Kære Tor Agenda 2030

Kære Tor
Du skriver: Dere beviser ikke at bærekraftsmålene er skadelige og farlige.

Du har fuldkommen ret. Jeg beviser ingenting. Men spørgsmålet er hvilken slags bevis du ville godtage. Det er nemlig ikke sikkert du vil godtage andet slags bevis end at paven gik frem i medierne og fuldkommen lagde hans hemmelige planer frem og sagde: “Undskyld, men alt det der med menneskeskabt CO2 som årsagen til klimaforandringer, det er en bunke løgn vi har fundet på for at føre jer alle sammen bag lyset og på sigt trække en søndagslov ned over hovedet på hele verden. Og FNs Agenda 2030 det er simpelthen redskabet vi bruger til at få jer med på vognen. Det er nemlig på ingen måde vores ambition at hjælpe verdens fattigste…tværtimod!”.

På samme måde kan hverken evolutionister eller creationister bevise noget som helst. De søger hver især evidens for deres teorier og påstande. Det de gør er at de tolker på de spor og tegn de kan finde. På samme måde består al historieskrivning af en tolkning af hændelser der for længst har fundet sted. Derfor har vi talemåden: “Historien skrives af sejrherrerne”. Og jeg kan heller ingenting bevise. Hverken om Guds eksistens eller om bærekraftsmålene er skadelige og farlige. Ikke en gang indenfor den hardcore videnskab som fysik og kemi taler man om “bevis” (proof). Også her taler man om evidens. Det er kun i den mere populære videnskabsjournalistisk man ser overskrifter som “Nu er det endeligt bevist, at…”

Men hvis vi mennesker står i den paradoksale situation at hungrer efter at vide hvem vi er og vi søger efter sandhed men ingenting kan bevise, hvordan kan vi så udtale os om noget som helst? Det kan vi fordi vi bygger på kilder og på ting der peger i retning af at vores påstande stemmer overens med virkeligheden. Og derfor har du ret i at man skal underbygge sine påstande med evidens.

Du og jeg er i den heldige situation at vi begge tror på at Bibelen er den ultimative kilde til sandhed. Den står over alle andre kilder i denne verden. Og Bibelen fortæller os en hel del om denne verdens magter, deres beskaffenhed, deres natur og deres målsætninger. Så allerede her er vi langt foran størstedelen af jordens befolkning, fordi vi har en kilde der ser bag om den virkelighed vi ellers kun har adgang til gennem nyhedsmedierne. Vi ved for eksempel at den katolske kirke er denne verden Antikrist, en bedrager, en grusom satanisk magt, som endnu skjuler sig under en kappe af venlighed. Men vi ved den er falsk. Vi ved dens rolle er, i tæt samarbejde med USA at forføre hele verden og at skabe en universel føderation, en verdensomspændende union. Vi ved dette mål skal nås ved hjælp af bedrag for der står i vers 14 i Åb. 13 at “Det [USA] forfører dem, der bor på jorden og at “Hele jorden fulgte dyret med undren” (vers 3).

Hvis man tror på at dette er sandt, så gælder det om at holde et skarpt øje med geopolitiske tiltag som paven og USA bakker op om, for vi ved at de begge er to bedragere og Bibelen forudsiger de skal stå bag oprettelsen af et verdensherredømme, som er grusomt, men som hele verden – eller næsten hele verden – går frivilligt med på fordi de er ført bag lyset.

Og Agenda 2030 er et sådant geopolitisk tiltag. Det berører alle mennesker på hele jordkloden og i rapporten siges det at “ingen må efterlades”. Dette gælder for hvert land, hver eneste organisation og hvert eneste menneske på hele jordkloden.

Egentlig behøver jeg ikke anden begrundelse som evidens for at Agenda 2030 er farligt, for når the Man of Sin, Antikrist, den Store Skøge er en af primære aktører i at få implementeret de 17 verdensmål, som Agenda 2030 består af, så er der al grund til at være på vagt.

Så det er ikke bærekraftmålene i SIG SELV, der er skadelige. For hvem kan have noget imod at alle mennesker på jorden har mad at spise eller at alle kan læse og regne og skrive eller at fattigdom er udryddet? Det lyder alt sammen kun godt. Men hvis målene indfries ved at man indskrænker de enkelte landes frihed og den personlige frihed og at man for at sikre klodens overlevelse må indføre skabe en slag global undtagelsestilstand, så er det kun et gode, hvis jordens økosystem vitterligt er, som det påstås, ved at kollapse.

Og uanset om jordens økosystem er ved at kollapse eller ej, så ved vi begge at den virkelige årsag ikke er CO2 og vi ved at det ikke kan reddes ved en menneskelig indsats. Vi ved det er Gud selv der gradvist trækker sin ånd tilbage fra jorden og at redningen ikke består i at paven og hele resten af verden forsøger at mindske udslip af CO2. Det kollaps som mange påstår er på vej kan ikke reddes. Men nu stiller verdens førende magtinstitutioner sig i spidsen sammen med paven. Hvis vi tror på at det er CO2 som er skyld i at klimaet forandre sig, så kan alle gøre en indsats efter de retningsliner som fastlægges i FN, og dermed redde verden fra global katastrofe.