Pavens hyrdebrev Fratelli tutti

Hej Per, jeg er selvfølgelig tændt på ideen. MEN…. du må hjælpe mig. Jeg har nemlig et frygteligt problem, og det er at jeg ikke kan holde styr på teksten. Jeg akkumulerer enorme mængder tekst i løbet af kort tid, og så mister jeg overblikket og kan ikke holde styr og fokus og kommer ud af tusind sideveje. Jeg opgiver igen og igen og føler mig totalt udmattet og trist, for der er INTET i hele verden jeg hellere vil end at ramme skarpt med tekst og billeder osv for at advare verden.
Vil du hjælpe mig? kan vi ikke SAMMEN komme i mål med teksten?
På denne måde fx:
Jeg skrive og sender bunkerne til dig. Mere eller mindre ucensureret. Så læser du og giver feedback. lad os sige vi går efter en video på max 15-20 minutter (eller hvad?). Med en tale/læse-tid på cirka 140 ord pr. minut betyder det en tekst på omkring 2800 ord.
r…du redigerer teksten og siger “slet dette”….”ikke denne vej” … “skriv mere om dette”…”uddyb hvad du mener her”…”væk med det her”…super godt men alt for langt…kort dét af HER”…Ej, Torben, sådan kan du ikke tillade dig  at skrive!”…osv osv.
Det vil sige: Teksten/manus skal vi ARBEJDE os frem til…sammen. Og du skal da have tålmodighed med mig, for jeg vil nok komme til at skrive og omskrive nogle gange, men du skal være tovholder/indpisker/redaktør/ 

Gasligthing – det at stille folks oplevelser i tvivl. “Ahhe, er du nu sikker på at det var det der skete”. Folk kommer i tvivl om deres egen dømmekraft og oplevelser. : Gaslighting is a tactic in which a person or entity manipulates another person in the hopes of acquiring power of them. Often times this manipulation leads to the victim questioning their own reality, and in doing so, not questioning the motives and actions of the person gaslighting them


Det ligger i den katolske kirkes dybeste DNA at den kan og vil opfylde de bibelske profetier. Den vil spille den rolle den er blevet forudsagt til at spille. En målsætning som ikke kan forandres uden at hele kirkens identitet og mening opløses. Det ligger i dens DNA at dens mål er at forfølge dette mål, men ikke sådan at forstå at den enkelte katolik også er kodet med samme målsætning som en robot. Det er selve systemet der udfylder rollen. Det er et bedrag som er mærkeligt at forstå fordi det er åndelige kræfter som styrer systemet. Men sådan er det med hvert enkelt menneske. Dine tanker er ikke dine egne. Du er altid under en eller anden form for ydre påvirkning. Dit tankesæt er podet ind gennem en kultur, et uddannelsessystem, en fælles anskuelse og fælles antagelser, som du ikke selv har fundet på. Dit verdensbillede er ikke din egen opfindelse.

Har du nogen sinde prøvet at været udsat for et menneske, som du har erfaret at du ikke kan stole på selv om de er søde og taler enormt pænt til dig. Du finder ud af at personen er en løgner taler usandt om dig, sætter dig i et dårligt lys overfor andre på ved hjælp af antydingens kunst. Det er en dygtig ræneksmed som løber med sladder, selv om vedkommende virker sød og rar. Jeg har selv mødt dem flere gange i mit. Han ville gerne være min ven, men det viste sig at han samtidig bagtalte mig og gjorde mit arbejde besværligt. Hans plan var at overtage min stilling. Når du ved hvilket slags menneske du har overfor dig, så er du på vagt. Uanset hvor søde og sande or rosende ord de bruger så ved du at det hele er et spil. De har altid en plan, de er altid ude på noget.

Sådan er den katolske kirke. Den er en bedrager, en folkeforfører og den har grusomme planer i støbeskeen som den får USA til at gennemføre i hele verden. Den er et redskab for det onde. Pavens stemme er Satans stemme. Det er ikke noget som jeg siger. Bibelen siger det – endda meget tydeligt og hvis ikke du tror mig så skal jeg gerne vise dig det. Om du så vil tro på Bibelen er jo op til dig. Sådan er det også med mennesker. Nogle gange bliver man forført af en chramerende person, som sweet-talker. Visse mænd kan lokke unge kvinder i seng med dem. De fortæller dem at de elsker dem. De giver dem gaver og lytter interesseret til dem. Men det hele er et spil. De har kun én ting i tankerne. At få dem med i seng. De stjæler kvinders hjerter og de er iskolde. En veninde eller dine forældre kan advare dig, men du afviser at lytte, for du tror ikke på dem. Bibelen har en advarsel til hele verden,….igen og igen og forklarer det fra mange vinkler.


