U-Natur-lig

STIKORD

IndledningHoveddel

Konklusion

findes der biologiske naturlove for mennesket? Giver man koen mad som den ikke er skabt til at fordøje, fx anamalsk protein, får den sygdomme (mund og klovsyge. Frarøver man grisen dens oprindelige naturlige udfoldelsesmuligheder, får den mavesygdomme. Den kunstige måde at “helbrede” den (dvs dæmpe symptomerne) er ved at give den antibiotika. En farmer fandt ud af at gav han den ensilage som man altid brugte i gamle dage, gik dens mave-tarm-problemer bort. Westo

Man siger at dengang den hvide man mødte den indfødte, da vi rejste ud på de store opdagelsesrejser, så døde de indfødte som fluer. Som årsag, kan man ofte læse i konventionel undervisningsmateriale, var at deindfødte havde et svagt immunforsvar. De kunne derfor ikke tåle at blive udsat for den vestige verdens vira og bakterier. En simpel forkølelse kunne slå dem ihjel. Er det en myte? Er sandheden snarere at disse naturfolk fik fri adgang til den vestlige verdens kunstige mad – hvidt mel, sukker, alkohol – og at deres naturlige sundhed blev totalt undermineret? At de solgte deres sundhed ved at forære den hvide mand guld ogædelsten i bytte for elendig, unaturlig mad, som gjorde at tungt arbejde var unøvendigt for dem.

Den amerikanske tandlæge Weston Price tog i 1930´erne på rejse rundt i verden til alle mulige naturfolk for at undersøge om de havde huller i tænderne på samme måde som os i Vesten. Han fandt at jo længere på afstand af vestlig civilisations kost (hvidt mel, alkohol, hvidt sukker, dåsemad og rafineret mad generelt), de levede jo færre huller og jo færre huller jo bedre helbredstilstand generelt. Han træf på hvide missionær-læger som fortalte om at de havde observeret det samme og at deres bedste råd til de syge og svækkede “naturfolk” som havde bosat sig tæt på den hvide mands nyalagte jernbaner i håbet om lette handler (guld og ædelsten imod dårlig mad) var langt de mest udsatte og syge. deres råd lød: Forsvind bort fra den hvide mands lokkemidler. hvis I vil redde livet, så vend tilbage til jeres oprindelige – naturlige livsstil – jo hurtigere, jo bedre.

Weston Price observerede også at der var bestemte træk som gik igen over hele verden hos alle naturfolk. De havde runde hoveder og meget brede tandbuer. deres tænder sad som perlerækker i en bred mund. Han så også at dette var tilfældet i visse europæiske højlands-kulturerer som endnu levede tæt på naturen. Men allerede 1. barn født af forældre hvor mødrene under deres graviditet havde levet hovedsageligt at vestlig kost havde smallere ansigter – mere “eropæiske”. Deres brede tandbuer var smallere og nu sad tænderne skævt som om de var smidt ind i munden hulter til bulter. Dette fænomen kunne han se gik igen over hele jorden. Så snart den vestlige kost (fattig på mineraler) blev introduceret, så kom det “europæiske look” med smallere ansigter der blandt gav sig udtryki at de smukke brede tandbuer forsvandt og tænderne sad skævt. Desuden observerede han at det ikke blot gjaldt tandbuens forsnævring. Den var jo så let at observere, men det gjaldt hele knoglestrukturen. Kvindernes hofter blev smallere og de fik sværere ved at føde. Han tog prøver at naturfolkenes naturlige kost og sendte den til USA for at finde ud af hvad den indeholdt. Han opdagede at den indeholdt fra 10- 20-30 gange mere magnesium, calcium, selen, zink, jern etc. end den kost vi får i vesten. I dag taler man om at vi får for lidt fiber. Også dette var der i overflod af i den “primitive” naturkost.

