DET ER DIN SKYLD AT JORDEN GÅR UNDER!

Jeg er dødtræt af alle mulige forklaringer om at det er ”os alle sammen”, der er skyld i at naturen er ved at gå helt amok og komme ud af balance. Uafbrudt hører vi at det overordnet set er ”vores alle sammens skyld”, fordi vi lever som vi gør, at hvalerne har plastik i maven, at temperaturen stiger, at isen smelter på polerne, at verdenshavene stiger, at der er kommet vildt vejr, og at hele den fine balance i naturen rykkes ud af balance. Men præmissen er falsk! Dette “os” forvansker den sandhed at alt hvad der har udviklet og frembragt den udviklede verdens ekstremt forurenede verden noget som er “udviklet” som en slags naturlov der har fulgt “markedskræfters” frie bevægelser. Det er et helt igennem topstyret, manipuleret, udtænkt verden som er blevet trukket ned over hovedene på os delvis ved hjælp af manipulation og delvis på grund af at vi ingen valg og indflydelse har haft på udviklingen. Blandt andet fordi vi er blevet indoktrineret til at tro på at disse markedskræfter er frie og at udviklingen hen i mod den verden vi har i dag sker nærmest som af en naturlov. Det er løgn! Den verden vi har er planlagt af relativt få menneskers kontrol og indflydelse. De har skabt den til os. De har sat rammerne, og du og jeg er blevet sat ned i den på samme måde som børn sættes i en børnehave hvor det er de voksne pædagoger der har sat rammerne.

Hele den en-dimensionelle messe-salmesang er så falsk. Og det jeg vil fortælle dig har ikke noget som helst med om CO2 er årsagen eller ej. Det er heller ikke et forsøg på at modsige at verdenshavene og luften er forurenet og at naturen og menneskeheden forgiftes af industrierne. Det er noget helt, helt andet jeg skal afsløre for dig. Nemlig at den skyld som medierne messer dagen lang er din og min “vores skyld” i virkeligheden skal placeres et helt, helt andet sted! Det er vigtigt at få fastlagt den rette skyldsplacering, for ellers køber du præmissen om at det er din (“vores”) og så bliver løsningen på problemet at hele verdens befolkning skal adfærdsreguleres med “stramme regler, overvågning, begrænsning af frihed osv. Men når du ved at læse det jeg skriver indser at alt det som indføre er resultat af forkert præmis, en forkert skyldsplacering, så tror jeg du indser at sandheden er blevet totalt fordrejet og at årsagen til verdens problemer er IKKE kan lægges på “vores” (dine og mine) skuldre.


Jeg er dødtræt af at høre den ene pædagogiske analyse efter den anden, hvor det som et mantra messes fra prædikestolen, at hvis bare ”vi” (dig og mig) kunne holde os væk fra naturen og skade moder jord og holde op med at forbruge så meget og sætte vores CO2-fodaftryk på jordkloden, så ville den få det godt igen. Og så viser de billeder af en pandabjørn som krydser en gade, som bevis for at alt bliver, hvis vi bare holder os væk.

Disse såkaldte eksperter og journalister fortæller ikke sandheden – de er derimod et moderne præsteskab som messer en ny religion, der personliggør jorden som om den er et levende væsen med følelser, og de gør alle os mennesker til skyldige syndere, som må se at indse at det er vores skyld og vi derfor skal betale aflad og gøre bodshandlinger. De er præsterne og vi er gjort til deres duknakkede og skyldbetyngede forsamling som skal lære at synge med på den ene salme de har stukket ned i halsen på os gennem deres mange tv- og nyhedsmedier.

Det er ganske enkelt en total forvrængning af sandheden og hvis ikke du indser det snarest muligt, så vil du gennem dette adfærdsregulerende præsteskab komme til at blive deltager verdens første sekulære religiøst fanatiske, globale bevægelse. Præmissen dette præsteskab stiller op er ganske enkelt ikke sand.

Jeg kan lettest illustrere det ved at komme med an analogi og derefter skal jeg nok pakke sandheden ud i flere detaljer, så du kan se hvor stort et bedrag det er. Forestil dig en gruppe børn og deres pædagoger på Rød Stue. Det er ikke børnene men pædagogerne der sætter dagsordenen og fastsætter rammerne. På Grøn Stue får børnene udleveret deres mad i små plastikposer og alt er pakket ind af hygiejnehensyn. De får også slik, sodavand, fastfood og mariekiks med masser af dansk smør, marmelade og de får lidt fløde. De voksne drikker masser af kaffe og ryger mens børnene er der. Både pædagogerne og børnene, bliver fede og flere lider af diabetes. Alle er trætte og børnene er umulige og smider deres fedtede plastik overalt, og der er mere og mere kaos på Rød Stue.

Men på Grøn Stue, som ligger 100 meter væk i en anden bygning har de voksne et helt andet system. Her får børnene udelukkende mad lavet af planter, og der er ingen industriprodukter. I køkkenet er der en kornkværn som maler friskkværnet mel med alle mineraler og olier bevaret. På samme måde laves grød af havre som de valser på egen maskine, og børnene er med til at gøre det. De får kun hjemmelavet mad af fuldkornsprodukter. Der er ingen junkfood på Grøn Stue, ingen raffineret sukker og ingen kød. Der er ingen plastikaffald og ude på gårdspladsen har de voksne lavet små køkkenhaver med alle mulige grøntsager, majs, kartofler, dild, jordbær. Og de har et drivhus med en stor sandkasse i så de kan forlænge udesæsonen.

