Forskere advarer imod Corona-vaccinerne og udfordrer den officielle teori om Coronapandemien.

I de officielle nyhedsmedier får man generelt det indtryk, at forskerne er enige og at der kun er én vej frem, og det er at tage vaccinen. Derfor er der mange som ikke kan forstå hvorfor nogle overhovedet kan tænke på at fravælge stikket. Men det er der gode gunde til, og de bygger ikke på irrationel bekymring eller ubegrundede følelser men på sunde, videnskabelige argumenter. Dem kan du læse i det følgende.

SUNDHEDSFAGLIGE ARGUMENTER OG ADVARSLER VACCINEN

Michael Yeadon

Honor Roll: Scientists/MDs Who Oppose Killer "Vaccine" - henrymakow.com

Michael Yeadon er forsker og tidligere forskerchef for Pfizer og har desuden en lang liste af forskningstillinger indenfor medicinalindustrien. Michael Yeadon er ikke anti-vaxer, men han er gået frem for at advare på det kraftigste imod mRNA-vaccinerne. Efter at han er trådt frem med sine advarsler, bliver han i de officielle medier forsøgt udstillet som en “misinformer” og en der spreder “fake news”. Men er det sandt? Døm selv.

Links til hans videoer finder du nederst i dette afsnit.

Risiko for blodpropper
Vaccinen indeholder mRNA (genetisk materiale), som er pakket ind i nano-partikler, der gør dem i stand til at snyde vores egne cellers naturlige forsvar mod indtrængende fremmedelementer. Disse mRNA-fragmenter trænger derfor ind i vores celler og fungerer som en kodet besked, som aflæses inde i cellen. Beskeden som ligger i kodeform i den lille stump mRNA er at cellen skal begynde at producere spike-proteiner. Spike proteiner er de “pigge”, som sidder på overfladen af virusset.

SARS-CoV-2 Coronavirus and COVID-19
Spike proteiner er de hjerteformede “knopper”

Derfor sættes kroppens immunforsvar i alarmberedskab, og det er hele hensigten med vaccinen, at det skal ske. Immunforsvaret opsøger og dræbe alle de celler i vores krop, hvor det fremmede mRNA er tængt ind og har kodet cellen til at producerer sygdomsskabende spike-proteiner. Det er her problemet opstår!

mRNA-partiklerne får nemlig lettest adgang til vores celler der hvor blodet flyder langsomst. Forskere har fundet ud af at det mRNA som sprøjtes ind ikke forbliver i skulderen, men spredes over hele kroppen. Og det er et problem. Der er nemlig risiko for alvorlige bivirkninger både på kort og længere sigt, fordi disse mRNA-partikler bedst trænger ind i de celler, hvor blodet flyder langsomst. Og hvor er det? Det er på indersiden af de små kapillærer, dvs. ultrafine blodårer, så tynde som et hår eller mindre. Og sådan nogle blodåre findes for eksempel mange af i hjernen. Når vores immunforsvar begynder at udrydde cellerne i disse kapillærer, fordi de opfattes som årsagen til sygdommen, så lukkes der af for blodtilførslen og der skabes mikroskopiske blodpropper over alt hvor det sker. Dette er hvad Michael Yeadon og andre vaccineforskere, mener der er en alvorlig risiko for. Derfor mener de også at det er katastrofalt at man har lanceret en vaccine globalt uden at de er testet grundigt.

Ingen kan vide om denne risiko er reel. Men alene risikoen, som hverken er be- eller afkræftet, burde være argument nok til at standse udrulningen af en vaccine som nu skal gives til alle mennesker på hele jordkloden. Michael Yeadon og andre forskere mener dette kan føre vil verdenshistoriens største sundhedskatastrofe.

Hvorfor skulle Micheal Yeadon, som har været en af verdens førende forskere på området, ofre sit gode ry ved at gå frem med så alvorlig en advarsel, hvis han ikke føler han har noget at have sine argumenter i? Han er “dømt ude” nu af det pæne akademiske selskab og regnes for en slags fredløs. Han fortæller at mange af hans tidligere kollegaer hemmeligt er enige med ham, men de tør ikke træde frem fordi de så vil miste deres job.