Så nu er mit spørgsmål igen: Hvor langt væk fra den oprindelige – NATUR-lige livsstil har det moderne menneske bevæget sig? Er der en grænse, og overskrider man den, så kollapser selv det mest livskraftige menneske? Er vi i gang med at svække hele den “white mans race” fordi vi bevæger os mere og mere bort fra natures lovmæssigheder og ind i en syntetisk, kunstig tilgang til livsstil? Er vi så forhippede på at lade os påvirke af det kusntige fordi det stimulerer os, ægger os og interessrer os at vi ofre det på sundhedens, lykkens og styrkens alter? Det var hvad Weston Price kom frem til. Og det samme gjorde den danske læge Mikkel Hindhede. Han var nogenlunde samtidig med Weston Price. Han kom frem til at en “tarvelig kost” bestående af simple, naturlige fødemidler, kartofler, frugt, brød, lidt smør, lidt mælk var langt det bedste. Han foretog eksperimenter, som vi i dag nok ikke kan kalde videnskabelige, med et par personer som frivilligt kom på forskellige kosthold, som Hindhede gav dem. Det var “primitiv” eller “tarvelig” kost som udelukkende vand, brød, kartofler, smør, jordbær. Den ene var en soldat som levede med stor fysisk udfoldelse. Han trivedes perfekt.

Weston Price opdagede også at kvinderne i mange naturfolk vidste at når de blev gravide så skulle de leve på en speciel kost – mere næringsrig. De vidste endda at havde de jodmangel (hvilket flere højlands-stammer havde), så skulle de vandre ned til havet eller visse søer hvor de kunne finde visse planter og vanddyr, som de spiste. De indeholdt selvfølgelig jod, men de anede ikke selv at det var mangel på jod der var årsag til deres sygdom. De havde bare så nært et kendskab til naturlig sundhed og helbredelse at de vidste hvordan de kunne kurrere sygdomme ad naturlig vej.

Naturlig versus unaturlige veje til sundhed

Det siger næsten sig selv i overskriften at det ikke kan lade sig gøre at leve sundt eller at blive helbrdt ad u-naturlig vej. For er vores kroppe ikke designet på basis af naturlove – præcis som alle andre dyr og planter? Man kan jo heller ikke give en plante “medicin”. Er den syg er det altid på grund af giftstoffer i jorden eller et mangelsymptom – vand, mineraler etc. Det samme gælder muligvis for dyr: Er den syg er det måske enten forgiftninger eller mangelsymptomer. Forgiftninger kan være kemisk, men det kan også være at unaturlig kost skaber forgiftninger på grund af forskydnign i dens naturlige tarm-bakterier sammensætning. I sådan et tilfælde begynder de “forkerte” bakterier at producere toksiner som i visse tilfælde svarer til alkohol eller endnu mere giftige toksiner. Dissse kan slå grisen ihjel. Samme situation er mange sundhedsforskere ved at opdage at mennesket står i. Derfor er det blevet påpulært med klinikker hvor man kan få transplanteret sund afføring op i endetarmen for at genskabe en balanceret tarmflora. Så nu forsøger man at genskabe sundhed ad NATURLIG vej, men på en KUNSTIG måde. Kunstigt fordi vi er blevet så syge at vi skal have afføring ført OP i os…crazy verden!…men naturligt sammenlignet med den endnu mere crazy løsning, som slet ikke er en løsning: Antibiotika.

Og så kommer vi til hele snakken om vacciner

Er vacciner en naturlig vej til helbredelse af sygdom eller en kunstig? VAcciner er indsprøjtning i blodbanen af delvist svækkede vira fra de forskellige sygdomme som har plaget menneskeheden. Da jeg blev født skulle mine forældre beslutte om de ville vaccinere mig eller ej. De fravalgte vaccine. Og nu er tiden kommet dertil hvor der næsten drives hetz imod folk som fravælger vaccination af deres børn.