Der findes også en god historie i Bibelen

. Det er kun fordi du kender sandheden at du ved at hun eller han taler med to tunger. Deres ros bidder ikke på dig. Du har erfaret igen og igen at når du vender ryggen til har piben en anden lyd.

Sådan er det med paven og den katolske kirke. Denne kirke har Bibelen udtrykkeligt og gentagne gange advaret hele verden imod. den er en ulv i fåreklæder. Bibelen fortæller at den er . Så alt hvad paven siger uanset hvor godt det lyder, det ved du er dobbelt-speak. Du må altid se bag om ordene og se dem i lyset af Guds profetiske advarsel. Hvis ikke du kender denne advarsel og har forstået den så se først denne video. Du må vide HVEM du har overfor dig så du bedre kan bedømme HVAD de siger.

  • Paven er Antikrist. Dette er et bibelsk faktum som ses i profetiern. Paven er derfor Satans redskab. Hans stemme er Satans stemme til verden.
  • Profetierne siger også at pavedømmets tidligere magt skal genopstå, men i en ny form. USA skal genskabe en global magtform som bygger på præcis de samme principper som middelalderens religiøse katolske regime. Men hvordan var disse principper da? Pavens magt i middelalderen byggede på en fordrejning af Bibelen, som gjorde det muligt at fastholdelde mennesker i en permanent frygt. Frygten som middel til at styre mennesker var en essientiel faktor. Denne styreforms principper er nu blevet genetableret i hele verden i dag (klima, terror, krig, pandemier, overvågning).
  • Pavens hyrdebrev: Med udgangspunkt i den frygt der i dag findes i verden, kommer han med et forslag til en ny og bedre verdensorden.
  • Pavedømmets magt er overdraget til USA som skal gennemføre planen.
  • En global form for permanent frygttilstand skabes og bruges til at få alle mennesker til at tænke og handle efter ét bestemt mønster. En frygt af samme art som middelalderens “brændende helvde”, men i en ny tilpasset form som moderne mennesker kan være enige om uanset kultur, nationalitet, livsanskuelse og religion. En fælles global frygt etableres. Middelalderens pavedømme blev grundfæstet på basis af en udbredt frygt for evig pine i helvede hvis ikke man havde den rette tro. Samme princip vil blive anvendt i det genetablerede moderne pavedømme.

Alle slags kriser, virkelige eller fabrikerede, som opstod, blev tolket ind i den bestemte kontekst. De kristne fik skylden for at høsten tog fejl, de blev beskyldt for troldom og at kaste onde spådomme på markerne, når de holdt “black sabbath”. Begrebet “hekse” er blevet udbredt anvendt som beskyldning mod kristne, som ikke bøjede sig for pavens påståede overhøjhed i forbindelse med hans betemmelse om søndagens helligholdelse. De kristne som holdt fast ved det fjerde bud i Guds lov (sabbatsbuddet), skulle udryddes. Den katolske kirke skriver selv at tegnet på dens guddommeligt erhvervede autoritet til at sætte dagordenen for hele verden ligger deri at han havde fået magt til at ændre Guds lov. Når kristen så var så frække at adlyde Guds lov frem for pavens bestemmelser var de anset som en trussel mod

Nu har paven skrevet et hyrdebrev, som vækker mindelser om disse ting. Men hvis man ikke ved at paven repræsenterer Satans stemme, så lyder det altsammen såre godt, hvad han skriver.

På sin vis kan man sige at hvis bare hele verdens befolkninger holder op med at skændes og tier stille og makker ret, så er bliver der fred. Hvis man kunne udvælge én institution som rådgives af de bedste eksperter på alle områder, og denne institution sørgede for at implemnetere alt hvad ekspertene sagde og bringe det i spil i alle verdens lande, så kan alle leve i fred med hinanden. Krig og strid opstår jo kun når folk begynder at diskuterer og er uenige. Så hvis uenighed kan fjernes så bliver der fred. Og….øh, dem som hårdnakket insisterer på at have en anden mening, som skaber strid og splid, dem må man så sørge for at lægge en dæmper på.

