Er koranen et katolsk skrift?

Koranen er fyldt med henvisninger til Maria som en helgen, en syndfri figur og ophøjes på samme måde som hun bliver det inden for den katolske kirke. En anden påfaldende ting i koranen er at korsfæstelsen af Jesus beskrives som aldrig at have fundet sted. Denne påstand er ikke en del af den katolske kirkes doktrin, men doktrinen undergraver hele grundfundamentet i kristendommen, for det er korsfæstelsen af Jesus der er hele omdrejningspunktet i det nye testamente. Uden korsfæstelsen er selve det kristne budskab om frelse, meningsløst, for frelsen er kun mulig på grund af korsfæstelsen. Så koranen er tydeligvis skrevet med henblik på at forvrænge Bibelen – både dens historiske referencer, som Koranen vender på hovedet, og dens teologiske grundfundament.

Derfor er det meget usandsynligt at Koranen er nedskrevet på basis af åbenbaringer fra Muhammed, der, som det påstås, var analfabet. Det påstås yderliger at dem (Muhammed) som skrev koranen alene gjorde det på basis af guddommelig åbenbaring og uden kendskab til de bibelske skrifter. Men det virker ikke sandsynligt når man tager i betragtning hvor mange henvisninger der er til Bibelen men som er twiste og fordrejet i retninger, som lige præcis undergraver kernebudskabet i det kristne budskab og i stedet flere gange fremhæver og ophøjer dem katolske kirkes lære – måske det tydeligste eksempel er ophøjelsen af Maria.