The mainstream commercial news media: The primary channel for global disinformation, fake news, and deception

Den 9 december var Dagbladet Informations chefredaktør, Rune Lykkeberg, i radioprogrammet Supertanker til en snak om fake news. Han fik spørgsmålet “hvordan er du i stand til på din avis at verificere eller falsificere de informationer, du får, fx angående klima”? Lykkeberg svarede, at det slet ikke er så svært. Man skal bare stille de rigtige spørgsmål til sine kilder (fx. forskerene). Han uddybede: Som fx hvad er deres argumenter, hvor kommer de fra rent forskningmæssigt, hvad er sandsynligheden i det, de siger, hvem er kilden og hvad er en anden vinkel på det. Så med den rette metode, sagde han, så er det ikke særlig svært.

Pyha, så er alt jo godt. Eller er det? Nej. For hvis man kender bare en lille smule til virkelighedens verden og historien, så ved man at der findes mennesker og organisationer som kender spillet langt bedre end Lykkeberg synes at gøre. I over 60 år har den amerikanske efterretningstjeneste CIA udviklet et gigantisk PR-apparat med forbindelser dybt ind i der hvor nyheder formgives (officielle kilder) i overensstemmelse med egne behov og videre ud, der hvor gennem de kanaler, disse nyheder formidles – de kommercielle nyhedsmedier. Det muliggør at de kan plante enhver form for vinklet nyheder som medierne sluger og viderebringer til befolkningen. Det er her Lykkeberg tror at hans “falsificeringsfilter” opsnapper løgnen.

Den tidligere CIA-chef John Stockwell som var leder af invasionen i Angola i 1065 beskriver i et interview hvordan det foregik. CIA oprettede selv en avis i Angola (en hemmelig frontorganisation). Alt så ud som om det var en lokalavis. I avisen bragte man de “nyhed” som tegnede det billede man ønskede befolkningen i den vestlige verden skulle have – dvs en totalt fordrejet virkelighed. Denne “nyhed” klippede man så med en saks ud af sin egen “lokalavis” og sendte den til en avis i USA. Nogle gange sad der CIA folk på redaktørstolen, andre gange ikke. Men det var ikke så vigtigt, for selv den ægte redaktør havde ikke en kinamands-chance for at verificere kilden ægthed. Han så bare at det var en lokalavis i Angola, så den var jo god nok. De bragte artiklen, og den blev opsnappet af de store tv-stationer og vupti, så var den ude i den brede befolkning. Stockwell beskriver hvordan man brugte medierne (både i Europa og USA) til at fremprovokere et had og en frygt i befolkningerne til kommunismen…og det var baseret på løgn alt sammen. I Vietnam, fortæller Stochwell, skabte CIAs grusomme lejesoldater flygtningestrømme ved at terrorisere befolkningen i bestemte områder som de i medierne kaldte “kommunsitiske”. De fotograferede disse flygtningestrømme og sendte billederne til de store mediehuse i Vesten vedhæftet forklarende tekst om hvor grusomme kommunisterne var. Løgn alt sammen. Men det lignede sandhed for “et foto taler tusind gange stærkere end ord”, ikke sandt? Så det kom i avisen. De aviser som Lykkeberg så let som igenting kan verificere.