Hvis man oprettede en central institution på jorden som stod for fordeling af mad, undervisningsmidler, medicin og penge, så kunne alle mennesker spise og leve og arbejde i tryghed på hele jorden. Én stor familie, ét stort broderskab hvor alle lever i samdrægtighed og fred…præcis som John Lennon synger i Imagine.

Det er pavens vision. For nylig udsendte han et såkaldt hyrdebrev – en rundskrivelse som er gået ud til hele verden, som beskriver hvad han mener der skal til for at “redde jordkloden” og menneskeheden fra kaos. Og det er nogenlunde den vision som er beskrevet ovenfor. Et globalt fredsrige hvor alle uenigheder lægges på hylden.

Men som Syvendedags Advetister ved vi, at profetierne i Daniels Bog og i Johannes Åbenbaringens kapitel 13 afslører at den katolske kirke er den institution her på jorden som Satan selv er arkitekten bag og som han bruger til at gennemføre sin plan for hele jordens befolkning. Og det er netop et sådant fredsrige. Et fredsige hvor sandheden om Gud er udryddet, hvor trosfrihed er borte, hvor ethvert menneske er underlagt totalt kontrol, hvor sygdom og pest hærger fordi sundhedens love og grundliggende principper er blevet sat til side og et teknologisk sundhedssystem tvinger os til at dope os med syntetiske stoffer. En verden af slaver i et kommunistisk-fascistisk verdenssamfund som vi hele tiden får tudet ørene fulde af at det er “for fællesskabets bedste” at det er blevet skabt, og at hvis ikke vi adlyder så kan jordkloden ikke overleve.

Profetierne som afslører den katolske kirke er faktisk noget enhver protestant i Danmark – og i resten af verden – burde være velbevrandede i og være enige om og anerkende som en fundamental bibelsk sandhed, for hele den protestantiske bevægelse, som for alvor fik vind i sejlene i begyndelsen af 1500-talle hviler netop på på en fælles forståelse af disse profetier. Og profetierne har ikke ændret sig, og dog er det tilkommet et nyt element i de sidste 500 år. For profetierne fortæller at centrum for den katolske kirkes magt i Rom skulle overdrages til USA og at det er det protestantiske USA som skal gennemføre Satans sidste plan med at genskabe et verdensstyre hvor præcis de samme principper som herskede i middelalderens Europa, hvor pavedømmet havde kontrollen, skal vækkes til live endnu en gang. Med andre ord: USA skal skabe en global magt som bygger på præcis de samme principper som pavedømmet etablerede i middelalderens Europa.

Men profetierne er blevet glemt af næsten alle protestantiske kirkesamfund i dag. Der er i vor tid opstået en stemning at det onde ikke findes, at det gode findes inde i alle mennesker, og at vi bare skal snakke om kærlighed og være “inkluderende”, så blir alt godt. Der er en stemning af at det hele skal blive bedre hvis vi står sammen.

Det kræver en form for mod at tale om det onde for Bibelen udpeger en meget magtfuld institution som lever i bedste velgående i dag. Havde den bare udpeget en institution som ligger bagud i historisk tid, så havde det været let nok. Men desværre udpeges den katolske kirke som den mest grusomme, bedrageriske og onde magt, som verden nogensinde har set – og profetien siger at et verdensrige baseret på dens principper skal genopstå og at det er USA som skal virkeliggøre og gennemføre planen for Satan.

