USA opfylder profetien om det andet dyr i Åbenbaringen 13

Hvordan kan man se at USA er den nation i verdenshistorien, der opfylder profetien i Johannes´ Åbenbaring kapitel 13 om et nyt verdensimperium, der skulle opstå i kølvandet på pavedømmets politiske sammenbrud i 1798? Den nation som profetien fortæller har nogle helt specifikke kendetegn, der tydeligt afslører, at det kun kan være USA.

Hvorfor handler profetierne kun om 4 specifikke imperier, når der var så mange andre?

USA er den naturlige fortsættelse af de 4 oldtidsimperier. Men hvorfor? Profetierne i Daniels Bog kapitel 2 og 7 fortæller på hver sin måde om 4 oldtidsriger (Babylon, Medo-Persien, Grækenland og Romerrige), der følger efter hinanden og på hver sin måde omslutter Guds folk i et “babylonsk fangenskab”. De var alle på hver sin måde afgørende for Guds folks skæbne i verdenshistorien. Babylon er det første rige som profetien omtaler, fordi det var Babylon som afslutter den jødiske nations historie som en fri, selvstændig nation. Guds folks fangenskab i Babylon indleder en historisk periode, der ifølge profetien skal vare lige til verdens ende, hvor det vil være underlagt hedenske magters politiske overherredømme.

Det er udelukkende fordi netop disse fire oldtidsriger på hver sin måde blev det centrale omdrejningspunkt i den kristne kirkes udvikling og skæbne, at de får den prominente plads i profetien, og altså ikke fordi, de nødvendigvis havde større magt, eller var mere interessante end andre store imperier i oldtiden, som fx. det Mongolske Kejserdømme eller det Sydamerikanske Inkarige. Det er udelukkende på grund af deres direkte og tætte forbindelse til Guds folk, der er gør dem vigtige i en bibelsk profetisk kontekst, selv om alle rigerne stod i direkte opposition til Bibelens Gud.

Derfor skal “dyret med de 2 horn som et lam” også finde sin profetiske berettigelse ud fra denne præmis.

USA identificeret som “lammet”

Efter pavedømmets politiske fald i 1798 opstod der ikke noget nyt imperium i Europa. Tværtimod, så blev Europa splittet op i 10 dele som profetien beskriver. Den nation vi leder efter er beskrevet som et lam, og i Bibelen beskrives Jesus som lammet (Guds lam, det slagtede lam). Jesus sammenligner også de kristne med lam. Så lammet som bibelsk symbol repræsenterer den frelser som Gud har lovet at sende til verden og som det gamle testamente er fyldt med profetiske forudsigelser om, vil opfyldes. Så lammet repræsenterer ægte, helhjertet tro, åndelig renhed og hellighed.

Og præcis sådan begyndte USA sin historiske indtræden i profetien som sin centrale rolle for Guds folks skæbne. Selvfølgelig var Amerika også befolket før profetien begynder sin fortælling, men i den lange tidsperiode forud for sin profetiske periode, havde landet ingen betydning for den kristne kirkes udvikling. Det er først da protestantiske pilgrimme begynder at flygte fra katolsk forfølgelse i Europa, at Amerika opfylder sin profetiske rolle. Amerika blev et tilflugtssted for protestanter, som ønskede at følge sandheden i Bibelen. De kaldtes “puritanere” – de ønskede et mere helligt, rent og personligt overgivet forhold til Gud, som var gået tabt under den 1260 årige lange periode med katolsk herredømme, hvor mennesket moral blev totalt fordærvet og ledt helt på vildspor af hvem Gud var. Så disse puritanere repræsenterer “lammet”. Amerikas kyster blev en frelse for disse “pilgrimme”, som ventede på “et bedre hjemland” (det himmelske).

Men ret hurtigt fordærvedes også de protestantiske kolonier. Magtkampe, uenigheder om tro, dominans og kontrol trængte ind. Pavedømmets principper sneg sig ind og undergravede den ånd og de principper som Bibelen bygger på. Friheden blev underkuret. Om det skete naturligt eller om det var resultat af “indsnegne brøde”, ved jeg ikke, men sikkert er det at de første kristne menigheder efter Jesus død, blev infiltreret:

Men ikke engang Titus, der var med mig, og som er græker, blev tvunget til at lade sig omskære; v4 det krævede ellers nogle indsnegne falske brødre, som havde listet sig ind for at udspejde den frihed, vi har i Kristus Jesus, og for at trælbinde os.

Gal. 2, 3

Hvad er den politiske magtmæssige betydning at nationen har “to horn som et lam”?

Horn i profetierne symboliserer både en konge og et kongerige. I Daniels Bog kapitel 8 ser man hvordan horn beskriver politisk og militær magt i udfoldelse. Et stort horn er stor magt, og når et horn brækkes af under krig så symboliserer det nederlag. Grækenland har fx et meget stort horn (repræsentation for Alexander den Store) og da han pludseligt dør på højdepunkte i sin militære karriere og Grækenland deles op mellem 4 græske generaler, så siger profetien at Grækenland fik 4 nye horn.

