Electric Universe and the Big Bang theory

Today the Big Bang theory is said to by the beginning of our Universe. This explosion of nothing ended up forming everything. When something explodes everything travels from the center of the explosion out in all directions. The Big Bang theory, therefore, says that the universe is expanding and that all the galaxies are moving further and further apart from each other. Gravity is the force which is believed to keep the universe in a balance so that the planets are kept in their orbits around suns. If there were no gravity everything would be chaos both in space and here on earth. But what is gravity? Where does this force of attraction come from? The theory is that all things that have mass (weight) also possess the force of gravity. But it is a theory. Nobody has ever proven it to be true.

There is a much more simple and logic explanation. And that is that everything in the universe is kept in complete order by the electromagnetic forces. In other words: Everything in the universe is magnetic. Every single planet has an electromagnetic field “floating” around it. All planets are negatively charged and the sun is positively charged.

Imagine an atom. It has a nucleus consisting of positively charged protons and electrically neutral neutrons. Around the nucleus, negatively charged electrons are orbiting. The atom can be considered as a tiny model of how things operate on a big scale in the universe. The planets in our solar system are like the electrons orbiting around a nucleus, the sun.

The electromagnetic force is a much more logical explanation to gravity than the unproven theory that claims that mass in itself possesses a force that drags everything towards its center. So gravity is just a result of electromagnetic forces. Everything is electrically charged. Also humans. Therefore we stick to the surface of the earth without falling off.

DANSK INTRO: Det elektriske univers

Mainstream forklaringen på universet er at det er opstået ved en eksplosion, Big Bang og at alt stof i universet som resultatet af denne eksplosion bevæger sig i stor hast væk fra hinanden (universet udvider sig), væk fra det centrum hvorfra det antages at eksplosionen skete. Man antager også at der findes én primær kraft i universet som gennemtrænger alt og holder alting på plads. Og det er tyngdekraften. Man siger at alt der har en masse, fx planeter og sole har en iboende kraft, tyngdekraften, som gør at de udøver en tiltrækningskraft på hinanden. Men denne forklaring er kun en antagelse. Den er aldrig blevet bekræftet videnskabeligt. Denne model for universet kaldes standardmodellen. Da tyngdekraften i de synlige objekter i universet ikke alene kan redegøre for de enorme kræfter der er nødvendige for at holde tingene på plads, så har man ”opfundet” adskillige usynlige fænomener som man antager må være derude. Dette er sorte huller, mørkt stof, mørk energi og mange andre fænomener. Sorte huller er fortættet stof, som på grund af sin massetæthed har en gigantisk tiltrækningskræft. Sorte huller siger man findes i centrum af alle gallakser og at de er med til at holde hele sternetågen på plads.

En bedre forklaring på hvordan alting holdes på plads i universet er ved hjælp af enorme kræfter. Det er for længst videnskabeligt påvist at elektromagnetiske kræfter, som er 100.000 gange stærkere end den antagede tyngdekraft, er til stede overalt i universet. Fx er også jorden omgivet af et enormt elektromagnetisk felt. Universet består af 99,99% plasma. Plasma er elektrisk ledende gasser, som kan rumme ubeskriveligt store elektriske strømme. Plasmaen kan nærmest opfattes som elektriske ledere. Det er universets ledninger som sender strøm (og dermed elektromagnetisme) rundt til alt der eksisterer i universet.