. Ifølge profetierne så er den katolske kirke i Rom den magt som Satan brugte op gennem middelalderen til at opnå sine mål – nemlig at forhindre udbredelsen kundskaben om bibelen, især kundskaben om frelsen i Jesus Kristus. Med alle midler forsøgte kirken – med civile myndigheders hjælp – at udrydde alle bibeltro kristne i Europa, fordi de havde bevaret denne kundskab som de med fare for deres liv udbredte hvor det var muligt. Hvis du ikke kender de bibelske profetier, som afslører den katolske kirkes sande identitet, så vil jeg råde dig til at se den her video-serie. Når du har set dem så kan du ikke længere være i tvivl: Bibelen udpeger den katolske kirke som Satans redskab på jorden til at nå sit mål, som er fuldkommen og total kontrol over hele menneskeheden som opnås ved bedrage hele verden til at gå med på en pland om at etablere én verdensmagt som styres centralt, og hvor alle menneskers liv og færden er totalt underlagt kontrol. Altså med andre ord, et moderne, højteknologisk verdenssamfund, hvor præcis de samme principper som herskede i middelalderne er genetableret, hvor individets personlige frihed og retten til at tale og tænke og tro i overenstemmelse med sin samvittighed, er ikke-eksietrende og totalt underlagt systemets normer. Den rette tro og livsstil og tænkemåde skal defineres af systemet – og for fællesskabets bedste, må dem som er uenige fjernes, for de ellers er jordklodens overlevelse i fare.

Hele vejen op gennem middelalderens historie fremstod der modige kristne som afsslørede pavedømmets sande identitet fordi de kendte Bibelen og profetierne, men hver gang lykkedes det at få dem gjort tavse inden de fik Bibelens budskab udbredt. Én mands stemme kunne kirken let få bugt med. Almindeligvis ved at han blev underkastet grusom tortur, kastet i et fangehul og brændt offentligt, som kætter, på et bål til skræk og advarsel for alle. Men i 1500-tallet skete der noget som ændrede situationen totalt. Trykpressen var blevet opfundet så nu kunne budskabet ikke længere holdes tilbage. T usinder af små pamfletter blev forholdsvis let trykt og delt ud. Folk studerede dem og indså at de var blevet ført bag lyset af en satanisk magt som udgav sig for at være Guds stedfortræder og eneste sande talerør på jorden. Bibelens profetier afslørede Pavedømmets sande identitet og da det blev kendt vidt og bredt rev det Europas befolkninger ud af en over tusind år lang hypnotisk tilstand af åndeligt bedrag, hvor kirken havde holdt dem fanget i falske tankemønstre baseret på overtro. Pavedømmets magt kunne kun eksistere så længe den kunne fastholde mennesker i en tilstand af permanent frygt – frygten for at havne i kirkens selvopfundne ubibelske pinested, skærilden og det evigt brændende helvede. KUN hvis man adlød kirkens befalinger og havde den “rette tro” som paven definerede, kunne man undgå at falde Satans kløer.

Bibelen siger at præcis den samme situation skal opstå på jorden igen. Der vil blive dannet en tro kopi af disse principper sådan at hele verdens befolkning vil blive ført ind i et bedrag. Men det er jo ikke mange moderne mennesker – især i den vestlige verden – som vil hoppe på den ide at hvis man ikke adlyder paven så ender man i et evigt brændende helvede. Det vil langt de fleste bare grine af. Så paven må finde på en bedre løgn. Og hvad mon det kan være, som HELE verden vil tro på og som bringer den ind i en tilstand af permanent frygt, så de adlyder en dagsorden som gør det muligt at Satans plan om at skabe ét sammenhængende verdensrige hvor ethvert menneskes individuelle frihed er fjernet og hvor parolen vil lyde: “For fællesskabet bedste”? Hvad kan Satan finde på for at forføre hele verden ind i et permanent frygtscenarie og som han præcis som i middelalderen, vil bruge paven til at være bannerfører for?

. Paven (eller paverne) har op gennem historiens løb på hver sin måde bidraget til at dette opfyldelsen af dette mål kommer nærmere og nærmere.

Vi ved fra profetiene at den romersk katolske kirke aldrig har forandret sig; at den stadig, den dag i dag, er den samme, som i tidligere tider, og at den udelukkende er forsigtig og går stille med dørene fordi Europas og USAs befolkninger ville vende sig med stor kraft imod den hvis det blev kendt hvad dens virkelige planer er. Endnu er den magtesløs så den går forsigtigt frem med sine udtaleser og dækker over sine planer med smukke og sympatiske ord. Vi ved det er et spørgsmål om tid før dens grusomme magt vil blive genetableret endda i en endnu frygteligere udgave end i tidligere. Vi ved at den har overdraget al sin magt til USA og at en fulkommen opblomstring af dens grusomhed snart skal udgå fra USA og ikke fra Rom.

