Myndighederne fører dig bevidst bag lyset.

Den information du kan læse i denne folder ønsker myndighederne ikke du skal kende og endnu mindre at du skal tro den er sand. Derfor vil de sørge for at undertrykke den ene og den anden måde. Men endnu er samfundes stadig så åbent at det er lovligt at ytre kritik imod statsmagten. Dette benytter jeg til at advare dig om hvad vi er på vej imod:

Det handler om tvangsvacciner, men det handler om meget mere end det, men det kommer jeg til. Det er dér vi er på vej hen: Du mister retten til at bestemme over din egen krop. Tvangsvaccciner er på vej. Enden på frihed og demokrati er under gradvis afvikling, og indførelsen er tvang – for sundhedens skyld, selvfølgelig – er kun et af de tiltag du vil se komme i fremtiden – for verdens sikkerhed, selvfølgelig. Jeg vil argumentere for at hele verden er ved at blive ført bag lyset. Seriøst bag lyset i en sådan grad at den verden du lever i nu – med frihed – vil blive fuldkommen afviklet – af hensyn til verdens sundhed og sikkerhed.

Men lad mig først snakke om vaccinen.

Først kommer en frivillig vaccine der tilbydes de svage og syge i samfundet. Men når tiden går, så vil der komme en skærpelse som ikke bare tilbyder men påbyder at alle (også de raske) skal modtage vaccinen, og der vil komme en lov som vil give myndighederne ret til at udøve tvang for at vaccinere dig. Det kommer! Derfor vil jeg have du skal læse denne folder.

De har i første omgang forsøgt med kampagner imod den – ved at kalde den “fake news” og “falsk viden” og en farlig viden som kan skade befolkningen og i værste fald koste menneskeliv. I anden omgang, vil de fjerne denne viden fra de sociale medier – altså regulær censur, men de kalder det noget andet fordi ordet censuc har en negativ klang der giver associationer til totalitære statsmagter som nazisme og fascismen under anden verdenskrig. Derfor siger de “fjerne farlig viden” og de henviser uafbrudt til “befolkningens sikkerhed og sundhed” og på den måde får de dig til at støtte op omkring det. Argumentet for at “fjerne falsk viden” er at de vil beskytte borgerne” – altså beskytte dig. På den måde kan myndighederne opnår at få din sympati til at det er for din skyld og alle borgernes skyld at et af de mest fundamentalt grundlag for frihed og demokrati gradvist fjernes.

Men hvad handler den her sag om? Jo den handler om vacciner, eller snarere retten til at bestemme over sin egen krop og kunne sige “nej, tak, jeg ønsker ingen vaccine”. Denne ret skal ethvert individ have og de skal ikke have den på den betingelse at deres andre frihedsrettigheder fjernes fra dem – fx at færdes frit i samfundet eller at de skal overvåges, eller i værste fald stigmatiseres og udskammes som “dem der er en trussel imod andres liv og levned”. Det skal ikke være sådan at dem som siger “jeg vil ikke med” skal have påsyet en “jødestjerne” i form at et “SMITTEBÆRER”-skilt og en larmende klokke bundet om deres ankel, så de som spedalske hele tiden kan advare om at nu kommer de.

Det er der vi er på vej hen. Vent og se. Først kommer en frivillig vaccine som tilbydes de svage i samfundet. Men når tiden går, så vil der komme en skærpelse som påbyder alle at få en vaccine og der vil komme en lov som vil give myndighederne ret til at udøve tvang for at vaccinere dig. Det kommer! Derfor vil jeg have du skal læse denne folder.

demokrati – at borgerne har ret til at have en komplet anden mening, endda en mening som er på tværs af alt hvad flertallet mener er indlysende sandt. En mening som de har deres fulde ret til at udtrykke.

