NOTER OM EVOLUTIONSTEORIEN

Termodynamikkens 2. lov:

Alt i et lukket system bevæger sig mod stadigt mere og mere uorden. Se dig bare omkring i dine omgivelser. Alting bliver mere og mere rodet og uordnet medmindre nogen vedligeholder det.
God artikel her.

Hvis alting bevæger sig imod større entropi (uorden, spredning) så må universet længere tilbage i tiden samlet set have haft mindre uorden. Hvis vi fører dette langt nok tilbage i tiden, så må universet engang have været i enfuldkommen perfekt tilstand af orden.

Derfor er spørgsmålet: If entropy always increases, how did the universe manage to start out in a state with sufficiently low entropy that we ended up with our planet and life and all the good things? 

Hvis man bringer en grundliggende antagelse med ind i tanken, nemlig antagelsen om at alting har en årsag (kausalitet), så


Hvad er videnskab?

Er kreationisme videnskab? I denne artikel, som helt sikkert skal med i min bog, gives rigtigt gode definitioner.

Evolutionary teachers often use equivocation to indoctrinate unsuspecting students with the general theory of evolution (GTE).

Nu vender vi den lige om 180 grader

Det er normalt at man gerne må kalde folk som ikke tror på maintstream doktriner for anti-vaccinefolk, klimafornægtere osv. Nu vender vi den lige om 180 grader:

  • Anti-kreationist
  • Antikristen
  • Evigt-liv-modstander
  • Evigt-liv-skeptiker
  • Næstekærligheds-fornægter
  • Skabelsesfornægter

Historisk videnskab versus operationel videnskab:

Creationister har valgt at skelne mellem såkaldt historisk videnskab og operationel videnskab (eksakt videnskab). Den sidste er baseret på (direkte eller indirekte) observation – enten i den virkelige verden eller i et laboratorium. Operationel videnskab fører til udvikling af nye teknologier. Historisk videnskab er fx Kosmologi, Astronomi, Astrofysik, Geologi og Paleontologi (cosmology, astronomy, astrophysics, geology, paleontology and archaeology.


Første antagelse (begrebet a priori).

Inden for de historiske videnskaber må bygger man ofte på en “første antagelse”, som man ikke har observeret, men som man bare på forhånd antager at sådan er det. Fx har man inden for geologien en “første antagelse” som siger at hvert lag i jorden beskriver lange tidsperioder. Det er ikke noget man har observeret. Man antager at sådan er det. Når man derfor finder fossiler i jordlagene så antager man at dem som ligger nederst, de er ældst. Tænkt lige over hvor vildt det her er.


I skolen har vi hørt at Darwin fik ideen til sin evolutionsteori, da han på sin rejse til Galapagosøerne opdagelse at en bestemt fugleart (finker) havde forskellige udformninger på deres næb afhængig af hvilken ø de levede på. Det er ikke sandt, at det var sådan det skete, for længe før at Darwin tog afsted på sin rejse, var han blevet sporet ind på en helt ny teori om jordklodens alder. Han havde læst en bog hvori der fremsattes en, på den tid, helt ny teori om at jordens alder var millioner af år og at de mange lag (strata), som man ser i jorden og i bjergformationer, er udtryk for millioner af år lange tidsperioder og ikke, som ellers antaget på den tid, de synlige tegn på en verdensomspændende naturkatastrofe, hvor hele jorden blev dækket af vand, som Bibelen fortæller om og som vi i daglig tale kalder for “syndfloden” (et ord som ikke findes i Bibelen). Da Darwin rejste afsted havde han denne teori i sine tanker og det var det der fik ham til at koble “forskellige næb” med “lang tids udvikling”