Jeg kunne blive ved i dagevis med opremsninger af hvordan det er en kendt sag at de kommercielle medier er selve hovedkanalen for systematisk spredning af dis-information snarere end at de er kanaler for afsløring af løgne. Du vil indvende: Men hvad så med Watergate? Det var da en afsløring af format? Og var det måske ikke netop journalister fra et kommercielt medie, Washing Post som fældede Nixon? Der hører mere med til historien som du aldrig får, når de kommercielle medier roser sig selv med henvisning til Watergateafsløringen. Den verdensberømte linkvistiker Noam Chomsky har en lidt anden vinkel på den rosenrøde fortælling om nyhedsmediernes “afsløring” af Watergate. For samtidig med at hele verden var optaget af at snakke om Nixon og Watergate, så var en langt, langt større og mere omfattende form for kriminalitet netop i gang med at blive afsløret i USA. COINTELPRO. Det var et gigantisk og omfattende, kriminelt FBI og CIA projekt rettet mod en hver stemme i befolkningen og imod organisationer i USA, der ytrede sig kritisk mod systemet og regeringen. COINTELPRO omfattede gastapo-lignende politiske snigmord, massiv overvågning, dannelse af para-militære grupper og voldelige gadebander, som blev brugt til terror og angreb på miljøbevægelser, kvindefrigørelsesbevægelser, sorte frihedsgrupper osv. Man infiltrerede gruppperne, man tilsvinede dem via de kommercielle medier med plantede artikler. COINTELPRO var et gigantisk kriminelt projekt som gennemsyrede hele det amerikanske samfund og strakte sig over fire præsidentperioder (officielt fra 1956-1971). COINTELPRO var som en dødelig kræft der havde bredt sig til alle organer i kroppen. Til sammenligning var Watergate en influenza. Men de kommercielle medier fokuserede udelukkende på Watergate. Chomsky kalder Watergate en afledningsmanøvre. Om han har ret, er er svært at vide. Men pointen her er, at dette aspekt aldrig fremholdes når journalister og eksperter bruge Watergate som et skoleeksempel på hvor fantastisk det er at vi har den “frie presse til at sikre os imod magthavernes korruption for de skal nok afsløre bedrag og løgn for befolkingen så demokratiet kan bevares”…bla bla bla.

Kære læser, tror du virkelig på dette skønmaleri? Journalister og redaktører og medie-akademikere beklager sig over at befolkningen mister tilliden til de officielle nyhedskanaler. Og de kommer med deres teorier hvorfor det sker. De siger det er befolkningen, der er noget galt med. De vil hellere lade sig forføre af fake news på de sociale medier og sluge Youtube-videoer om “flat earth”. De siger folk er for dovne, for ugidelige, for ukritiske og at de hellere vil høre Den Korte Radioavis end at få de virkelige nyheder, så de kan få indsigt i hvad der sker i verden. Lykkeberg hagler folk ned i radioudsendelsen. Han sagde:

at det er spor anderledes i dag? Artiklen i Washington Post som kom samtidig med at Lykkeberg i radien forsikrede os om hvor dygtige de er til at skelne sandt fra falsk, er et godt eksempel på dette.


vinklet som de selv ønsker det. Og det er det samme som enhver større virksomhed er i stand til. De er på forkant med fremtiden. De tegner på forhånd et skønmaleri af dem selv, og det spreder de i offentligheden. Og hvilke kanaler bruger de? De kommercielle medier.

Og dét er heller ikke særlig svært forklarer adskillge CIA-chefer som er stået frem gennem alle årene op igennem den kolde krig og lige til i dag.

Og det dybt ironiske er at præcis samme dag som Lykkebeerg forsikrer lytterne om hvor let det er at afgøre om (officielle) kilder er sande eller falske, så bragte Washington Post en stor artikel om hvordan officielle kilder i det amerikanske militær i over 18 har har ført hele verden bag lyset med systematiske løgne. Hvordan kunne de det? Jo, selvfølgelig via deres direkte adgang til de kommercielle nyhedsmedier.

Og det er noget jeg tror de fleste menensker glemmer at sprøge om, når de læser om en afsløring af løgne og manipulationer af offentligheden fra magthaverne. HVEM bragte disse løgne ud til befolkningen? HVEM var kommunikationsleddet mellem de korrupte magthavere og befolkningen? Svaret er de kommercielle nyhedsmedier. Derfor er det ikke forkert at sige at den metode magthaverne (uanset om det er fra regeringer, store virkesomheder, financielle institutioner, ) så er de ALTID et skridt foran pressen fordi de har en public relation afdeling som sørger for at være på forkant med kontakt til offentligheden. Deres vej ud til os går gennem de kommercielle nyhedsmedier. Her igennem former de altid et glorværdigt billede af sig selv. Som tiden går har befolkningen et indre billede – skønmalet af medierne, fordi de sluger PR-krogen. Og så måske først mange, mange år senere afsløre de selvsamme medier at øh, hovsa, det var løgn!