Ovre på Rød Stue har de lavet en kørebane udenfor til go-carts. Om sommeren er der støv om vinteren er der mudder, men børnene har det sjovt og hviner henrykt i de få timer hvor de ikke er trætte og småsure og uregerlige. De skal hele tiden stimuleres med alt muligt vildt og larmende for så snart der er ro så er de helt forstyrrede og irriterede. Der er fuld knald på muskanlægget. Inde på Grøns Stue derimod er der ingen musik. Der er ro og man høre fuglene udenfor. Her passer børnene deres små jordlodder, de går ture ud i skoven, de laver bål, lærer at bruge deres små hænder, og det musik de lytter til, er når de selv synger sammen med de voksne. Hvis de er helt stille kan de høre larmen ned fra Rød Stue og de voksne som råber ”Stoooop sååå!”

Hvem er skyld i kaos på Rød stue? Du kender selvfølgelig svaret: Det er de voksne pædagoger, og nu melder spørgsmålet sig: I den store virkelige, globale verden, hvem er så børnene i analogien, og hvem er de voksne? Børnene er alle os som får skylden for kaos, og de voksne er historisk set de mest magtfulde og indflydelsesrige mennesker på jorden som siden industrialiseringens fremkomst har skabt de  samfundssystemer, som vi i dag alle sammen delvist er blevet tvunget til at acceptere og delvist manipuleret ind under, uden muligheden for at vælge helt andre løsninger og samfundsmodeller. Og alt det som er blevet presset ned over hovedet på os er blevet masseret ind ved hjælp af et gigantisk markedsføringsapparat, som disse magtfulde mennesker selv har udviklet til deres favør.

Ok, lad mig folde det her ud, så du kan se hvor gigantisk bedrageriet er. Men inden jeg gør det må du have endnu en analogi: Eksperterne i samfundet er blevet en slags ypperstepræster som har orakel-status. Ekspertene har adgang til visdommens dybe kilde og de øser fra deres orakelvisdom og giver den videre til præsteskabets messedrenge (journalisterne) som gennem medierne forkynder den samme salme dag og nat og med ansigtet lagt i sørgmodige og alvorlige folder fortæller os om moder jords lidelser og hun snart vil dø og at det er os (forsamlingen i kirken), der er skyld i det. Når du har set hvad jeg folder ud for dig af afslørende sandheder nedenfor så vil du kunne se at analogien på ingen måde er overdrevet eller forvrænget.

– det bedrageri som de nu vil have ”os” almindelige mennesker til at tage skylden for, selv om det i generationer har været planen for disse magtfulde mennesker at presse os ind i det vi kan kalde ”Rød Stue”, fordi man her ud af kaos kan bilde os ind at det er vores skyld for at kaos er opstået og at vi alle sammen derfor må lære at indordne os under en form for selvpåført restriktion (et selvpåført dikatur) hvor vi stiltiende bøjer hovedet på grund af vores syndige ødelæggelse af naturen og accepterer en global samfundsstruktur under total overvågning. Vi er de ulydige, uregerlige unger på Rød Stue som ikke makker ret, og på grund af vores uregerlighed, så ødelægger vi fællesskabet.

Det svarer til at pædagogerne på Rød stue begynder at stramme reglerne mere og mere fordi stuen er ved at drukne i plastik og fedtede gulve og ungerne er møgsure og gider ikke lytte til de voksen. De voksne giver børnene og deres forældre skylden. Der bliver nedsat en kommission som skal undersøge hvad der er galt. Efter et års arbejde udkomme en rapport på 490 sider som har analyseret situationen og kommer med en gennemgribende handlingsplan. Børnene har haft for meget frihed, fastslår rapporten. Der skal mere disciplin ind og pædagogerne må skabe et socialt miljø hvor der er mere plads til det enkelte barn under velordnede forhold. Lyder så godt, når det står på et hvidt A4-ark men i praksis indføres dette: Børnene skal lære livet ikke blot er leg men at det er forbundet med ansvar, så alle børnene på Rød Stue skal have hver sin lille taske med en skovl og en kost, og de skal lære at elske deres ”værktøj”. Hver dag skal pædagogerne indføre som et ritual, at børnene skal rundt på stuen og udenfor og rydde op, og de børn som har samlet mest plastik skal modtage en præmie i form af en sodavand, som de drikker mens de andre ser på. Og hver dag skal børnene høre en ”prædiken” om at naturen bryder sammen og dyrene død, hvis ikke ”vi” lærer at passe på den.

Sådan! Nu er Rød Stue forvandlet til at sygt samfund, et overkontrolleret, formynderisk samfund, baseret på eksperters forskning. Nu har man ved hjælp af socialpsykologi formået at massere en ideologi ind i hjernen på rollingerne. Man har skabt et teknokrati, hvor eksperterne i samfundet er som en slags ypperstepræster, der gennem forskning har direkte kontakt med visdommens kilde og pædagogerne er præsteskabet, som i det daglige sørger for at børnene makker ret og får indprentet dårlig samvittighed som adfærdsregulerende funktion.

Sådan er Det er din og min skyld, siger der hele tiden, og det skal sige så ofte at det som et mantra kører i dit hoved. Det er vores skyld at jordkloden lider. Jeg køber ikke præmissen! Det er nemlig løgn.