Det er det, som vi adventister venter på, at jorden skal blive indhyllet i et mørke som aldrig før er indtruffet og at ondskab, blodsudgydelser og vold i et omfang som langt overgår det der skete under den franske revolution, skal indtræffe. Og meget tyder på at dyret og dets sammensvorne netop nu er i gang med at planlægge de allersidste begivenheder i jordens historie.

Paven har for nylig udsendt et hyrdebrev med titlen Fratelli tutti’, som hele verden nu kan læse. I brevet fremsætter han en storslået plan for hvordan hele verden kan reddes. Det lyder så smukt hvis man ikke tænker over hvem paven reepræsenterer. Det bliver først skræmmende læsning når man husker på hvem det er, der taler igennem ham. Paven vil skabe et verdensrige hvor al ondskab er en saga blot – et fredsrige, hvor forståelse og næstekærlighed er den herskende kraft. Han har en ide til hvordan lighed mellem alle mennesker og nationer kan virkeliggøres, så verdensfred kan blive realiseret. Han bruger ikke ordet men det som han beskriver er i virkeligheden et globalt kommunistisk styre ala det som engang eksisterede i Sovjetunionen. Også dette styre blev besunget med floromvundne termer – lighed, frihed og broderskab. Ingen skulle hæve sig op over andre, alle skulle dele lige for lige, enhver skulle have nok, og forsøgte én at rage til sig på andres bekostning så skulle fælleskabet sørge for at der blev rådet bod på det. Nu skriver paven at denne ragen til sig er os – dig og mig – i de rige lande. Vi har ranet og raget til os på de fattige landes bekostning. Nu skal vi betale tilbage. Alle goder og al rigdom skal fordeles ligeligt mellem alle mennesker. Men hvordan? Ganske enkelt ved at der tages fra de rige og gives til de fattige.


Men er det ikke også ret og rimeligt? Har vi i de rige lande ikke netop udsuget de fattige lande og levet højt på billig arbejdskraft og plyndret deres naturresourcer, så de ikke har været i stand til rejse sig og slippe fri af fattigdommens greb? Har paven ikke ret?

Paven er en bedrager. Han fordrejer historien. Det er det første dyr i åbenbaringen som sammen med en ultramagtfuld elite i USA (det andet dyr), som har knust og undertrykt tredieverdenslande overalt på jordkloden. Den demokratiske udviklingsprocess, der var i gang i disse lande lige efter anden verdenskrig, blev der effektivt sat en stopper for af især af USA. Hvis disse lande udviklede sig til at blive selvstændige, frie, demokratiske nationer som havde råderet og kontrol over deres egne naturrecourcer som fx. olie, guld, diamanter, store skove, frugtbar jord, mineraler, jern og andre metaller, så ville Åbenbaringens profeti aldrig kunne lykkes. Profetien siger at alle lande i hele verden skal underlægges én verdensmagt, én verdensøkonomi, og dette ville aldrig kunne komme i stand hvis landene nød godt af deres egne ressourcer. Verden må nødvendigvis være i krise.

