind i en tilstand, hvor du tror, du er fri fordi alle dine ønsker og lyster bliver indfriet næsten instantly. Den tilstand, du er blevet manipuleret ind i, fjerner dig gradvist mere og mere fra det, som mennesket egentlig var skabt til. Menneskets utrolige potentiale som vi er skabt til at udfolde i livet, forsvinder og mennesket udhules og visner samtidig med at det tror det er frit. Mennesket bliver i dette manipulationssystem præsenteret for valg som det ALDRIG ville have smagt på, set eller rørt ved, hvis ikke det var fordi dets natur for længst er blevet forandret og fornedret til et lavere stade, tættere på det umælende dyrs instinkter, end det høje stadie som det er skabt til at udfolde.

Lignelsen om løven i buret

Inden jeg går i detaljer med dette og forklarer hvordan jeg ved dette, så vil jeg give dig et billede på situationen. Forestil dig en løve i et bur i zoologisk have. Løven ligner præcis de løver som man ser ude på savannen i Afrika. Dyrepasserne vil gerne skabe de bedste betingelser for løven, så den kan bevare sin fine pels og er sund og stærk – lige som løverne ud i på savannen. Derfor bliver løven præsenteret for forskellige slags kød – lidt rå zebra, lidt antilope og gnu. Så registrerer dyrepasseren i sit digitale fodringssystem hvad den spiser, hvor meget den spiser og hvilken slags kød den spiser. De vil gerne give løven det, som den allerhelst vil have. Efterhånden som der bliver indsamlet flere og flere date, så genereres en digital profil af løvens foretrukne mad ud fra dens egne valg. Og så giver man den hvad den har lyst til, for så spiser den maden. Men selvom løven får præcis hvad den ønsker, ud fra egne valg, så er løven væsen, dens potentiale, dens natur fuldstændigt knækket og ødelagt. Den er en ynkelig skygge af sig selv i sit bur. Den er reduceret til en mellemting mellem levende og udstoppet. Dyrepasserne roser sig selv af at løven i buret er sundere og lever længere end de løver som lever i den vilde natur på savannen.

Parallellen til det moderne menneske

Hvis man skal drage parallellen tilbage til mennesket, på hvilken måde ser jeg så at mennesket er i samme situation som løven i buret? Jo, mennesket får præcis hvad det foretrækker, baseret på sine egne valg – ligesom løven i Zoo – men samtidig, lige som løven, er mennesket reduceret til en fange i et bur hvor dets høje potentiale som menneske er blevet stækket i dets udfoldelse, og at det, som tilbydes dagen lang, på trods af at det er baseret på vore egne valg, er en form for doping, der kun tilfredsstiller kunstigt skabte behov. Vi er en mellemting mellem levende og udstoppet. Og lige som løven ikke er klar over at den er i et bur, så er heller ikke vi klar over det. Vi tror vi har frihed, men vi er i et fængsel. Vi lever længere end mennesket på “savannen”, vores liv er lettere, mere behagevligt, færre fare. Men vi er som levende døde.

Hvem har skabt menneskets fængsel og hvordan?

Hvis det er sandt at mennesket er en slave i et fængsel uden at vide det, så må der også være nogen der lige som dyrepasseren og dem som har skabt zoo og sat en løve i bur, også være nogen som har skabt menneskets “fængsel”. Og hvem er det? Og hvorfor?

Min påstand er at NÅR vi opdager at vi er i et fængsel, så vil den digitale profil som er dannet af os og som vi elsker at klikke på fordi de giver os dopamin, blive kylet langt bort og vil vil skabe os et helt nyt liv – på “savannen”, sammen med de “vilde løver”.

Så hvordan skal vi få i første omgang få øjnene op for at vi er i et fængsel? Og hvordan skal vi i næste omgange bryde ud af fængslet?

Disse to spørgsmål vil jeg besvarer et ad gangen.

Hvordan indser vi, at vi er i et fængsel?