Horn som et lam. Et lam har kun nogle bløde dutter. De er ingenting værd, når det handler om politisk, militær udfoldelse. Et lam repræsenterer uskyldighed, blidhed. At en nation har horn som et lam betyder at man ikke har nogen ambition om at dominere andre nationer eller individer. Og lige præcis dette princip kommer frem i Den Amerikanske Forfatning, som var fuldkommen nytænkende og radikalt anderledes i fohold til de Europæiske kongeriger og oldtidens imperier.

Udsnit af den håndskrevne Amerikanske forfatning fra 1776.

I den Amerikanske forfatning står der:

”Vi anser disse sandheder for selvindlysende: at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres skaber er udstyret med visse umistelige rettigheder, blandt disse retten til liv, frihed og stræben efter lykke”

USA foregiver overfor hele verden at det er en befrier, en spreder af demokrati, frihed og fred til hele verden.

USA begyndte som en række som kolonier, fortrinsvis protestantiske indvandrede fra Europa, der var flygtet fra Europa på grund af katolsk forfølgelse. Skibet Mayflower blev et symbol for denne periode. Man kaldte disse flygninge for ”pilgrimme”. Det var såkaldt puritanere.

I begyndelsen var alt ok, men så begyndte England at presse de amerikanske kolonier med hårde skatter og afgifter. Dette førte til et oprør mod britisk overherredømme., Den Amerikanske Uafhængighedskrig. Kolonierne kom i krig mod England som førte til at de amerikanske kolonier løsrev sig fra britisk herredømme.

Men det interessante, set i et profetisk lys var, at kolonierne var stærkt protestantiske og havde en fuldkommen klar ide om at det ”første dyr” i profetien var opfyldt i pavedømmet, at paven var den profetiske Antikrist.

[læsebog med Antikrist billede]

Så set i et åndeligt perspektiv, var de protestantiske kolonier en trussel mod at den katolske kirke kunne genvinde sin magt. Derfor var disse kolonier en enorm trussel, der måtte kontrolleres.

[krokodillebilledet]

Og hvordan førte den katolske kirke denne kamp?

Fem mand blev”sat til” (hvordan blev de udvalgt???) at udforme USA´ Uafhængighedserklæring. Komiteens fem mand bestod af:

  1. John Adams fra Massachusetts
  2. Benjamin Franklin fra Pennsylvania
  3. Thomas Jefferson fra Virginia
  4. Roger Sherman fra Connecticut
  5. Robert R. Livingston fra New York.

Mainstream historie-undervisning fortæller os at de var ”kristne mænd”, men sandheden, som de alle sammen selv indrømmer og skriver om i deres interne breve og pamfletter er at de hadede som pesten den kristne tro og hadede alt ved Bibelen og tanken om en ”personlig Gud” og frelser. De var frimurere og deister.

A General Before His King Painting by Tim Davis
George Washington knæler for Gud…men hvilken gud havde han i virkeligheden?

Derfor, når man kender historien så forstår man hvad det er for en form for frihed Frihedsgudinden repræsenterer. Det er et Antikristent symbol, et symbol sejr over de bindinger som den kristne tros moral og lære pålægger et menneske. En sejr over Bibelen som ledetråd for individet og for nationen USA. Hvordan kunne ”kristne” mænd finde på at vælge at opstille en skulptur af en hedensk ”gudinde” (fra mitraismen) som et gigantisk frihedssymbol i indsejlingen til New York?

Here Are Some Historical Sites You Must Visit in the US - Hedonist /  Shedonist
Frihedsgudinden står for Liberty Enlightening the World, men hvad mente dem som opstillede den med at “oplyse verden”?

USA træder ind i rollen som dyret der taler som en drage. Amerikansk imperialisme fra 1800 tallet og frem:

“Kommer op ad jorden”

USA var bogstavelig talt en udstrakt prærie meget tyndt befolket med indianere, da de første europæiske bosættere, pilgrimmene, ankom. I sammenligning med Europa og de fires store oldtidsriger, der var folkerige områder, hvor man kæmpede om overherredømmet, så var Amerika udstrakt, uberørt natur, med indianerbosættelser her og der. Derfor står der i profetien at det andet dyr “kom op ad jorden”, hvor de fire andre kom “op ad havet”. Hav i profetier er symbol for “menneskemængder (menneskehavet)

»De vande, som du har set kvinden sidde ved, er folk og skarer, folkeslag og tungemål.

Åb. 17, 15

Manifest Destiny

Deres ønske var en total afvikling af den protestantisk tro. De hadede Bibelen og skrev om det, så vi kan se det:

[citater]