Civilisation modsætning til natur

Escape civilization and go back to nature er et tema som ofte er blevet behandlet. Ofte hører vi argumentet “vi (flertalt, ment som hele kulturen) kan ikke vende tilbage til naturen”. Men spørgsmålet bør lyde: “hvorfor skulle det ikke være muligt for MIG at vende tilbage til naturen”. Hvorfor snakker vi om “vi” og ikke “jeg”. Det er som om det dette “vi” bliver en stopklods for at JEG personligt kan tage valg der bringer MIG længere bort fra den kunstige, unaturlige civilizations frembringerlser og tættere på en mere naturlig (oprindelig?) livsstil som er mere lykkebringende og sundhedsfremmende. Der er to ting som sættes op som en stopklods for forandring imod det mere naturlige: 1) Man taler om “vi” (at HELE kulturen skal forandres. Og da den ikke kan det, så “forget it!”. 2) Man siger at vi aldrig kan gå tilbage, at det er for sent. Men her taler man om ENTEN alt ellers ingenting, og det er forkert. Man kan jo tage det ene lille skridt efter det andet. Fx ændre sin kost i retning af det mere naturlige – Plant based Whole Food, ligesom Weston Price så at de levede.

Så spørgsmålet lyder ikke for mig hvad “vi kan eller ikke kan”. Spørgsmålet lyder for mig: Hvad kan jeg PERSONLIGT tilvælge og fravælge for at komme længere væk fra det unaturlige og tættere på det naturlige samtidig med at jeg fortsætter med at leve i en kultur som jeg mener er i gang med sin egen undergang?

KONKLUSION

Er vores kultur så syg at vi nærmer os katastrofen?

Ja, det tror jeg. Jeg tror vi er på vej hen imod en overskridelse af de biologiske love som gælder for menneskets eksistens, så vores kultur vil kollapse og mennesket bliver så svækket og så ramt af sygdomme at det hele vil kollapse. Jeg tror for eksempel at 5G og det der sikkert kommer efter 6G og 7G, vil være så kraftig en elektronmagnetisk påvirkning af menneskets hjerne at de fine elktriske signaler den benytter sig af vil blive forstyrret i sådan en grad at vores livsvigtige funktioner går ud af drift. Jeg tror at kemisk forgiftning gennem vore drikkevand og mad og luft lagt sammen med den elektriske påvirkning, vil give en synergieffekt, sådan at den samlede giftpåvirkning er yderligere forstærket end de enkelte forgiftningskomponenters egenvirkning. Jeg tror den moderne civilisation er ved at ødelægge sig selv og på vej mod et totalt kollaps, hvis vi fortsætter med den u-naturlige livvstil. Jeg tror truslen fra dette kollaps er langt, langt mere faretruende end den påståede trussel fra klimaforandringerne. Jeg tror menensket ødelægger sig selv – ikke på grund af den påståede menneskeskabte klimaforandring – men på grund af u-natur-lig livsstil. Vi har fjernet os så langt fra de natur-love, som vores krop og sind er designet til at fungere under, at der snart kommer et kollaps.

jeg tror vi stirrer os blinde på klimaets betydning og overser at der er en langt større trussel lige foran os. Men menneskets er hovmodigt og vil ikke indse de simple sammenhænge mellem deres tilvænnede tankemønstre, deres ord, deres handlinger og deres livsstil, deres kost, deres bevægelsesmønstre og det som de finder interessant og disse relation til enten et lykkeligt, harmonisk liv eller et liv i stress, ubehag identitetsforvirring, psykisk lidelse og fysisk sygdom.

det selvhelbredende menneske

Plant based Whole Food

Hvad er natur? Forskellige definitioner.

Før man kan finde ud hvad der er unaturligt, så må man først definere hvad det naturlige er. Og før man kan sige noget om hvad det naturlige er, så må man definere hvad natur er. Det siger vel sig selv at det naturlige læner sig op af en forestilling om at vi ved hvad der er natur. Men allerede her ender vi i en blindgyde, for hvad er natur i det hele taget?