Jeg mener der er fire aspekter man skal gennemskue for at opdage det. Man kan sige, at det er fængslets fire mure

Fængslets 4 mure:

  1. De kommercielle nyhedsmedier er ikke, som vi er blevet fortalt, den fjerde statsmagt som er garant for at sandheden bliver formidlet. De kommercielle medier er faktisk en af de primære kanaler hvor igennem magten og de sociale manipulatorer systematisk spreder dis-information til befolkningen.
  2. Skoler og universiteter, især når det gælder de humanistiske fag, er de med til at ensrette befolkningen ved at plante et bestemt fælles vestligt verdenssyn, som er vildledende, men som folk accepterer fordi, det kommer fra “eksperterne” og fordi det er meget svært at bryde igennem det og afsløre hvor manipulerende, det er.
  3. Historikerne har skabt et falsk billede af virkeligheden.
  4. Videnskaben sammen med den såkaldt højere religionskritik har formået at fjerne enhver tanke om en åndelig virkelighed, fordi en sådan virkelighed ikke kan erkendes ved hjælp af videnskabelige målemetoder. Den har også fjernet tanken om, at vi er skabte væsener designet til et ganske bestemt formål som vi kun kan erkende ved at erkende den åndelige virkelighed og at vi ikke er her på jorden som resultat af en gradvis udvikling (evolutionsteorien) sat i gang på grund af at ingenting eksploderede (Big Bang) engang i tidernes morgen.

Så det er de fire største informations-kanaler i samfundet som jeg mener har fordrejet vores tanker væk fra sandheden om os selv og hvad vi er her på jorden for. Det er disse fire institutioner som er årsagen til at vi befinder os i et fængsel. Det er IKKE, sådan som disse institutioner påstår de sociale medier med fake news, der er står i vejen for at vi kan erkendes fængslets mure omkring os. Det er disse fire instanser der er de fire mure i fængslet. Lad mig forklare i detaljer hvordan.

Lad mig gå lidt i dybden med de 4 institutioner. Vi skal tilbage i historien for alting har en begyndelse. Og for at det ikke skal blive alt for langhåret til at begynde med så vil jeg nøjes med at gå tilbage til begyndelsen af industrialiseringen i 1800-tallet. Teknisk set er der intet galt med industrialisering, for det betyder sådan set bare at hvor man før havde en skovl til at grave huller så kunne man nu bruge en gravemaskine. Det hvor kæden hopper af er da industrifyrster begyndte at ændre hele produktionsmetoden fra håndværk til masseproduktion. De tusinder af små håndværk, som dengang eksisterede blev gradvist udkonkurreret af fabrikker, og for første gang i verdenshistorien blev menneskets mange faceterede evner reduceret til en lille funktion i et stort system, hvor det udførte den samme funktion dagen lang ved et samlebånd. Dette blev den gang opfattet som slaveri. Deraf navnet “lønslave”. Men hvorfor gik mennesket med på ideen? Jeg kan fortælle dig at det gjorde de sandelig heller ikke friviligt. Hele ideen blev gradvist indført fordi finansfyrster lokkede mennesket i fælden og senere, da håndværkere ikke længere kunne overleve, blev de af nød tvunget ind i systemet. Dette systems fuldkommenhed er endnu ikke i mål, men IKEA er et skoleeksempel på hvordan samlebåndsindustri er en global ting nu. Og hvor dejligt er det ikke med alt det billige “skidt” man kan købe i IKEA?

Hvordan skal bryde ud af fængslet?

Hvor er savannen?

Ja, hvor er savannen? Der hvor løven findes i friheden, der findes savannen, Men hvor findes savannen i overført betydning, der hvor mennesket i virkeligheden hører hjemme?

Edward Bernays, faderen til begrebet PR (Public Relation) skrev i sin bog Propaganda:

The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. …We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. This is a logical result of the way in which our democratic society is organized. Vast numbers of human beings must cooperate in this manner if they are to live together as a smoothly functioning society. …In almost every act of our daily lives, whether in the sphere of politics or business, in our social conduct or our ethical thinking, we are dominated by the relatively small number of persons…who understand the mental processes and social patterns of the masses. It is they who pull the wires which control the public mind.