Så er medierne ikke undskyldt? Jo, til en vis grad er de uskyldige. Men der hvor de ikke er skyldige er når de tegner dette rosenrøde billede af sig selv som Lykkeberg gjorde. medierne er IKKE en sandhedskanal. De er selve hovedfærdselsåren for systematisk disinformation, og det har de været i mere end 100 år.

Når de kommercielle medier så vil gå til kamp med “fake news” så er det en himmelråbende parodi. Det virker som en Monthy Phytonsk sketch der udspiller sig for øjnene af os. Det de trækker frem som “fake news” der er til fare for demokratierne i verden er oftest flat earth teorien, 9/11 conspirationsteorien og så hiver de også gerne bekymrede mødre ind på scenen som “farlige for folkesundheden og demokratiet”, fordi de tror på den faaaarlige løgn om at vacciner kan føre til alvorlige lidelser som fx ADHD.

Har vi en propertionsforvrængning i spil her? Søger de kommercielle medier at fremstille sig selv som en garant for sandheden, mens de selv er den største hovedfærdselsåre for systematisk dis-information, der findes i vores samfund? Disse dis-informations-kanaler bruger utroligt meget krudt på at udskamme uafhængige nyhedsmedier. De nedgør dem og fremstiller dem som om det er fuldstændigt usaglige, unge drenge i kældre som sidder og smider fuldkommen udokumenterede hjemmestrikkede ideer om verden i cyber space. Ja, de findes, og de er mange. Men de fortæller aldrig om de journalister der træder frem som whistleblowere fordi de har siddet på store kommercielle nyhedsmedier og har været betalt af CIA i årevis for at vinkle nyheder i én bestemt retning. Fx journalisten Udo Ulfkotte fra en af Tysklands største aviser Frankfurter Allgemeine Zeitung. De fortæller heller ikke om hvordan de kommercielle medier har en lang historie for at være brugt til at føre hele verden bag lyset op gennem den kolde krig fra 1945-1990. Fx i 1953 da hele verden fik den vinkel på sagen (gennem de kommercielle nyhedsmedier) at det var Irans egen befolkning der gjorde oprør mod en korrupt, kommunistisk diktator, Muhammed Mossadegh. 60 år senere kommer sandheden frem. Løgn det hele. CIA havde plantet løgnen som blev spredt gennem de store nyhedsagenturer og spredt i enslydende form til ALLE verdens kommercielle aviser. Også de danske.

Så vågn op – journalister og befolkning. De kommercielle medier er IKKE sandheds-organer. De er nyhedsorganer, men det er nyheder der er vinkelde præcis som KILDEN har vinklet den. At journalisten så har en lille smule sjov med at farve sin artikel hjemme ved tasterne, gør ingen forskel.


, anvender når de skal føre en befolkning bag lyset, som nu med det amerikanske befolkning


Artiklen beskriver hvordan højtstående embedsmænd i det Amerikanske militær i over 18 år har ført hele verden bag lyset med løgne om hvordan gjorde fremskridt under krigen i Afganistan. Det var løgn altsammen. USAs regering vildledte bevidst befolkningen, skriver de, og at embedsmændene fabrikerede rosenrøde udtalelser som de vidste var falske.

Og så er det man stiller sig selv spørgsmålet: Hvordan kan officeille kilder fører hele verden bag lyset? Og svaret er at de kommercielle nyhedsmedier er selve hovedkanalen hvor igennem systematisk dis-information flyder fra officielle kilder. Og sådan har det været i over 100 år. Det er ganske enkelt en sandhed med store modifikationer at “pressen er den

Kun fordi de altid har direkte adgang til befolkningen via deres dygtige PR folk til de kommercielle nyhedsmedier deres for systematisk dis-information. Enhver som tænker sig lidt om, ved