Det er et begreb der er meget vanskeligt at definere. Naturen kan fx være forskellen mellem land og by, hvor det, som ligger uden for bygrænsen er naturen og det som ligger indenfor er kulturen. Så i den definition regnes markerne, skoven foldene med heste og kører natur, selv om det i virkeligheden er “kunstigt skabt”. Markerne og skovene er resultat af menneskers intense indgriben i landskabet. Det er industri, der er kontrolleret ned til mindste detalje endda helt ned på det biologiske plan. Kornet, vi spiser gennem århundreder blevet forædlet gennem planteavl og i visse tilfælde gen-manipuleret. Men alligevel siger vi i daglig tale, når vi en sommerdag cykler ud af byen, ud på landet, at vi har været i naturen.

Men nogle vil sige at natur er noget helt andet. Natur er først rigtig natur, når det er totalt uberørt af menneskehånd. Mere naturligt kan det ikke blive. Men hvorfor er det sådan alle andre en mennesket må traske igennem det uberørte og sætte sine spor og stadigvæk kalder vi det uberørt. Men så snart mennesket træder ind på scenen i det uberørte og tænder et lille lejrbål og rister en pølse, så er det hele ødelagt. ØV, nu forsvandt fortryllensen: Det uberørte blev “inficeret” af menneskets tilstedværelse. Men hvorfor betragtes mennesket som adskilt fra naturen i forhold til alle andre biologiske væsener? For hvis man tror på evolutionsteorien så kommer vi jo alle sammen fra den samme oprindelige ursuppe. Hvorfor er menneskets kultur så ikke lige så meget NATUR, som dyrenes spor i verden? Hvorfor er menneskets lejrbål ødelæggende for følelsen af at… Mennesket er en slags “invasiv” art som kun kan forurene med sin tilstedeværelse. Og denne ide vinder mere og mere frem i disse tider hvor ideen om menneskeskabt klimaforandring vinder frem. Mennesket anses for en risiko for naturen. Overalt slår virksomheder mønt på denne opfattelse.

Men

Når denne teori nu er så forhippet på at gøre mennesket lige med dyr og kun et stadie på vej i en uendelige udvikling, hvorfor skiller man så menneskets indgriben i naturen ud og siger “nu er det ikke længere natur, men KULtur”? Hvorfor er det fint byggede termitbo natur og det fint byggede højhus, som mennesker bor i kultur? Hvorfor anses mennesket som noget der er fundamentalt forskelligt fra den omgivende natur? Hvorfor er ALT ikke bare et udtryk for natur? Jeg tror svaret til dels ligger deri at mennesket kan vælge og det kan dyret ikke. Dyret er fastlåst i sin natur. Det handler pr. instinkt. Det er bundet. Mennesket derimod har muligheder for at tænke kreativt og er ikke bundet og fastlåst i en bestemt livsform. Løven kan kun leve som en løve i bestemte habitater med visse variationer. Mange dyr har en stor tilpasningsevne, men deres måde at indrette sig på er stadig den samme. Se for eksempel ræven. Den er flyttet ind i storbyen. Men den bor stadigvæk i huler. Der er også lighedstræk som går igen i alle menneskelige livsmåder uanset hvor på jordkloden man finder dem. Man kan sagtens finde fællestræk mellem såkaldt “primitive naturfolk” og storbyens mennesker. Begge grupper pynter sig med “lånte fjer” – forskønner sig, bemaler sig, pynter sit tøj. Begge grupper har udviklet måder at underholdes sig på gennem brugen af musik og dans. Begge har udviklet industri, håndværk, hjælpemidler. Begge har udviklet kunst og udsmykning. Begge danner familier. Så der er sandsynligvis mange flere fællestræk mellem det supermoderne menneske i storbyen og naturmennesket i junglen, end der er forskelle.


Så snart vi mennesker sætter et spor, så er det ikke længere natur, når det er det uberørte der gælder som definition på natur