Vestlige medier er en propagandamaskine

Det er en almindeligt udbredt opfattelse at Sovjetunioen under den kolde krig brugte massiv propaganda både for at holdeden russiske befolkning under kontrol men også for at manipulere den vestlige verdens befolkninger. Det er lige så almindeligt at i de såkaldt frie, demokratiske nationer burger magthaverne ikke propagandametoder til at ensrette folkets mening og adfærdsregulere dem. Nej, nej. Det hører sandelig kun til i totalitære regimer som fx Kina og det tidligere kommunistiske Sovjetunionen.