Og hvorfor skulle holdninger være så farlige for befolkningen? Jo, siger myndighederne, for når det handler om at redde menneskeliv, så er det farligt hvis folk tror på det forkerte. Fx, hvis en kræftsyg tror at man bare skal lave lidt morgengymnastik, og så går kræften væk i løbet af 2-3 dage. Det er ikke sandt, men ethvert menneske har RET til at følge sin overbevisning, og det er ikke at føre denne person bag lyset hvis jeg for eksempel OGSÅ tror på det (hvilket jeg ikke gør) og har skrevet et Facebook-opslag om det, og der er nogle der dør af det fordi de følger mine råd. Det er ikke forførelse! Jeg skal have ret til det. Sådan er livet. Der er et utal af meninger, trosretninger, ideer og tanker, som svæver rundt i det store folkehav, som er forkerte, og det er IKKE en stats opgave at rydde op og fjerne alt hvad der ikke stemmer overens med dens definition af sandhed. Hvorfor er det afsindigt vigtigt? Fordi at stater igennem hele verdenshistorien altid – til sidst – har endt med lige præcis det som sker nu: At ville definere overfor en befolkning, hvordan de skal tænke og tro. Måske tænker du at den her gang sker det ikke, fordi du kun kan huske tilbage i dit eget og dine forældres liv og dér ser du kun frihed og demokrati. Du kan ikke forestille dig at man vil gå væk fra det. Du kan ikke forestille dig at der er nogen som er så dumme (politikerne og sundhedsmyndighederne) at de har tanker om at ville fjerne grundlaget for frihed og demokrati. Du kan godt forstå regeringen kan være NØDT til at fjerne folks frihed – men så er det af nød, af hensyn til sikkerheden, for du tror at de kun har gode tanker om at hjælpe alle. Du tror at hele det her hurlumhej med at lukke samfundet ned er sket ud fra et fuldkommen rent motiv om at redde liv. DetDerfor er den farlig for dig. Du må ifølge myndighederne ikke have adgang til det du her kan læse. Men GØR det, for så bliver du klædt på til at forstå at myndighederne fører befolkningen (dig!) bag lyset.

Lige nu taler man om indførelsen af en vaccine og den bliver kun givet til de mest svage. Men når du har læst nedenstående så vil du indse at vores samfund er på vej væk fra demokrati og ind i en statsform hvor personlig frihed gradvist fjernes og den form for liv som du lige nu elsker (frihed, demokrati, retten til råderet over din egen krop) fuldkommen fjernes. Når du har læst færdigt indser du at den verden vi har haft i de sidste 50 år, med frihed til at tale, tro, tænke og

”Falsk information om corona og vacciner skal fjernes fra det offentlige rum og fra sociale medier, så folkesundheden ikke kommer i fare”, siger myndighederne.

Hvem definerer hvad der er falsk og sand viden? Det gør de eksperter som enten er ansat af staten eller som staten har valgt at lytte til. Staten og statens myndigheder VÆLGER hvilke eksperter de vil lytte til. De eksperter ikke har den samme mening som flertallet om ømfindtlige sundhedsmæssige og politiske mener som vaccine, årsagen til klimaforandringerne, de får ikke adgang til medierne i samme omfang og der er skabt en konsensus om i medierne at de skal omtales i stærkt nedsættende vendinger så som ”modstandere”, ”anti-klima-aktører”, klima-fornægtere. Jeg har hørt utallige radio-programmer og set debatter hvor videnskabsfolk der IKKE deler den holdning som den mening der er blevet stærkt aggiteret for er SANDHEDEN”, de bliver omtalt med ironi og sarkasme og konstant forbundet med falskhed, uvidenskabelig tankegang.

I over 30 år har der været debbateret emnet om kviksølv i tænderne er sundhedsfarligt. Denne debat er blevet undertrykt i over 30 år af myndighederne SAMTIDIG med at de har udfaset det. Myndighederne er klar over at de ikke kunne vinde debatten, fordi det er indlysende giftigt. De er klar over at det er en sundhedskatastrofe, derfor har de undertrykt – først kritikken og dernæst udfaset kviksølvet med det argument at det er ”skadeligt under fremstillingen”.

Jeg kan fortælle dig at alt dette handlede om at HVIS de havde anerkendt at kviksølv er skadeligt, så ville det have skabt århundredets største folkestorm på sundhedsmyndighedernes troværdighed. TÆNK at de ikke har erkendt denne forgiftning af generationer, som har pågået i generationer.

Denne løgn som myndighederne har dækket over i generationer er bare ét bevis på at du ikke kan stole på myndighederne, når de på den ene eller anden måde er i lommen på politiske autoriteter eller er underlagt overnationale organisationers agenda – fx WHO

Jeg har i selv i flere omgange forsøgt at tale til de ledende sundhedseksperter på et ganske bestemt område

vej vinden blæser

 Det gør flertallet af eksperterne. Men der er et lille antal forskere, som har mindst lige så høj uddannelse som alle dem staten kun vil lytte til, som har en anden mening end den staten og sundhedsmyndighederne

Dette er en skjult form for censur. Al kritik af staten kan fra nu af kaldes falsk og undertrykkes med begrundelsen at det er en falsk viden som bringer befolkningen i fare.