For enhver pris måtte denne udvikling standses. Og det blev den med USA som spydspids. Den magt som styrer USA og som hemmeligt står i ledtog med den romersk katolske kirke udtænkte en grusom plan. Planen gik ud på at skabe et global fjendebillede, en trussel, som skulle masseres ind i ethvert menneskes bevidsthed – unge såvel som gamle. En fjender som lurede overalt og truede med at opsluge den vestlige verdens frihed. Denne fjende var kommunismen. Med afsæt i denne frygt beskyldte USA utallige lande i den tredie verden for at være kommunistiske proselytter, parate til at sammensværge sig med Sovjetunioenn og starte en verdens-revolution. Det var løgn fra ende til anden og CIA, som plantede disse løgne i de vestlige medier har indrømmet det i frigivne, hemmeligtstemplede rapporter. Men disse falske beskyldninger blev brugt som argument for utallige omstyrtninger af statsledere i utallige tredie verdens lande, som kun havde én tanke: At skabe frie demokratiske nationer hvor vestlig imperialistisk kontrol blev sat på porten.
Det lykkedes! Kontrollen blev bevaret. CIA fik indsat pro-ameikanske diktatorer og demokratiseringsprocessen ophørte. Alle disse lande blev derefter omdannet til slavelignende fortropper for gigantiske industrier fra den vestlige verden. Det er ikke dig og mig – den almene befolkning, som skabte denne ulighed. Det var og er den dag i dag grusomme, manipulerende magtgiganter som gjorde det. Og målet var at forhindre verdens lande i at opnå frihed. De samme konspiratorer imod menneskeheden satte et enormt propagandaapperat i gang for at lede befolkningerne i den vestlige verden ind i et nyt tankemønster: Opløsning af de kristne værdier, opløsning af familiestrukturen og i stedet en dragning mod endeløst forbrug, underholdning, forlystelse og underholdning. Denne udvikling er ikke tilfældig. Den er skabt! Det var en filosofi om at når et menenskes fokus døgnet rundt er rettet imod at få opfyldt længsler og behov som aldrig tilfredsstiler, så kan hele nationer ledes til at gå i takt. Det var alternativet til diktaturet, men med samme resultat. Hvor dikaturet holder befolkningerne under kontrol ved hjælp af fysiske trusler, åbenlys cencur og tortur, så er den vestlige verdens indhyldes i hypnotisk jagt på nydelse. Men resultatet er det samme: Folket holdes i kontrol.
I dag er mange mennesker så bedragede at de tror at det er OS der er skyld i udviklingslandenes forarmede tilstand. Men denne forarmelse er resultata af en gennemtænkt strategi som fik alle verdens landes befolkninger passificeret på én gang. Nu prøver paven at bilde os ind at det er befolkningerne – dig og mig – som skal bøde for denne grusomme plan der fik knust alle lande. 

De to forbundsfæller har  
ange mennesker vil nok mene at der kunne være en vis rimelighed i dette, for har de rige lande ikke udbyttet de fattige i mange generationer?
Derfor ved vi også at alt hvad der kommer fra paven, som er anti-krist, må vi altid tolke i lyset af profetien. og aldrig være godtroende overfor pavens ord. Med andre ord: Uanset hvor smukke og floromvundne ord som paven end bruger, når han taler om at løse verdens problemer, hjælpe de fattige, redde menneskeheden fra fortabelse, så må vi aldrig glemme at det er selveste Satans jordiske repræsentant på jorden, dyret i Åbenbaringen, der taler og vi ved at Djævlen åbenbarer sig som en frelsende engel. Fordi vi kender profetien, så ved vi at det er den katolske kirke som i samarbejde med USA som skal få vores verden til at synke i grus og nedkalde al Guds vrede over sig.
Hvis man skal bedømme det så må man forstå hvordan det gik til at de fattige lande, som er så ufatteligt rige på mineraler og naturresourcer som olie, diamanter og guld, krydderier, og alverdens andre kilder til rigdom, sank ned i den dybeste fattigdom. Denne fattigdom kan ikke afhjælpes ved at disse lande overøses med peneg som tages fra de rige lande. Sagen er nemlig den at de er blevet tvunget ud i bundløs gæld som en korrupt Verdensbank og IMF har “tilbudt” dem som såkaldt udviklingsbistand. Men inden disse ulande fik bistand havde de rige lande – med USA i spidsen – sørget for et regimeskifte sådan at en pro-vestlig diktator sad ved magten. “Udviklingsbistanden blev brugt til at omkalfatre hele infrastrukturen så disse u-lande kunne fungere som perfekte platforme for vestlige industrier som rykkede ind og byggede fabrikker. Inden disse fabrikker kunne fungere måtte der bygges vejnet, jernbaner, enorme elektricitetsværker, opdæmmede floder og søer, havne og lufthavne, hoteller etc. Udviklingsbistanden gik ikke til at afhjælpe fattigdommen. Tværtimod. Befolkningen blev slaver i dette industri-helvede. Den vestlige verden blev hjernevasket til at tro at det var “os” (befolkningerne i den vestlige verden) som udnyttede disse lande fordi vi krævede billige energi, billige forbrugsvarer etc. Men sandheden er at to fluer blev slået med et smæk: USA fik kontrol over alle tredie verdens lande gennem “udviklingsbistand” og fik også styret hele den vestlige verden ind i bedrag hvor et rotteræs efter forbrug og materialisme blev normen og vejen til lykke. Hele denne analyse af problemet glemmer paven. Hvis den blev brugt som udgangspunkt for en forståelse af ÅRSAGEN til fattigdommen i mange lande, så ville helbredelsen ikke være at TAGE penge fra dig og mig, men at alle disse lande fik deres frihed fra Amerikansk og vestlig kontrol af deres naturresourcer og økonomier. Men paven snakker slet ikke om dette. Historien om Guatemalas nedsynkning i dyb armed er beskrivende for hvad her er blevet sagt. Den katolske kirke deltog aktivt i Guatemalas fald.
I 1954
Men bistanden ble

