Agenda 2030_Sådan indføres verdensfreden

Hvad ligger der bag de smukke intentioner i Agenda 2030? Er det virkeligt muligt, som det påstås, at gennemføre en plan om at skabe en fredfyldt verden uden sygdom, fattigdom og sult inden år 2030? Det er hvad FN påstår. Tror du på det? Men hvordan? Lige så længe mennesket har eksisteret på jorden og lige så længe som man har registreret historiens gang, så har jordklodens historie været en lang kamp og strid med millioner af menneskers brutale død til følge. Tror det ”pludselig” kan få en ende fordi FN kommer med en plan der siger: Inden 2030 så er krig, sult, fattigdom, ulighed fortid? Det er et enormt vildt udsagn. Det strider imod hvad HELE verdenshistorien har lært os – at menneskets ondskab ikke kan tæmmes. Der findes kun én mulighed for at tæmme mennesket, og det er ved total adfærdskontrol i et samfund hvor enhver handling overvåges og enhver kritisk ytring mod systemet omgående elimineres. Sådan en form for fred er ikke sand fred. I de nazistisk koncentrationslejre var der fred. Enhver som var en trussel imod frednen blev henrettet. Under det kommunistiske styre i Sovetunionen var der også fred for en million russere blev brutalt henrettet. Det var alle dem som ikke ønskede at afgive friheden til at drive deres egne forrettninger og dyrke jorden på deres egne marker. De blev kaldt ”trusler mod fællesskabet”. Millioner af frihedselskende russere blev myrdet fordi de pludselig stod som lovbrydere fordi de forsvarede deres frihed til et eje deres jordlod og være selvforsynende bønder. Alt skulle under statens kontrol. I Kina er der fred. Alle mennesker er under overvågning. Ingen tør ytre kritik for det registreres omgående og straffes i et pointsystem hvor sociale rettigheder bliver frataget.

I denne artikel vil det blive gjort klart at den plan som Agenda 2030 agter at gennemføre om at skabe fred, udrydde fattigdom og krig og sult, kun kan gennemføres ved afvikle alle verdens demokratiske nationer, fordi den frie tanke og ytringsfrihed er den farligste fjende mod verdensfreden. Planen er at føre alle verdens nationer sammen under én verdensmagt, med et globalt overvågningssystem under én politisk og økonomisk kontrol. Man vil fortsat kalde det ”demokrati”, men man påstå at det for en tid er nødvedigt at afskaffe ytringsfrihed fordi det skaber hate speech og ægger mennesker til voldelige handlinger. Af hensyn til verdenssundheden vil det også være nødvendigt – for en tid – at indføre love og regler som begrænser den soceial frihed (forsamlingsfrihed) og obligatoriske sundhedsprincipper, hvor de store medicinal-industrier sætter dagsordenen. Man vil også være nødt til – for en tid – at gennemføre bevægelsesfrihed, ytringsfrihed på nettet, fordi det skaber forvirring med alle mulige slags ”fake news”. Alt hvad der ytre sig kritisk mod Agenda 2030s strategier, vil blive kaldt ”fake news” fordi alt hvad Agenda 2030 siger vil man sige at det ”bygger på videnskab”. Alle andre videnskabsfolk der har en anden mening om de teorier og modeller Agenda 2030 anvender, vil man – af nødvendighed for verdensfredens gennemførelse – blive nødt til at slå hårdt ned på og forhindre denne informations udbredelse. Man vil – af nødvendighed – tage patent på sandheden, så der kun er én vej frem.

De kriser som er på jorden nu, vil kalde på en ”stærk mand” eller en ”stærk kvinde” og stærke globale organisationer. Man vil indse at de demokratiske nationalstater har udspillet deres rolle. De kan ikke blive enige. Man vil få mennesker i alle lande til at indse at det eneste man kan gøre er at gå med på at indføre verdens første global

eller

Tror du det menneskelige sind kan tæmmes sådan at det af sig selv bliver fredeligt, medgørligt, lovlydigt, ansvarligt og næstekærligt, sådan at alle kan leve trygt og godt på jorden uden fattigdom, sygdom og nød? Eller tror du at den ”fred” FN taler om kun kan opnås hvis en ”stærk” hånd tager over og lægger en ”dæmper” på den menneskelige naturs onde tilbøjeligheder. Med andre og: Tror du at fred på jorden kun kan opnås gennem en helt ny form for global styreform, hvor ytringsfrihed inddrages og en total overvågning af alle mennesker på jorden, bliver hverdag? Et samfund hvor enhver ytring der strider imod de vedtagne normer og sandheder straffes omgående. Et samfund hvor enhver ytring imod autoriteten kaldes ”hatespeech” og bedømmes til at være ”skadelig for verdensfreden”. På denne måde kan fred på jorden opnås, hvis total adfærdskontrol kan opnås gennem et gigantisk overvågningsappertat ala det som er indført i Kina.

Men hvad hvis konsekvensen bliver at din personlige frihed og din ytringsfrihed må inddrages, og at du tvinges til at leve under 100% kontrollerede forhold hvor hver en handling du foretager dig monitoreres? Er den virkelige plan at et globalt teknokrati må indføres for at redde jorden fra de kriser der truer hele verden? Eller er det sådan at denne geopolitiske plan om at skabe et totalitært verdensherredømme har været i støbeskeen allerede for over hundrede år siden og at de kriser der truer verden blot er fantastiske påskud for at gennemføre det nu med henvisning til ”verdenssamfundets sikkerhed og økosystemets overlevelse” som begrundelse?

 for dets indføreslse at kriser truer os? lang tid før

 Er der en Agenda som du ikke kender til og som vil føre til afviklingen af verdens demokratier og indførelsen af et globalt, totalitært styre?