Kary Mullis (PCR)
Det lange interview

Francis Christian (fyret og censured)

Martin Kulldorf (Harward University, censureret)

THE GREAT BARRINGTON DECLARATION:
Jay Bhattacharya, Stanford University,
Sunetra Gupta, Oxford University
Martin Kulldorff, Harvard University
Erklæringen som er skrevet af tre højtstående professorer, anbefaler en alternativ tilgang til COVID-19-pandemien med “målrettet beskyttelse” (‘Focused Protection’) af de mest udsatte for at undgå eller minimere de skader på samfundslivet, som nedlukningerne medfører. Flere en 60.000 forskere og læger har underskrevet erklæringen.

Charles Hoffe (fired and censured)

Peter Duesberg (bog om HIV=AIDS)

Sam Bailey (Youtube kanal)

Jon Rappoport (investigative journalist)
Forklarer ret godt hvordan coronapandemien er fake.
Video her

Ian Davis, journalist, har skrevet bogen “Pseudo Pandemic!. James Corbett har et fint interview med ham om bogen

Andrew Kaufmann, godt interview med russisk naturapat, hvor han gennemgår “Terrain Theory”

Stefan Lanka, tysk virolog

Sucharit Bhakdi

  • Luc Montigner (nobelpristager, HIV)
  • Vaccinen skaber varianter:
  • https://odysee.com/@JohnTheConfederate:1/Bombshell_-Nobel-Prize-Winner-Dr.-Luc-Montagnier-Reveals-that-Covid-Vaccine-is-‘Creating-Variants’:9
  • https://odysee.com/@jeremypoole:b/Luc-Montagnier:f
  • https://odysee.com/@Saltybull:d/Prof.-Luc-Montagnier-And-Dr-Wolfgang-Wodarg—The-Three-Waves-Of-Death-And-Disease-Following-The-Corona-Mass-Vaccination:9

Wolfgang Wodarg

Astrid Stuckelberger | WHO Corruption | Planet Lockdown
https://odysee.com/@PLANDEMY:1/WHO-VAX:e

Christine Stabell Benn

Christine Stabell Benn er en meget anerkendt vaccineforsker og professor i Global Sundhed på SDU og også ansat ved SSI (Statens Serum Institut). Hun er IKKE anti-vaxer, men advarer alligevel kraftigt imod de nye mRNA- og DNA-vacciner.

Lyt til radioprogrammet Bagklog på P1 hvor hun bliver interviewet ved tidskode 1:33:22. Lyt evt fra tidskode 1:24 hvis du vil have den tankevækkende indledning til interviewet:

Bagklig på P1. Interview med Christine Stabell Benn

Stabells cridentials kan findes på Linkedin: https://www.linkedin.com/in/christine-stabell-benn/?originalSubdomain=dk, hvor hun skriver:

“Studying the overall health effects of vaccines in Guinea-Bissau and Denmark, discovering that they have important non-specific effects”

Stabell Benn har i over 27 år studeret vacciner Afrika om deres såkaldt “uspecifikke effekter” – dvs de positive eller negative effekter de måtte have på den generelle helsetilstand og dødelighed i en befolkning. Forskningen konkluderede, at der i flere tilfælde er meget negative effekter, som følge af visse typer vacciner; effekter som man ikke tidligere har været opmærksomme på, fordi man ikke har undersøgt disse sammenhænge. Det er især de såkaldte “non-live-vacciner” (dvs. vacciner med ikke levende virus), hun advarer imod. De nye mRNA-vacciner er tættere på at være “none-live”, selv om de er en helt ny teknologi. På none-live vacciner har Stabell opdaget at dødeligheden kan stige op til 3-5 gange i visse samfundsgrupper (altså dødelighed af andre årsager end selve den sygdom som vaccinen blev givet for). Dette fortæller hun indgående om i sin TED-Talk, som kan ses her:

Stabell Benn advarer også imod at visse typer vacciner (none-live) giver immunforsvaret en helt forkert programmering i forhold til en naturlig immunitet. Hun sammenligner det med en tennisspiller der enten trænes af en tennis-robot (vaccine) eller et menneske (naturlig immunitet). Robotten kan kun skyde det samme slag igen og igen, hvorimod menneske-træneren skyder mange, variedere slag. Immunforsvaret “uddannes” derfor ved naturlig immunitet til et langt mere avanceret og mere effetivt forsvar end vaccinen.