DEN ULTIMATIVE SLAVERI
Den ultimative form for slaveri er at slaven tror han er fri og at alle hans valg er frie og selvstændige valg. Sådan et samfund er blevet etableret i vesten nu. Individet tror at dets valg bygger på selvstændige, frie valg, men er slet ikke klar over at enhver tanke og handling er blevet designet af andre via et gigantisk digitalt system. Individet er programmeret ud fra sine egne valg. Via medierne er vores lyster og begær blevet opfanget og behandlet. Disse data og informationer er blevet behandlet og et gigantisk digitalt system er nu i stand til at præsentere en række tilbud til dig på din skærm.Alt sammen tilbud baseret på valg du tidligere har gjort. Så alle tilbudene er skræddersyede til DIG. Du klikker måske kun på nogle af dem. Men Straks føres disse valg og fravalg ind i systemet af data om dig og det finjusteres til fuldkommenhed indtil en profil, der passer på dig, er blevet dannet. Jo mere du færdes på nettet og lader dig lede af disse “tilbud” og algoritmer, jo mere bliver dit sind, din tankeverden og dine handlinger formet og styret. Det utrolige er, at det er DIG selv der har skabt det ud fra hvad du bedst kan lide. Det er dine frie valg. Ikke på et tidspunkt har der været tvang involveret. Og alligevel er det ikke dig… Fordi: Den række af tilbud som findes har altsammen en ting til fælles: De trækker menneskets natur ned på et lave stade end det i virkeligheden er. det svarer til at man tilbyder en løve i en zoologisk have forskellige former for kød og på den måde finder ud af hvad den foretrækker. Men stadigvæk har man frarøvet løvens dens sande natur. Så på hvilken måde ser jeg at mennesket får PRÆCIS hvad det foretrækker, baseret på egne valg – ligesom løven i Zoo – men samtidig, som løven, er fanget i et bur hvor vores ædle potentiale som menneske forhindres i udfoldelse og at det vi tilbydes dagen lang, på trods af at det er vore egne valg, mere minder om doping, der tilfredsstiller behov som formes FORDI vi er fængslet?

Hvad er vejen ud af dette fængsel? Jeg tror dette fængsel begyndte med industrialiseringen. Her blev mennesket lokket bort fra friheden ved selvstændige erhverv og ind i princippet om at sælge sin tid frem for et produkt man selv har fremstillet. Mange kaldte det en form for slaveri og gjorde stærkt oprør imod det. Derfor har vi også betegnelsen “en lønslave”. Og vi har filmen med Charlie Chaplin der bliver helt gak i hovedet af at stå ved et samlebånd. Det er mennesket natur at være lige så undersøgende, udforskende, opfindsomt, kreativt og modigt, som et barn er, hvis det er fysisk sundt og har gode sociale rammer. Det strider imod den menneskelige natur at arbejde i et system hvor man kun har en minimal funktion i et større produktions-apparat. Og begyndelsen på denne deroute sker altså i begyndelsen af industrialiseringen.Lykkeberg: “vores behov for dyb saglighed”
På grund af internettet så ved folk, hvad der er sket i verden, så vi har ikke nogen orienterings pligt; vi har en oplysningspligt. Så det, at lave redelig og saglig journalistik på et højt niveau, det er blevet meget, meget nemmere, end det var for 15 år siden.

Præcis samtidig et andet sted i verden…

Pressens forsvarer kommer ofte med det argument at de gamle, traditionelle nyhedsorganisationer har en lang historie bag sig og har bevist deres værd og at befolkningen derfor kan have tillid til dem i modsætning til de kanaler der dukker op på nettet og “spreder fake news”.

Ordet saglig betyder: at bygge på eller holde sig til objektive og nøgterne kendsgerninger uden at inddrage uvedkommende personlige vurderinger


“Hele den funktion at drage den udøvende magt til ansvar og at bringe det skjulte ind i offentligheden, det er en grundfunktion hos pressen”


A few days ago (the 9th of December, 2019) the danish Editor in Chief, Rune Lykkeberg from Dagbladet Information was interviewed in Danish Radio (P1) on the program Supertanker about the issues of fake news. Lykkeberg was asked how the press was able to verify or falsify if the information they gather is true or false. In a quiet self-assured and convincing tone, Lykkeberg replied that it was not that difficult to determine. He said:

Whatever you write about then, every time you write a story, you just ask the question: What can you object to this? … So, for example, “three researchers say in a report ….” Then you have to ask: “What are the arguments of the three researchers? Where do they come from in terms of research? So you just ask the question, what is the evidence for these statements, who are the sources and what is another angle to it. So as a method it is not very difficult.

