Hvis du tror at statskontrolleret propaganda, fake news og disinformation er noget der kun kommer fra lande som fx Kina og Rusland, så tager du helt fejl. Det land i verden som systematisk spreder mest propaganda, er USA. I mere end 60 år har USA haft et omfattende propagandaapperat kørende, som systematisk spreder disinformation i hele den vestlige verden. Men hvilken slags propaganda og hvorfor?

Vi skal tilbage til før første verdenskrig. Det var en tid hvor videnskabelig tilgang til menneskets psyke begynder at blive udviklet under navnet behavorisme. Man fandt for første gang ud af at mennesket psyke på mange måder minder om dyrs flokmentalitet og at det har ubevidste og instinktprægede reaktionsmønstre. Den nye viden gav indsigt i hvordan menneskets adfærd kunne manipuleres og styres. Ikke bare individer, men hele samfundet. For at kunne adfærdskontrollere et helt samfunds indbyggere var det nødvendigt at have effektive kommunikationslinier, som kunne nå hele samfundet samtidigt. Aviser, radio og TV var den tids mest effektive måde at kommunikere budskaber ud til befolkningen.


Efter første verdenskrig havde man teorien om at krigen var opstået på grund af “massernes irrationelle vrede”, som fik udløsning i krig nationerne imellem. Man tænkte: hvordan skaber vi en ventil for menneskets iboende irrationelle vrede, så de holdes beskæftiget med noget andet? Og svaret var: forbrug. Gennem forbrug og jagten på den “evige” lykke gennem materiel velstand, jagten på prestige ved at eje de “rigtige” ting kunne holde folk beskæftiget 24 timer i døgnet. Det er i 1950´erne denne tankegang for alvor tager til i omfang. Før den tid henvendte reklame sig til forbrugerne ved at appellere til deres fornuft. Man beskrev produktets holdbarhed, effektivitet osv. Men nu begynder man at kæde produkter sammen med en helt anden dimension: lykke og identitet. Reklamen henvender sig nu i stigende grad til et underbevidst lag i mennesket. Følelser frem for fornuft. Men man kalder det ikke propaganda. Man kalder det public relation. Public relation eller PR var redskabet som erstatter propaganda. Ordet propaganda havde en forkert klang og gav associationer til totalitære regimers kontrolapperat. Men public relations lød positivet.

Totalitære regimer kontrollerer befolkningen gennem åbenlys undertrykkelse og censur. Men i det demokratiske samfund kan flokken kontrolleres ved hjælp af