Propaganda (1928) pp. 9–10

Bernays´tanker er i over hundrede år blevet brugt som lærebog i social kontrol og hvordan man manipulerer et samfund i én bestemt retning. Hans bog Propaganda er i praksis en “how-to” guide i hvordan man kontrollerer borgerne i et demokratisk samfund uden brug af tvang og undertrykkelse.

Individet er programmeret ud fra sine egne valg. Via medierne er vores lyster og begær blevet opfanget og behandlet. Disse data og informationer er blevet behandlet og et gigantisk digitalt system er nu i stand til at præsentere en række tilbud til dig på din skærm.Alt sammen tilbud baseret på valg du tidligere har gjort. Så alle tilbudene er skræddersyede til DIG. Du klikker måske kun på nogle af dem. Men Straks føres disse valg og fravalg ind i systemet af data om dig og det finjusteres til fuldkommenhed indtil en profil, der passer på dig, er blevet dannet. Jo mere du færdes på nettet og lader dig lede af disse “tilbud” og algoritmer, jo mere bliver dit sind, din tankeverden og dine handlinger formet og styret. Det utrolige er, at det er DIG selv der har skabt det ud fra hvad du bedst kan lide. Det er dine frie valg. Ikke på et tidspunkt har der været tvang involveret. Og alligevel er det ikke dig… Fordi: Den række af tilbud som findes har altsammen en ting til fælles: De trækker menneskets natur ned på et lave stade end det i virkeligheden er.

Hvad er vejen ud af dette fængsel? Jeg tror dette fængsel begyndte med industrialiseringen. Her blev mennesket lokket bort fra friheden ved selvstændige erhverv og ind i princippet om at sælge sin tid frem for et produkt man selv har fremstillet. Mange kaldte det en form for slaveri og gjorde stærkt oprør imod det. Derfor har vi også betegnelsen “en lønslave”. Og vi har filmen med Charlie Chaplin der bliver helt gak i hovedet af at stå ved et samlebånd. Det er mennesket natur at være lige så undersøgende, udforskende, opfindsomt, kreativt og modigt, som et barn er, hvis det er fysisk sundt og har gode sociale rammer. Det strider imod den menneskelige natur at arbejde i et system hvor man kun har en minimal funktion i et større produktions-apparat. Og begyndelsen på denne deroute sker altså i begyndelsen af industrialiseringen. ‘

Alle 4 mure må rives ned

Til forskel fra andre slags fængsler hvor det er nok at grave et hul i en af væggene for at slippe ud, så skal man for at slippe ud af inhuman zoo knuse alle fire vægge ned til jorden. Man kan ikke nøjes med at nedbryde den ene eller to eller tra af væggene. Hvorfor ikke? Fordi Jesus siger “Sandheden skal sætte jer fri”. Og sandheden er ikke at man får indsigt i den del af sandheden, for tingene hænger sammen, historisk socialt, psykologisk. Det er også derfor at en mand som Jordan Peterson, hvor skarpsynet han end er, ikke vil kunne hjælpe folk fri af deres problemer. Kun delvist. Lad os for eksempel sige du får revet tre mure ned men mangler den historiske.

Skal vi tilbage til før den industrielle revolution

Så er jeg fortaler for en tilbagegang til en førindustriel tidsalder? Nej. Jeg mit projekt er ikke at socialt. Mit mål er ikke at ændre verden, men at rive de fire mure ned og diagnosticere sygdommen og hvorfra den er opstået. Havde jeg vidst at der er 1000 år eller mere tilbage inden Jesus kommer igen havde jeg muligvis set anderledes på det. Men jeg tror ikke der er langt igen inden hele denne jordklode alligevel brænder op og alt på overfladen forgår. Men jeg viser dig hvor kæden er hoppet af. Og der er rent faktisk mulighed for at du kan hoppe af rotteræset og tage din familie med hvis du har en. Og det er der flere og flere mennesker der får øje på. De gider ikke industrimad og industribyggeri. De forlader byerne. Og det er et skridt du kan tage. Men jeg har ikke en politisk agenda der går ud på at industrierne skal nedlægges og vi skal tilbage til de små håndværk. Jeg tror ikke man politisk kan ændre dette. Men jeg tror der er rum for at små-industroer og små håndværk igen kan opstå som et alternativ til industrierne.