Supertanke, P1, Monday 9. of December, 2019; Timecode 18:22-19:50

In other words: Lykkeberg believes that by the journalistic method, it is not difficult to verify or falsify information from the official sources as long as you just ask the right critical questions.

Uanset hvad du skriver om så, hver gang du laver en historie, så stiller du bare spørgsmålet: Hvad kan man indvende imod det her?…Altså fx “tre forskere siger i en rapport….” Og så man jo spørge: “Hvad er de tre forskeres argumenter. Hvor kommer de fra forskningsmæssigt? Så du stiller bare spørgsmålet, hvad er dokumentationen for de her udsagn, hvem er kilderne, og hvad er en anden vinkel på det. Så som metode er det ikke specielt vanskeligt.

Supertanke, P1, Monday 9. of December, 2019; Timecode 18:22-19:50

Here is the irony: The very same day this interview aired the story broke somewhere else in the world that the official spokesmen from the American military had been lying to the public – through the mainstream press – for over 18 years about the war in Afganistan. Government documents obtained by The Washington Post revealed that:

…senior U.S. officials failed to tell the truth about the war in Afghanistan throughout the 18-year campaign, making rosy pronouncements they knew to be false and hiding unmistakable evidence the war had become unwinnable.

Several of those interviewed described explicit and sustained efforts by the U.S. government to deliberately mislead the public.

Washing Post: At War With the Truth

Ask you self: How could the public be lied to by official spokesmen from the American Military? The answer is: Through the media! So the media was acting as a mediator for lies from official sources in over 18 years, right?

Let me repeat the danish Editor in Chief, Rune Lykkebergs, words:

…as a [journalistic] method, it is not very difficult [to verify or falsify] information.

Is this a Monty Python sketch played in real life? Or is this reality According to Washington Post, it was the OFFICIAL SOURCES who told the lies to the OFFICIAL NEWS MEDIA and they verified it and passed it on to the public through their journalists, news editors and political commentators (the experts).

This is not a single occurrence. This is how the public systematically and deliberately for many decades has been consciously misled about nearly everything that is related to international foreign policy through a massive and smooth operating system of deception which involves high ranking people in academia, historians, journalists, reporters, news editors, government officials and thousands of secret and semi-secret front organizations, infiltrated institutions, and peoples movements.

These two – the official government sources and the press – are in reality working closely hand in hand to fabricate and deliver a false reality in order to create a distorted world view – a false image of reality – in the public mind that serves the geopolitical plans for the future. Together they manufacture consent in the public mind by what they call “necessary illusions“. Necessary because the common people are not really capable to understand the complicated geopolitical chess game necessary to save the world from our enemies and destructive forces. So the solution is to keep the simpleminded people unspoiled inside fabricated illusions which we provide them through our channels to help them to live in happy ignorance.

I am sorry. But in this pamphlet, I will tear down these necessary illusions because I believe that the truth can set you free in a complete and far more satisfying way than happy ignorance can do. I believe that you are not a simpleminded individual who is satisfied with fabricated lies and a distorted worldview. I believe that you would like to know the truth instead of living in happy ignorance of what is really happening in the world, what the future geopolitical plan is, and why they have to lie about it and who the power behind these plans are.

The mainstream news media is the primary channel through wich official sources deceive the whole world. The mainstream media, the commercial news agencies, and the official sources are working together as one organism – two institutions in a symbiotic relationship living by and from and inside each other.

No no, wait a minute!, this is not fair, you say. Just because the media once in a while are misled and misused by corrupt individuals – like for example now by official sources in the American military – you cannot blame media for being a corrupt and deceptive institution as a whole.

Yes, I can! In this pamphlet, I will provide you with enough evidence so you can see that this is the case. With some background knowledge you will discover that it is the truth – and a much more alarming and far more comprehensive truth than you could ever think of.

In official history books, in the official news media, by the so-called official experts, and in public schools and educations systems, you are being educated to believe that the news media is the watchdog on the political and economic power in society. The media is commonly called the fourth state power. By attaching these honeyed terms to the official press, we, the people are from a young age being educated to trust the press as a guaranty for a free and open society where democracy is well kept and flourishing so that corruption in high places can not root and develop into a totalitarian state. it ought to be the case, but it is the opposite that is the truth. And I will provide you with evidence for that.