Det var nemlig den katolske kirke som langt hen ad vejen stod bag, og som du snart skal se, så overdrog kirken fortsættelsen af denne fastholdelse af 3. verdenslande i yderste fattigdom til USA. Da USA tog over kaldte man det ikke længere kolonialisme men for imperialisme.
Havde det været en video til verden havde jeg ikke indledt så direkte, for verden ved ikke hvad Åb 13 er og hvem dyret er osv. Da ville jeg indlede anderledes:
Det er nok ikke gået hen over hovedet på ret mange menensker at der er et eller andet truende galt i verden. Der tales konstant i medierne om kriser der truer med at ødelægge livsvilkårene på hele kloden. Verdens ledere taler om løsninger. En person som mange måske ikke kender så meget til har også store tanker om hvordan verdens problemer skal løses. Paven.
Den ons. 21. okt. 2020 kl. 10.20 skrev Per Struksnes <peps@struksnes.dk>:
Super:) Vi snakkes:) 
vh Per

Den 21. okt. 2020 kl. 10.19 skrev Torben Johansen <t.johansen1844@gmail.com>:Hej Per
Har lige et par dage med flere opgaver foran mig, men jeg skal nok se videoen og så melder jeg tilbage 🙂
Kh T
Den tir. 20. okt. 2020 kl. 08.24 skrev Per Struksnes <peps@struksnes.dk>:
Hej Torben!
Håber alt er vel…:)
Dit navn kom op i mit hoved i går aftes, da jeg bad min aftenbøn:)
Det drejer sig om, at jeg tror du ville være super til at være tekstforfatter til nogle videoprojekter, som vi kunne tænke os at lave i løbet af den næste tid. Lidt som du gjorde i forbindelse med Walter Veith-kampagnen, hvor du skrev teksten, og vi indspillede videoer. 
Har du set WV´s seneste “What´s up prof” vedr. pavens nyeste encyklika: Fratelli Tutti?
https://youtu.be/xIWJ2za8XKw
Da jeg så den, blev jeg chokeret (og alligevel ikke, da vi jo ved, hvad der kommer til at ske, i følge profetierne). Men alligevel: over hvor indgribende pavens magt kommer til at blive, hvis (og når) hans principper bliver ført ud i livet. 
Jeg kunne tænke mig at lave en video, på max 10 minutter, som kort ridser op, hvor vi er på vej hen. Hvor hyrdebrevets principper ultrakort bliver ridset op, sat i forhold til corona, og at løsningen ikke er at protestere, og prøve at lave om på verden – for det kommer til at gå den vej, lige meget hvad – men at søge hen til Jesus, og Bibelens profetier, som fortæller hvad der kommer til at ske. 
Det kunne være noget i stil med:
“Ved du, at vi snart kommer til at få marxististe tilstande? Ved du, at din ejendom og ejendele kan tages fra dig. Hvis det er til fællesskabets bedste? Vidste du, at paven lige har kommet med et nyt hyrdebrev, hvor individets rettigheder vil forsvinde, og, at hvis du ikke gør som der bliver sagt, så mister du alt?”
Ved ikke om det skal formuleres på denne måde – men der ved jeg, at du har de skarpe formuleringer parat…:) 
Hvis du kunne finde noget skarpt fra Fratelli tutti, kombinere det med “vi passer på hinanden”-mantraet, og lede dem hen til profetierne om paven og dyrets mærke, og slutte med hvad løsningen er – at studere Bibelen, og lade Jesus blive herre”….
Det må du meget gerne bede om, og hvis du også bliver overbevist om det, gerne gå i gang med “tænkeboksen”…
Glæder mig til at høre fra dig:)
Kh Per