This pamphlet will reveal to you that for many decades the media and the official sources are two channels of contaminated water which are poisoning the people all over the world, fabricating a false image of reality. These two channels are intimately associated and word together like hand in glove. To understand that this is the case all over in the Western world you need some historical background knowledge. And with that background knowledge, you will discover how deep and broad and high and far-reaching your worldview is based on totally fabricated information.

What is “fake news” according to mainstream media?

According to mainstream fake news is the kind of stuff that claims to be the truth and is spread through social media where it contaminates the public mind and creates confusion and is a danger of national security. Like, for example, the flat earth theory, the idea that vaccines can cause serious illness, the conspiracy theory about 9/11, and the claim that we have never been on the moon. These are the most commonly mentioned examples of what “fake news” consists of and is repeated over and over again in the mainstream media as subversive and very dangerous ideas to our democracy, our freedom, and our health. So it must be stopped…somehow. And who shall save us against it? An army of truth-seeking mainstream investigative journalists and academic experts. They are the politically correct truth saviors who will stand up and sacrifice themselves in the fight against “fake news”. The mainstream media will save us because they have a solid and well-established image of being the bulwark against deceptions and fake news in a democratic world. They will win the war against flat earthers, anti-vaccine mothers, young Youtuber-boys who believe we have never been on the moon. Dangerous people! Drown them in truth! Or…as some say: Silence them, prohibit them from talking and writing. Close their Facebook profiles and their Youtube channels. Censor them…in the name of a free and open and democratic society.

Well let me now tell you the true and historically well-documented story from numerous sources and whistleblowers who operated as high ranking officials, insiders in the organized and symbiotic deception machine – many of them from the CIA. And also the story from high ranking researchers, historians and people inside the power complex. They documented from state department files and released secret reports on how the whole world has been massively deceived through mainstream media. Then your view on the mainstream media – as the bulwark against fake news and deception – and, official sources and academic experts (all the darlings of mainstream media in order to gain trust in the public), will forever be changed, and your understanding of the world will literally be turned upside down, and your confidence (if you have any left) to the political and economic powers will be totally undermined. At first, the truth – if it really surprised you and you had no suspicion at all – will leave you in a disillusioned state of mind with cognitive dissonance. But fortunately, there is a way out of this disillusion and into real freedom. Not an easy way, because the truth is always swimming against the stream, against the majority. The downstream, easy way in life is to follow the politically correct ways of thinking. But if the truth convinces you that you have to follow your newly awaked conscience – even if it is contrary to the authorized and commonly accepted “truths” – then naturally the question will arise in your mind: How shall I live this life and what is its real purpose?

Lykkeberg: Der vil altid være alternative fakta som vi endnu ikke kender. Sagt som argument for at selv om det altid er dele af sandheden hans avis bringer, så er der mere endnu, som vi ikke kender. Men denne synsvinkel giver et helt forvrænget billede af nyhedsmedierne. Min pointe er at disse medier er selve HOVEDKANALEN for totalt løgne som officielle kilder fabrikerer og planter via deres egne nyhedsformidlere, pressefolk, CIA som planter artikler etc etc. Så Lykkebergs forblommede ide om pressen som en udbringer af sandhedER, er i allerhøjeste grad en dokumenterbar løgn i sig selv

Lykkeberg; “Vores troværdighed afhænger af at vi kan undersøge vores egne sandhed-ER hele tiden, systematisk”

Har de sociale medier forurenet vores samfundslegeme så det er fuldstændig umuligt at orienterer sig i hvad der er rigtigt og forkert

hvis der ikke er nogen fælles offentlighed hvor sandhederne bliver filtreret, hvor vi forholder os til den samme virkelighed, hvor vi er i den samme samtale med hinanden….så er sociale medier med til at gøre det stærkere. for det skaber forbindelser..men hvis der ikke er nogen robust offentlighed, så får du ikke andet end det der sociale medieråberi, og så er det farligt.

Vi skal have noget der er fælles (en fælles tankegang, et fælles samfundslegeme)…ellers er det farligt.

artikel om fake new af rune lykkeberg

How is a world view shaped?